Palestina-mandatet, vedtatt av Folkeforbundet 24 juli 1922

Palestina-mandatets hovedformål var å opprette et jødisk nasjonalhjem. Et arabisk eller et muslimsk nasjonalhjem nevnes ikke.

  1. Mandatet nevner i andre paragraf at hovedformålet følger Balfourdeklarasjonen, som ble gitt til jødene, og ikke til andre.
  2. «Muslim», «islam», «muhammedanere» (som muslimene ble kalt på denne tiden), «palestinere», er ikke omtalt en eneste gang.
  3. «Jødisk» er omtalt 11 ganger, bare i ett av disse tilfellene blir det referert til «ikke-jødisk» befolkning.
  4. «Arabisk» er omtalt bare 4 ganger., 3 av disse gangene blir det brukt om det arabiske språk, og en gang brukt om Arabia. «Araberne» er ikke omtalt en eneste gang.
  5. «Palestina» er omtalt 48 ganger, bare som referanse til et geografisk område.
  6. Bare ved ett tilfelle blir uttrykket «palestiner» brukt, og da som henvisning til palestinske beboere. I dette tilfellet ble det referert til jøder: «palestinske, jødiske innbyggere,som bosatte seg permanent i Palestina» (Art. 7).

Palestina-mandatet, vedtatt av Folkeforbundet 24 juli 1922Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: