PLO/PA lever godt av norsk bistand og bryter menneskerettigheter

Artikkelen er under bearbeidelse
Misbrukte norsk bistand
Palestinsk politi har pågrepet en ledende menneskerettsaktivist som anklages for misbruk av bistandspenger fra blant andre Norge.

(NIS kommenterer: Man må ikke være veldig våken for å forstå at aktivisten ikke kan være så korrupt som Yassir Arafat. Dermed er det spørsmål om aktivisten ikke ble arrestert fordi han kritiserte Arafat, hvilket har gjentatt seg flere ganger)
Publisert 13.01.2004, NRK ( )
Av Nils-Inge Kruhaug (NTB)
Advokaten Khader Shkirat har ledet den uavhengige menneskerettsorganisasjonen LAW, og ble pågrepet i Ramallah i forrige uke, opplyser kilder i den palestinske selvstyreadministrasjonen til Jerusalem Post.
Shkirat skal siden ha sittet i varetekt, og 25 andre er også avhørt i saken. Flere av dem har vært ansatt i LAW, der det antydes at minst 14 millioner bistandskroner er underslått de siste sju årene.
Ifølge palestinske kilder var det giverlandene Norge, Danmark, Sveits, Irland og EU som i fellesskap slo alarm, og i desember overleverte en anmeldelse til palestinernes riksadvokat, Wael Lafi.
Bakgrunnen for anmeldelsen skal ha vært at man alt i 2002 oppdaget at penger tiltenkt LAWs arbeid var overført til private bankkonti.

Store beløp på avveier

Revisjonsfirmaet Ernst & Young fikk i oppdrag å granske LAWs regnskaper for årene 1997 til 2000, og fant at betydelige beløp var kommet på avveier.
LAW mottok disse årene nærmere 10 millioner dollar i utenlandsk bistand, og granskingen viste at over 2,3 millioner dollar ble overført til hemmelige sveitsiske bankkonti, skriver Jerusalem Post.
I Ernst & Youngs 60 sider lange granskingsrapport skal det også gå fram hvordan Khader Shkirat ga flere rentefrie lån til en slektning som drev som pengeveksler i Jerusalem, og at ett av disse – som var på nærmere 900.000 kroner – aldri ble tilbakebetalt.

Egne forretninger

Shkirat skal også ha overført penger til et demokratisenter han opprettet, og senere ha benyttet pengene til å kjøpe en privat radiostasjon i Ramallah.
Den palestinske advokaten anklages også for å ha brukt over 3,2 millioner bistandskroner til å sikre seg eierskap i Arab Phone Company, via en rekke transaksjoner der han gjorde bruk av andre LAW-ansatte og venner.
Store beløp skal også ha blitt brukt til representasjon og flyreiser på 1. klasse, samt til innkjøp av biler som senere ble registrert i LAW-ansattes navn.
Da Shkirat ble gjort kjent med innholdet i granskingsrapporten, trakk han seg som leder for LAW med øyeblikkelig virkning og hevdet å ha blitt utsatt for en politisk motivert konspirasjon.

Palestinske advokater

The Palestinian Society for the Protection of Human Rights & the Environment (LAW) ble grunnlagt av en gruppe palestinske advokater i 1990, med hovedsete i Jerusalem.
Organisasjonens uttalte mål var å fremme respekt for menneskerettighetene, kjempe for rettsstatens prinsipper og forsvare palestinernes rettigheter i henhold til folkeretten og FNs resolusjoner.
LAW er også tilknyttet Den internasjonale juristkommisjonen (ICJ), Verdensorganisasjonen mot tortur (OMCT) og Den internasjonale føderasjonen av menneskerettsorganisasjoner (OMCT).
Representanter fra LAW har talt palestinernes sak i en rekke internasjonale fora, og har høstet respekt for sitt arbeid.

Arafat-kritiker

Khader Shkirat selv har vært kjent som en uredd kritiker av så vel israelske overgrep som Yasser Arafats styre.
I et intervju i 2000 hevdet han at palestinerne var rettsløse under Arafat, og at domstolene i de palestinske områdene ble politisk styrt.
Shkirat gikk særlig hardt ut mot de såkalte sikkerhetsdomstolene, og hevdet systemet brøt grunnleggende rettsprinsipper.
Høsten 2002 dukket han også opp som advokat for Fatah-lederen Marwan Barghouti, som ble pågrepet av israelske styrker noen måneder tidligere og stilt for en israelsk domstol, tiltalt for terrorisme.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: