PLO: Slutt på jødehat? Er Charteret endret?

Av Erez Uriely
Mandag den 14 desember 1998 så vi på TV-en en avstemning i Det palestinske nasjonalrådet (PNC) i Gaza, som skulle ha vedtatt, i følge flere journalister og politikere, å fjerne kravet i det palestinske charter om utslettelse av staten Israel. Men charteret ble ikke forandret, også etter dette «showet».
For det første sørget araberne for at avstemningen ikke vil bli lovlig. Paragraf 33 i charteret slår fast at «charteret kan revideres bare ved 2/3 flertall av alle medlemmene i PLOs Nasjonalrådet, som er spesielt innkalt til dette formål». Dermed er det flere grunn til påstanden at avstemningen var:

  • Kun 456 av rådets 727 medlemmene var tilstede, hvilket er under minimumskravet.
  • Stemmene ble ikke talt, og kun Gud vet hvor mange som virkelig stemte.
  • Det var ingen klar formulering av hva medlemmene skulle stemme over (hvilke paragrafer det er snakk om).
  • Møtet ble ikke tilkalt spesielt for å drøfte denne sak (jfr. møtet som virkelig forandret charteret i 1968, etter 7 dagers lang diskusjon i 10-17 juli), og merkelig nok var det ingen diskusjon før «vedtaket».
  • Vi har også vært vitne til den merkelige enigheten under avstemningen, som til og med fikk PNC- medlemmene til å smile, selv om saken er blodig alvor. Et stort flertall i den arabiske verden (og PNC) er jo enig i charterets mål, nemlig å utslette Jødeland.

Rådets formann (og ikke «president») Yassir Arafat har allerede gitt mange slike «forsonlige» uttalelser i de siste årene. Etter alle disse tilfellene viste det seg at han løy: det fulgte sterk kritikk fra arabiske ledere, som bekreftet at Arafats ord bare var propaganda rettet mot Vesten. Parallelt ga Arafat også andre taler, som nå var rettet mot den arabiske og muslimske verden. I disse talene har denne Nobel fredspris vinneren oppmuntret til jødedrap og ødeleggelse av den jødiske stat (dessverre liker ikke mediene å fortelle om dette).
Så hvorfor var PNC- medlemmene enige om å stemme så «fredelig» akkurat nå, under besøket til USAs president i rådet? Dette var bare et skuespill som ikke har en virkelig betydning; en «løgn» etter vestlige oppfatning, men ikke noe galt, etter arabisk forståelse. Sannheten er mer fleksibel hos arabere, som har en annen kultur enn vestlige folk. Så hvis PNC- medlemmene skulle ha fått mange hundre millioner dollar og støtte til deres kamp mot Israel, var det en god butikk å spille litt skuespill.
Det er flere faktorer som tyder på lite forandring i den arabiske holdning overfor Israel. Ved siden er de antisemittisk propaganda som PLO og andre arabiske elementer sprer, er det vanskelig å vise selv en eneste arabisk atlas som gir plass til staten Israel, uansett størrelse og grenser. Og ikke minst er PLO, med sin spredning av antisemittiske verdier i PNCs barne-TV, flink til å oppdra barn på voldelig jødehat.
Men det er en måte å vite rimelig sikkert om charteret allikevel er forandret: en snarlig publisering av den reviderte utgave, som er en normal prosedyre i slike tilfeller. Charteret ble først publisert i 1964, men etter at Det palestinske nasjonale rådet vedtok forandringer i 1968 ble den publisert på nytt. Derfor er en rutine å gi ut en revidert utgave også denne gang.
Men kan charteret eksistere etter at 19 av i alt 33 paragrafer blir fjernet? hva blir igjen av det? Resten er jo hovedsakelig definisjoner og støtteartikler, som ikke er knyttet i noe sammenheng når hovedsaken er tatt vekk. Det er nok med litt intelligens og kjennskap for å forstå at charteret i sitt helhet er kun rettet mot ødeleggelse av den jødiske stat, og derfor ikke kan forandres betydelig.
Det at også Israels statsminister sa at paragrafene er opphevet, var ikke fordi Netanyahu er naiv og tror på dette, men sannsynlig fordi fredsmegleren USA er nødt til å utpresse Israel, for å få lov til å utvinne olje og å selge våpen i Midtøsten, som er verdens beste våpenmarkedet. Israel, som strategisk sett er et konsentrert og sårbart mål midt i et arabisk hav var, etter min mening, tvunget til å godta «vedtaket».
Til slutt ønsker jeg oss alle at europeiske penger vil slutte å finansiere rike diktatorer, og at arabiske penger vil bli brukt til hjelp for deres misbrukte brødre.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: