Politikerpreik er ikke nok

Oversatt av Per Antonsen

Sacha Stawski

Konferansen for Israels venner i Tyskland som ble avholdt i Frankfurt i helgen, søker å endre Merkel-regjeringens Iran-politikk.  Den iranske trusselen mot den jødiske statens sikkerhet fikk fremtredende oppmerksomhet under den største pro-israelske konferansen som noen gang er blitt holdt i Europa.  Det to dager lange arrangementet samlet 3000 deltakere fra hele Tyskland, Østerrike, Ungarn og Israel.
«Vårt krav er at når Israels sikkerhet faktisk er en del av Tysklands eksistensgrunnlag, må ordene følges opp med handling,» uttalte Sacha Stawski til avisen Jerusalem Post på søndag. Stawski har ledet organiseringen av den andre årlige Israelskongressen som ble holdt i Frankfurt.  «Vårt krav inkluderer et forbud mot Hizbollah-bevegelsen i Tyskland og iverksettelse av harde sanksjoner mot Iran, bare for å nevne to umiddelbart aktuelle saker.»
Når Stawski sier «vi» i samtalen med Jerusalem Post, mener han «de enestående 200 organisasjonene – kristne, jødiske og sekulære – som deltok på konferansen «for å gi åpent uttrykk for sin støtte og solidaritet med staten Israel.»
Konferansens politiske mål var ambisiøse, hovedsakelig fordi Merkel-regjeringen og Tysklands industrimiljø har kjempet med nebb og klør mot EUs og USAs sanksjoner som rammer handelen med den islamske republikken.
Forbundsrepublikken, som er Irans største handelspartner i EU, tillater Irans viktigste utenlandske politiske og væpnede stedfortreder, den libanesiske gruppen Hizbollah, å operere i den tyske bakgården.  Ifølge Tysklands nasjonale overvåkningsmyndighet er det anslagsvis 900 aktive medlemmer av Hizbollah i Forbundsrepublikken, og det radikale islamske partiet er lovlig [mens nazi-partier er forbudt i Tyskland o.a.].
Konferansen arrangerte et eget ekspertpanel for å drøfte Israels sikkerhet og Irans sjåvinistiske politikk.  De israelske journalist-veteranene Yossi Melman fra Haaretz og Herb Keinon fra Jerusalem Post deltok i panelet sammen med Dr. Emanuele Ottolenghi som er forfatter av en ny bok om den iranske revolusjonsgarden, The Pasdaran: Inside Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps, og seniormedarbeider ved Foundation for Defense of Democracies i Washington.  Undertegnede, som er forsker samme sted, snakket om medienes og de sosiale medienes rolle i forbindelse med konflikten i Midtøsten.
Irans streben etter å skaffe seg atomvåpen og hisser opp til en morderisk antisemittisme gikk som en rød tråd gjennom innlegget til Dr. Dieter Graumann, leder for Det jødiske sentralråd i Tyskland, som han holdt for 3000 tilhørere.
«Israel kjemper fortsatt for sin eksistens og våre verdier binder oss til Israel, men det er ikke nok å bare si det.  Tyskland bør bryte sine diplomatiske og økonomiske forbindelser med det iranske regimet,» sa Graumann.  «Iran er ansvarlig for terrorangrepene fra Hamas og Hizbollah mot Israel.  Det er samvittighetsløst å fortsette business med det regimet.»
Tysklands årlige handel med Iran ligger på omkring 4 milliarder euro.  I første halvår i 2011, vokste Tysklands import av iranske varer til 453 millioner euro fra 382 millioner euro året før.  Også det tyske forbruket av iransk olje og gass vokste fra 197 til 280 millioner euro.
Mens det å forandre Berlins pro-iranske handelspolitikk og den vennlige – noen vil si  forsonende – forbindelsen med Irans parlamentarikere, fortsatt vil være en kamp i motbakke for de pro-israelske gruppene på konferansen, har Stawskis aktiviteter skapt økende oppmerksomhet i mediene og hos grasrota.
Den første Israel-samlingen som ble organisert av Stawski og Claudia Korenke tiltrakk seg 1100 deltakere i 2010.  Korenke som er medorganisator for dette årets kongress, og er leder for Det tysk-israelske vennskapssambandet i Frankfurt, reiste til Israel etter konferansen sammen med delstatsminister Boris Rhein i Hessen.  Det var Rhein som holdt åpningstalen under Frankfurt-møtet.
Da han ble spurt om den omfattende tyske mediedekningen, sa Stawski til Jerusalem Post at det var en stor økning av medieinteressen sammenliknet med i fjor, noe som inkluderte aviser med stor leserkrets, så som Frankfurter Allgemeine og Rundschau.  Bladet Bild lagde et stort oppslag om konferansen.  «Vi hadde stor pressedekning.  Jeg er glad for at vi endelig fikk frem i mediene vårt krav om at Hizbollah bør forbys i Tyskland, noe mange av oss uten hell har forsøkt i lang tid.»
Palestineren Mosab Hassan Yousef, forfatteren av Sønnen til Hamas, som nå bor i USA og har konvertert til kristendommen, holdt en tale på konferansen.  Han har skaffet uvurderlig informasjon til Israels sikkerhetsmyndigheter om de interne arbeidsformene i Hamas.
Stawski fortalte at Yousef uheldigvis var blitt fullstendig feilpresentert av en tysk fjernsynskanal som kalte ham en forræder som spilte på stereotypier av jødene, som om de var de eneste som støttet staten Israel.
Den fremtredende tyske forfatteren og journalisten Burkhard Müller-Ullrich rapporterte fra konferansen i Tysklands radio på kanalens populære kulturprogram, noe som nådde et stort antall lyttere.  Han sa at Tyskland, til tross for at man verbalt støtter Israel, likevel er den viktigste handelspartneren til Israels farligste fiende, Iran.
I sin rapport fra konferansen fremholdt Berlin-korrespondenten til det jødiske telegrambyrået JTA, Stawski som drivkraften bak den pro-israelske organisasjonen Honestly Concerned (Oppriktig bekymret) som overvåker antisemittisme i tyske medier.  Stawski er også leder for foreningen «Jeg liker Israel» som medvirker til pro-israelske arrangementer over hele Tyskland, og som hvert år markerer den israelske uavhengighetsdagen.
Kilde: http://www.jpost.com/IranianThreat/OpinionAndAnalysis/Article.aspx?id=243677Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: