Prøver å motvirke anti-israelsk aktivitet på universiteter

«Venner av det Hebraiske Universitet» peker på fordelene ved å samarbeide om forskning.
(CFHU website)
En jødisk organisasjon har funnet en strategi for å motvirke den voksende anti-israelske aktiviteten på kanadiske universitetscampuser. En lite kjent organisasjon, «Institutt for medisinsk forskning Israel – Canada» ble startet i 2008, og gruppen promoterer nå det arbeidet denne organisasjonen gjør.
Under instituttets ledelse arbeider forskere ved det Hebraiske Universitetet med sju samarbeidsprosjekter sammen med universiteter i Montreal, Winnipeg, Edmonton, Toronto, Ottawa og Vancouver. Ytterligere prosjekter er også på gang innen forebygging og medisinering av HIV/AIDS og andre medisinske tilstander.
Direktøren for vennegruppen sier kanadierne så selv kan velge hvordan de vil se på den smittsomme propagandaen som forsøker å kutte det produktive samarbeidet mellom de akademiske miljøene i de to land. Anti-israelsk aktivitet har begynt å bli et problem på universitetscampuser i Nord-Amerika, England og Australia etter at palestinske grupper har presset på for å få igjennomført økonomiske boikottkampanjer mot Israel.
I Canada har det for det meste vært boikott av aktiviteter på universitetene, så livet har blitt vanskeligere for jødiske studenter. Mannlige jøder har følt seg så presset at de har vegret seg for å bruke hodeplagget eller yarmulka av frykt for negative reaksjoner.
De siste tre årene har campuser bidradd til en «Israelsk Apartheid Week» som drar absurde paralleller mellom Israel og rasismen i Sør-Afrika. I fjor prøvde CUPE-Ontario å boikotte israelske akademikere. De fleste israelere er ikke klar over hva som foregår av fiendtligsinnede aktiviteter i vesten.
Boikotten fører jo unektelig til at akademiske krefter går til spille. Flere professorer ved det Hebraiske universitet blir nå spurt om de kan ta sitt sabbats-år ute og hjelpe til på campuser i utlandet, for å prøve å forhindre denne irrasjonelle holdningen til den jødiske stat og til israelske vitenskapsmenn og -kvinner.
En underlig sak er forøvrig at arabiske grupper som går for boikott av Israel, selv oppsøker israelske sykehus når de selv trenger behandling. Kong Hussein av Jordan fikk også en gang hunden sin til en veterinær i Tel Aviv.
Det Hebraiske universitet ble grunnlagt i 1925 av blant andre Albert Einstein og Sigmund Freud. Omtren 40% av all sivil forskning i Israel skjer her. Nær sagt selvfølgelig skjer det ingen anti-israelske aktiviteter her. «Dette er et vitenskapssenter, det er ikke noen plass for ideologi her» sier universitetets president, Menahem Ben-Sasson. Han anslår andelen arabiske studenter til ca 10% av de 23.000 studentene.
«Studentene går til de samme forelesningene, de sover i de samme forlegningene, spiser i samme kafeteria, studerer på samme bibliotek. Vi tillater ikke demonstrasjoner som kan skape spenninger, – det skjer imidlertid fra tid til annen at det demonstreres utenfor campusen.»
Imidlertid ble ni personer drept på universitets campus av en selvmordsbomber i 2002.
The Vancouver SunStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: