PLOs grunnlov: Hvem er palestinere?

Av Erez Uriely
Charterets arabiske navn: Al-Mithaq al-Watani al-Filastini
PLOs Nasjonal-charter er så avgjort det viktigste dokument som finnes om PLOs målsetting og strategi i kampen mot Israel. Nasjonal-charteret gir PLOs offisielle standpunkter i et nøtteskall. Dette er også det mest grunnleggende dokument om hva PLO står for: Det er godkjent av alle tilsluttede organisasjoner i PLO, og kan bare forandres ved absolutt flertall i Nasjonalrådet (dvs 2/3 flertall).
PLOs Nasjonal-charter ble vedtatt av Den første palestinske kongress i Jerusalem i mai 1964. Som et direkte resultat av Seksdagerskrigen i 1967, kom Nasjonalrådet sammen til sin fjerde sesjon, 10. – 17. juli 1968, og endret på noen av artiklene i Charteret. Siden 1968 har det ikke vært et eneste seriøst forslag om å endre – eller oppheve – Charteret, langt mindre noen avstemning om dette.
På en pressekonferanse i Oslo den 26. februar 1976 (gjengitt av NTB), hevdet Daoud Kaloti (PLOs daværende representant i Skandinavia) at Artikkel 6 i PLOs Nasjonal-charter ble opphevet i 1968 og 1970. Dette stemmer ikke med virkeligheten. Faktum er tvert imot at Artikkel 6 i PLOs politiske program (Al-Mithaq al-Watani al-Filastini), var en av de artikler som ble skjerpet på PLOs Nasjonalråd (som er PLOs øverste organ) i Kairo 10. – 17. juli 1968.
Artikkel 6 lyder: «Jødene som normalt hadde bodd i Palestina inntil begynnelsen på den sionistiske invasjon, vil bli betraktet som palestinere.» «Begynnelsen på den sionistiske invasjon» er en helt klar betegnelse i PLOs og arabisk språkbruk, den er nemlig tidfestet til Balfourdeklarasjonen (1917). Den tilsvarende Artikkel fra PLOs program fra 1964, satte derimot skillelinjen ved 1947.
I motsetning til hva PLOs representant, Kaloti, hevdet, medførte PLOs forandring i Artikkel 6 en skjerpet holdning overfor jødene og Israel. Den nye versjonen av PLOs Nasjonal-charter viser til en radikalisering av PLOs standpunkter vis-a-vis Israel. Den viser med all tydelighet hva PLO mener med en «pluralistisk, demokratisk stat.» En pluralisme som medfører at mer enn 3 millioner jøder i Israel enten skal jages ut av landet eller utryddes, er intet annet enn svart propaganda.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: