Pinse, Shavuot

De kristnes pinse som kommer snart (31.5.2009) har mye felles med jødenes pinse – shavuot. Det er ikke tilfeldig at kristne feirer pinse 50 dager etter påske. I påsken begynner jødene å telle 49 dager (omer-tellingen) som avsluttes med shavuot, pinse. Når vi er opptatt med det som skiller mellom jøder og kristne, bør vi samtidig huske at vi har mye i det fellesskapet som skapte den judeo-kristne arven – Vestens fundament.
Jøder og kristne følger forskjellige kalendere, men det er ofte at noen helligdager faller i nærheten av hverandre, slik vi opplever i år. Dette er langt fra tilfeldig.
I dag, torsdag 28.5.2009, er det jødenes «pinseaften». For ca. 3300 år siden takket jødene ja til G-ds tilbud om å motta Torah (loven) og lovet å følge lovens bud (2. Mosebok 24:7), inkludert dem som stadfester tidspunktene for jødenes høytider (3. Mosebok 23).
I dag er det Shavuot-aften (pinseaften). Den hellige dagen begynner om kvelden og varer hele morgendagen. I morgen er dagen da Israels barn fikk Loven. Shavuot heter også Hag matan torah (festen der jødene mottok Loven).
Begrepet Torah omfatter faktisk ikke bare den skriftlige (de fem mosebøkene) – men også den muntlige delen, som i dag er nedskrevet i Talmud.
Man kan ikke komme nærmere tidspunktet som gjorde den gruppe mennesker som kom ut fra Egypt til et samlet folk med felles tro og agenda. Det er altså Torah som gjorde denne folkemassen til et folk – og ikke en genetisk arv, som jøder har til felles med flere mennesker som tidligere var en del av folket.
Det er viktig for både jøder og kristne å forstå at jøder ikke kan leve uten Torah. Noen jøder kan leve sekulært i flere år, men dersom de går bort fra Torahs regler, velger andre regler og blander seg med ikke-jøder – forsvinner de raskt fra jødefolket (dette er hovedårsaken til at det jødiske folket blir stadig mindre i vår tid).
Shavuot gir oss også mulighet til å reflektere over hva jødemisjonen egentlig prøver å gjøre ved å kristne jøder: Å få jøder til å ta avstand fra Torah (Loven) – nettopp det som gjør dem til jøder.
Vi håper og tror at stadig flere kristne skal forstå at jøder må leve som jøder, og respektere deres ønske om å leve i fred og slik jøder tolker Bibelen. I den jødiske staten, Israel, får kristne fortsatt leve i fred slik alle folkegrupper der gjør. Hadde slik toleranse og respekt vært mer utbredt i verden kunne krig ha vært litt mindre utbredt.
Dagen før pinseaften i jødisk-kristen historie:
År 576: 500 jøder ble tvangskonvertert til kristendommen i Clermont, Frankrike. Jødene som ville beholde sin tro rømte til Marseilles.
År 1481 beordret paven Sixtus alle jødene som rømte fra inkvisisjonen i Spania om å returnere!
År 1648 begynte polakkene, under ledelse av Bogdan Chmielnitzki, å massakrere jøder. I sin marsj gjennom Ukraina, Volhynia, Podolia, Polen og Lithuania, massakrerte Chmielnitzkis folk mellom 100.000 og 300.000 jøder.
Over 300 jødiske menigheter ble utslettet totalt.
Pinseaften i jødisk-kristen historie:
År 1728 ble rabbinere Chayim og Yehoshua Reitzes torturert og brent levende i Lvov, Polen, etter å ha blitt falskanklagd å prove å overlate en apostat til å returnere til jødedommen.
Pinsedag (Shavuot) i jødisk-kristen historie:
År 1096: Det første korstog begynner. Over 100.000 kristne følger kall for å friggjøre Jerusalem fra muslimene. Snart ble korstogets hovedoppgave friggjøring av Europa fra de ikke-kristne som nekter å akseptere kristen tro. Uttalige jøder blir massakrert i nestekjærlighetens navn i tiden som kommer.
I denne måned, Sivan, husker jøder og ber for sjelene til disse jøder, som ikke har slektninger som kunne be for dem. I denne måned bør kristne respektere jøder som holder seg til den tro som gjorde dem til jøder – uten å prøve å endre dem. I denne måned, og særlig i disse dagene, bør vi alle feie for egen dør. I denne måned skal vi alle huske betydningen av ekte toleranse, respekt og nestekjærlighet som vi alle behøver – uansett mening og tro.
De nettsider som best formidler den jødiske ånden i Shavuot er på engelsk:
En jødisk kalender: www.chabad.org/calendar/view/week.htm
www.chabad.org/holidays/shavuot/default_cdo/jewish/Shavuot.htm
www.aish.com/holidays/Shavuot
Shavou’ot (Pentecost) Guide for the Perplexed 2009, Yoram Ettinger (based on Ancient Jewish Sages): http://tinyurl.com/q9doko Vi ønsker alle velsighet Shavuot og velsighet pinse.
Senter mot antisemittisme (SMA)Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: