Politikk ute av fokus

Av dr. Michal Rachel Suissa, leder for Senter mot antisemittisme (SMA)
Denne uken er det særlig to saker som har opprørt folk:
Marie Amelie fra Kaukasus ble arrestert og trues med utsendelse til Russland, og Kristin Halvorsen viste frem rapporten hvor hun har begravd resultatene av sin «undersøkelse» av muslimsk jødehat i norsk skole.  Begge sakene får oss til å lure på hva som har rammet de rødgrønne ved innledningen til et valgår. 
Det er ikke lenge siden vi fortalte om utsendelsen av hundrevis av velintegrerte mennesker fra Kosovo som av justisministeren ble tvangsutsendt til Serbia, et land de ikke har hjemstavn i.  De var flyktninger fra den kunstige staten Kosovo hvor kristne mennesker av serbisk herkomst forfølges, trakasseres og drepes under et regime som antakelig er det mest korrupte i Europa, hvor selv statsledelsen er under internasjonal etterforskning.
Vi har også lest om tvangsutsendelse av assyrere og kurdere til Irak, og nå altså Marie Amelie til Russland.  Nå spør folk hvorfor velintegrerte og superflinke Marie Amelie ikke får opphold i Norge når mulla Krekar, tusenvis av muslimske Kosovo-albanere og irakiske islamister får opphold, overgangsstønad, uføretrygd og pensjon nesten uten å søke? Beskyttelsesbehovet deres må vel kunne sies å være omvendt proporsjonalt med antallet feriereiser til hjemlandet.
Vi tror svaret er enkelt: Marie Amelie og Kosovo-serberne har feil religion, – de er fredsommelige, flittige og dyktige mennesker som ikke representerer noen trussel. 
Regjeringen er under sterkt press i innvandringsspørsmål.  Så sent som i forrige uke var dette tema for en NHO-konferanse hvor advarselen var klar: «Innvandrere» som nekter å la seg integrere og assimilere i det norske samfunnet vil bli en voksende byrde på velferdsstaten som vi til sist ikke vil makte å bære.  Regjeringens hodepine er at den har mye dårlig statistikk mot seg.  Tusener av ulovlige og kriminelle innvandrere går omkring i gatene og selger narkotika og myndighetene tør ikke ta tak i dem.  For å pynte på statistikken soper man sammen noen velintegrerte kristne asylsøkere og dumper dem ut av landet.  Dette gjør myndighetene i trygg forvissning om at de ikke risikerer annet enn et par lokale protester, – så senker stillheten seg og de kriminelle kommer ikke med trusler.
Statsminister Stoltenberg kaller det likebehandling, og justisministeren gjemmer seg og sender en statssekretær til mediene.  Klarer vi å huske disse sakene frem til valget?
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen, som i februar 2009 ledet en demonstrasjon hvor rop og plakater truet med «Drep jødene,» la onsdag frem sin rapport om den muslimske antisemittismen i norsk skole.  For ti måneder siden lovet hun endelig å ta tak i det gamle problemet med muslimsk skoleungdom som mobber jødiske barn ut av skolen.  Etter at NRK hadde laget reportasje om saken, kunne hun ikke lenger la det flyte, og hun fikk støtte fra Det mosaiske trossamfunn i at det skulle nedsettes en komité som fikk i oppdrag å «komme med forslag om hvordan vi kan bekjempe antisemittisme og rasisme i skolen.»  Men var det strengt tatt dette som var problemstillingen i utgangspunktet?
Vi konstaterer at Kunnskapsdepartementet ihvertfall ikke bør snakke høyt om sine kunnskaper i optikk når de presterer å si at komitéens mandat er ment å ha «et bredere fokus» på problemene.  Hun burde ha valgt skarpere fokus.  Da hadde kanskje Halvorsen oppdaget hva problemene hennes består i og hva som var utgangspunktet for hele saken.
Rapporten fra Halvorsen-komitéen er i likhet med mandatet full av velmenende tanker, men så generelt og overflatisk og ribbet for fokus og fakta at selv DMT reagerte med bestyrtelse.  Man har satt sammen et lappeteppe med alt som er klanderverdig i historien fra middelalderkirkens teologi til den moderne selvmotsigelsen «islamofobi,» slik at resultatet ble slik som vi må anta at Kristin Halvorsen helst ville ha det: Uklart.  Det er ihvertfall ikke bare muslimenes antisemittisme som er problemet for oss jøder, mener komitéen, og Halvorsens egne bidrag til veksten i jødehatet i Norge er ikke nevnt med et ord. 
Så vet vi det.
Shabbat shalom
Halvorsen-komitéens rapportStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: