Påskehilsen fra SMA

Shalom, kjære venner.

Den kristne og den jødiske påsken står like for døren, og vi vil benytte anledningen først til å ønske dere alle en riktig hellig høytid. Snart er alt rundt oss gult og en positiv og gledelig stemning smitter oss alle. Gulfargen og dekorerte egg minner oss om den naturlige kontinuiteten og livets syklus som til en hver tid tilbyr oss mennesker en positiv drivkraft videre i livet. Det er faktisk Purim (skjebnedagen) som er den mest gledesfylte helligdagen i den jødiske kalender. Den er til minne om et av de aller første forsøk på kollektiv utryddelse av det jødiske folk: Haman brukte statens propagandaapparat mot jødene og forberedte både det persiske folket og kongen på å akseptere et jødisk folkemord. Men slutten på hendelsen ble en stor seier over de onde kreftene, og jødene ble berget. Dette skjedde for ca. 2600 år siden og jødene føler lettelse over dette hvert år, som om det skjedde i vår tid.

Den jødiske påsken minner oss også om en tid da jødene rømte fra slaveriet til friheten, fra døden til livet. Også da var jødene utsatt for en intens ”mediekrig.” Også da var det noen som ville ta livet av jødene, men jødene ble berget og fiendene ble værende igjen på havets bunn!

Dagens situasjon i Israel og vestens kamp mot Israel må settes i et riktig historisk perspektiv for at vi ikke skal miste motet. Historien viser oss at utallige planer om å utrydde Israel ble til intet. Situasjonen i Israel ser alvorlig ut, og vi føler alle til tider avmakt. Da vil vi gjerne atter en gang minne dere om en del supermakter som gjennom historien har forsøkt å utrydde det jødiske folket: Hvor er det babylonske riket, filistrene, det romerske riket, det greske riket, nazistenes rike, Sovjetunionen, – og hvor er Israel i dag? Alle som gikk mot Israel er borte. Israel derimot er et land som har gått fra seier til seier, til tross for alt press fra alle hold og manges ønske om at landet skulle utslettes,. Landet er blant de beste i teknologi, forskning og antall nobelprisvinnerne, bare for å nevne noe. Tross daglig arabisk terror, og i det siste en bølge hvor 14 jøder blitt myrdet og flere er blitt skadet bare de siste dagene, vokste Israels økonomi med over 3.5 prosent i fjor, og den ligger nå på over 43.000 US dollar pr capita. Dette er noe å bli imponert av. Men å være under arabisk terror i om lag 100 år har hatt sin pris og der må vi jødevenner være med og støtte jødenes rett til liv og et fedreland.

Mer enn noen gang er det nå viktig at vi står sammen med Israel.

Vi tror at det informasjonsarbeidet som SMA gjør for å bekjempe jødehat og for å støtte Israel, er noe av det jødene trenger mest fra oss i dag. Et nytt nummer av bladet vårt er i trykken og kommer ut rett etter påske. Tilbakemeldingene vi får fra stortingsrepresentanter og andre nøkkelpersoner vitner om at vårt arbeid og SMA-info er blitt et uvurderlig redskap for å hjelpe nordmenn til å forstå Israels kamp i den pågående mediekrigen.

Under pandemien har inntektene til SMA gått kraftig ned. Vi ber alle som ser viktigheten av vårt arbeid om å være med og sende en påskegave som kan være med å dekke både SMAs viktige arbeid og være en gave til fattige jøder i Israel som SMAs venner har støttet i mange år nå.

SMA trenger din støtte for å kunne fortelle sannheten, forebygge jødehatet og skape rettferdighet også for jødene. Vi må bygge videre på våre fredsbroer. Derfor ber vi deg om å bli en fast støttepartner for SMA, og å bidra til at din organisasjon/menighet gir en fast støtte til informasjonsarbeidet i SMA.

SMA forteller om ting som de andre holder skjult. Vi tør der de andre tier. Vi står frem der vinden er sterkest, men vi ber også deg om å hjelpe oss med ditt bidrag!

Atter en gang, tusen takk for din støtte til SMAs arbeid.

Med vennlig hilsen og en god påske

fra alle oss i SMAStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: