Overlevde arabisk massakre i 1929 – myrdet av arabere i 2002

Artikkelen er under arbeid
Når den jødiske Ariel Sharon blir anklagd for å stå bak massakre han ikke var innblandet i, er det viktig å huske hvem som massakrerer hvem.
Muslimsk blodig ond sirkel
Sarah Hamburger var 79 år gammel i 22.1.2002 da hun ble myrdet i Israel i et terrorangrep i Jaffa St. i Jerusalem. Hun var kun 5 år gammel da muslimer, med britisk velsignelse, massakrerte jøder i 1929. Hun og hennes familie overlevde og flyktet fra Kong Davids første hovedstad.
 I det så kalte Svarte Shabat var de fredelige jødene i synagogen og i hjemmene sine da muslimene angrep. 67 ble myrdet, flere lemlestet, kvinner ble voldtatt, jødisk eiendom ble ranet og synagogene med jødiske skrifter ble vanhellighet og brant ned. 64 jøder ble  myrdet momentant og 3 døde like etter p.g.a. skader.
Nazistenes ideer i Tyskland, som var stadig mer populære i den arabiske verden[1], ble praktisert av muslimer i den britisk-kontrollerte Palestina. For første gang i historien ble Hebron Judenrein. Senere ble Europa, inkludert Norge, Judenrein.
   
 
Jødenes hellige bøker ble brent i synagogene.
 
Hvorfor massakrerte muslimene?
I 1929 hadde ikke venstreorienterte medier og araberne den unnskyldning om at jøder blir angrepet p.g.a. Israels okkupasjon og nybyggere. I 1929 var det ikke noen såkalte innbyggere, men bare en jødisk menighet som ALDRI forlot Hebron. De var ikke “NYbyggere“ og faktisk bygde lite. De var med andre ord også ikke “BYGGERE“.
Massakren var heller ikke reaksjon p.g.a. etableringen av den jødiske staten.
Det fantes ikke noen jødisk stat. Alt som fantes i byen var ca. 1000 jøder som levde i harmoni med sine arabiske naboer. De hadde så mye tillit til sine naboer at de nektet å bære våpen til selvforsvar!
Naive jøder trodde på mulig fred med muslimer
Dagen før opprørene begynte, kom 4 jøder fra Jerusalem til Hebron og ville levere våpen til det jødiske samfunnet i Hebron. Jødisk etterretning fant ut at et angrep, som senere ble erklært “spontan reaksjon av mengden“, blir arrangert av det muslimske lederskap med britisk hjelp.  Men Hebrons lederskap hevdet at våpen bare ville “tjene til provokasjon“. De var sikre på at de ville bli beskyttet av sine gode venner, araberne. Konsekvensen av å stole på araberne var en fryktelig massakre.
Britene støttet antijødisk virksomhet
Da, som i dag, ble jødene kritisert på at alt de gjør provoserer araberne. Jøder fikk dermed ikke lov av britene til å ha våpen. Men samtidig ga britene araberne våpen, trening og penger. Britene etablerte en antijødisk ledelse, som ikke skjulte hva de ønsker å gjøre med jødene. Diamanten i kronen var Stormuftien av Jerusalem, Hajj Amin al-Husseini. Muftien har beundret Hitler, som han senere traff og hjalp til.(se henvisning nedenfor). Tros mangel på kvalifikasjoner til å være mufti fikk han stillingen, av de kristelige [2] britene. Britene ga araberne beskjed om at britiske styrker ikke vil være i Hebron i denne Shabat, hvilket araberne forstod som støtte til massakre på jødene.
Ikke tilfeldig med britisk jødehat
I påske 1920 angrep muslimene jødene i Jerusalem. Den britiske obersten Meinertzhagen klaget som følgende: “Jeg kritiserte den britiske administrasjonen i Jerusalem. Jeg noterte at administrasjonens offiser er, nesten uten unntak, antisionistisk i sine meninger og oppmuntrer araberne“.[3]
Den dag i dag
 
 
 
Sarah Hamburger var 79 gammel da hun ble myrdet av de samme kreftene som myrdet jødene i Hebron i 1929. Storbritannia, som da oppmuntret araberne til å angripe jødene, støtter i dag PLO. Britisk etterretning har i årevis støttet araberne[4] og 80 år etter massakren kritiserer britiske ledere jødisk forsvar, men ikke muslimske angrep på jøder. Europa tiet i 1920, 1929, 1936-39 osv. og kritiserte ikke Storbritannias støtte for jødehat. I dag støtter EU, Den Europeiske unionen, alle krefter som kjemper mot Israel. Israelske organisasjoner som kritiserer Israel blir finansiert av EU, f.eks. Fred Nå (Shalom Achshav). Avisen Maariv avslørte i 22.6.2001 at EU støtter økonomisk flere venstreorienterte organisasjoner som presser Israel til territorial kompromiss.[5] I januar 2001 ba Knessetmedlem Michael Kleiner om å etterforske The Peres Center For Peace. Det viser seg at nåværende utenriksminister kan ha fått økonomisk støtte (I tillegg til klar politisk støtte) fra land og organisasjoner som åpent støtter Israels fiender [6]. Det lange samarbeidet mellom araberne og Tyskland i det Hellige landet[7]
——————————————————————————–
[1] Massiv dokumentasjon om de omfattende kontakter mellom araberne og nazistene finnes i:
-http://www.eretzyisroel.org/~jkatz/nazis.html
-Hirszowicz, Lukasz. 1966. The Third rich and the Arab east. Routledge & Kegan Paul, London. pp.  403. [boken er oversatt fra polsk  , har en god indeks og litteraturliste.]
– Shechtman, Joseph B. 1965.  The Mufti and the Fuehrer : The rise and fall of Haj Amin el- Husseini. Thomas Yoseloff Publisher. London and New York. 336 p.
[2] “Kristne“ i den forstand at de kommer fra den verdens del der kristendom er hovedreligion.
[3] Richard.v.Meinertzhagen. 1959. Middle East Diary 1917-1956. 376p. Side  79.
[4] En god innledning: The Secret War Against The Jews, John Loftus and Mark Aarons, St. Martins Griffin, New York, 1997, ISBN: 0-312-15648-0. Omfattende litteraturliste.
[5] I jødehatets historie har det alltid vært jødene som skulle gi fra seg ett eller annet. Jødenes fiender fikk aldri reelle krav mot seg.
[6] Arutz Sheva News Service. 3.1.2002
 [7] En god innledning -The Secret Wars. Særlig s. 256-8.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: