– Palestinerne lider på grunn av sitt lederskap

Dr. Tawfik Hamid
Dr. Tawfik Hamid

Dr. Tawfik Hamid, etter eget utsagn tidligere terrorist, har snudd helt om. Som en av svært få i den muslimske verden tar han avstand fra sine tidligere holdninger. Han var en gang medlem av terroristorganisasjonen al-Gama’a al-Islamiyya som har bånd til Al Qaida, selv om han sier at han aldri begikk voldelige handlinger selv.
I dag er Hamid i ledelsen for the Study of Islamic Radicalism ved the Potomac Institute for Policy Studies. Han har en grad i indremedisin, samt en master i kognitiv psykologi og læringsteknikker.
VILLE TOLKE KORANEN FREDELIG – BLE TRUET PÅ LIVET
Han skriver at han for tjuefem år siden så trusselen fra radikal islam, og behovet for en reformasjon basert på fredelig tolkning av de klassiske islamske tekstene. Men da han tok opp temaet i moskéen, fikk han de militante muslimene imot seg, og opplevde å bli truet på livet.
ARABERNES LEDELSE SKYLD I LIDELSENE
Videre skriver han om fredsavtalene mellom Israel og det palestinske selvstyret. Etter hans mening har det palestinske lederskapet skylden for at disse har mislykkes. Han mener arabernes lidelser er virkelige nok og må anerkjennes, men årsaken til deres lidelser er deres eget lederskap. PA-ledelsen og Hamas bruker kynisk arabernes elendighet for alt det er verdt, både religiøst og politisk.
«En million arabere lever i Israel med jødene. De lider ikke slik araberne som er kontrollert av arabere gjør. For å være ærlig er du nødt å innse at palestinerne lider på grunn av lederskapet sitt, ikke på grunn av Israel,» sier dr. Hamid.
ARABERNE MÅ ENDRE SINE HOLDNINGER TIL ISRAEL
«Løsningen er i palestinernes hender,» sier han. «De må ta den beslutningen at de vil stoppe sitt folks lidelser.» Han tror nøkkelen for fred for araberne er å endre sine holdninger til Israel. Dersom de virkelig rekker ut sin hånd for fred, vil alt sammen løse seg.
Breaking Israel NewsStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: