Palestinsk leder ber om arabisk invasjon av Israel

Av: Ryan Jones, Israel Today, 8. juli 2010  
Oversatt for SMA av Per Antonsen
Den palestinske lederen, Mahmoud Abbas, som regnes som ”moderat” av det internasjonale samfunn, viste sine virkelige farger under et møte med skribenter og journalister som nylig fant sted, og hvor han sa at han ville foretrekke en pan-arabisk militær offensiv mot den jødiske staten.
Den offisielle avisen til den palestinske selvstyremyndigheten, Al-Hayat Al-Jadida, skrev sist tirsdag at da Abbas nylig møtte mediefolk hjemme hos den palestinske ambassadøren til Jordan, minnet han om at han under toppmøtet i Den arabiske liga i Libya i mars, fortalte sine lederkolleger at han fremdeles foretrekker krig mot Israel, men han kunne ikke føre den alene.
”Vi er ute av stand til å konfrontere Israel militært, og dette poenget ble diskutert under toppmøtet i Den arabiske liga,” sa Abbas.  ”Jeg henvendte meg der til de arabiske statene og jeg sa: ’Hvis dere ønsker krig, og hvis dere alle vil kjempe mot Israel, så er vi for det.  Men palestinerne vil ikke kjempe alene fordi de har ikke evnen til å gjøre det.’”
Araberstatene i Midtøsten har forsøkt minst tre ganger å ødelegge Israel med militære midler, men hver gang har de endt opp med å tape territorium til den jødiske staten.
Den ”palestinske krisen” som ble skapt etter Israels frigjøring av Judea og Samaria (den såkalte ”Vestbredden”) i 1967 blir sett på av mange israelere som ingenting annet enn en beregnet og tålmodig tilnærming til det endelige målet om å fjerne Israel fra kartet.  Yasser Arafat innrømmet såpass i 1993 da han fortalte sine palestinske venner i et budskap som var tatt opp på forhånd, og som ble avspilt på arabisk fjernsyn da han undertegnet ”Oslo-avtalene,” at PLOs gerilja-taktikk og land-for-fred-diplomatiet var en trinnvis strategi som ville lede til fullstendig utskifting av Israel med en ny arabisk-muslimsk stat: ”Ikke glem at vårt palestinske nasjonalråd godtok denne beslutningen i 1974. Det krevde opprettelsen av en nasjonal myndighet på alle deler av palestinsk land som blir frigjort eller som Israel trekker seg ut av. … Dette er tidspunktet for tilbakevending, tidspunktet for å få fotfeste på det første frigjorte palestinske land.”
Beslutningen fra 1974 som Arafat viste til var PLOs offisielle godkjenning av en trinnvis strategi for å ødelegge Israel, i motsetning til den mer direkte strategien for militær erobring som var blitt anvendt frem til og med Yom Kippur-krigen et år tidligere.
Til tross for at Abbas var med og opprettet PLO sammen med Arafat, har Abbas lenge blitt renvasket av et internasjonalt samfunn som er ivrig etter å formidle ideen om fredelig konfliktløsning i regionen.  Det er årsaken til at de merknadene som Abbas fremsetter på arabisk, regelmessig blir fortiet av verdenspressen og vestlige ledere.  Men Israelere advarer om at hans oppfatninger, og den virkningen de har på den palestinske opinionen, sikrer at en ekte og varig fred er umulig å oppnå.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: