Om å seile under falsk flagg

 «Gaza-aktivist Aksel Hagen (SV) mener eget partiprogram ikke er nyansert om Midtøsten-konflikten. Nå vil han endre uttrykksform.»  Slik innledes et intervju med ham i avisen Vårt Land 13. juli.  Vi merker oss at det er «uttrykksformen» han vil endre og ikke politikken.
Hver gang jeg hører fra folk ute på venstresiden som taler varmt om kampen mot antisemittisme og samtidig krever forsterket kamp mot Israel, får jeg en følelse av at vi kan snart vente oss mer fra den kanten.  Denne taktikken kjenner nemlig vi jødene dessverre alt for godt. Min jødiske intuisjon slår sjelden feil på det punktet.
Siste forsøk på å bryte våpenblokaden av Gaza ble en dundrende fiasko på tross av raus finansiering, politisk og kirkelig støtte, omfattende fjernsynsreklame og annen mediedekning.  Et par deltakere begynte til og med selv å antyde at de kan være blitt misbrukt, og noen trakk sin støtte tilbake.  De få som tilhørte den harde kjernen prøvde likevel å fullføre oppdraget om å lage dårlig presse for Israel, men ble stanset på flyplassene og sendt hjem igjen.
Den profilerte Gaza-aktivisten Aksel Hagen (SV) (i likhet med Palestina-veteran Arne Ørum) har begynt å innse det hensiktsløse i sin uinformerte og endimensjonale propaganda som de og partiet deres har kjørt på siden m-l-bevegelsen oppfant den på 1960-tallet.  Nå vil Hagen gjøre som misfornøyde jøder han traff i Hellas, bytte retorikk og vinne innpass i borgerlige hjerter.
 
Det han forteller til Vårt Lands Kjetil Gillesvik er såvidt instruktivt at vi må gjenta noe av det:
«SV-politikeren fra Lillehammer trodde han skulle seile til Gaza, men ble i stedet liggende i havn i fjorten dager. Der ble han kjent med en kontingent amerikanske jøder som deltok i demonstrasjonen. Det skapte en ny erkjennelse.
 
– Jeg har en ambisjon om å delta i debatten på en annen måte fremover. Vi som har vært med på denne aksjonen har et særskilt ansvar i så måte, slik at vi ikke bare blir enkle aksjonister, men skjønner hvor komplisert saken er.

– Når kom du frem til den erkjennelsen?
Teoretisk har jeg visst det hele tiden. [uthevet av SMA] Men kroppslig oppdager du det først og fremst når en får 14 dager der en står midt oppe i samtaler med folk. Å prate med amerikanske jøder var veldig spennende. De hadde erfaringer og hadde bodd i Israel, sier Hagen.»
Hagen har visst hele tiden at det var noe galt med den politikken han fører, men som den lojale venstresosialist han er, har han ikke vært i stand til å ta et oppgjør med sin egen og partiets løgn.  Det er et gammelt kjennetegn ved den ideologi han og SV bekjenner seg til. Vi skal imidlertid ha respekt for folk som innrømmer at de har lært noe, men la oss ikke ha for store forhåpninger i utgangspunktet, for Aksel Hagen (SV) har slett ikke kapitulert i kampen mot jødenes hjemland.  Han har faktisk ikke forandret en eneste mening, noe som er tydelig i fortsettelsen av intervjuet hvor han vrir seg tilbake til de gamle tesene som han fremdeles synes er gode:
«– I SVs partiprogram brukes begrepet apartheidmur. Det står at flyktningene skal ha rett til å vende tilbake, at Israel må forhandle med alle, også islamister, at det bør vurderes økonomiske sanksjoner, samt sanksjoner innen idrett, kultur og akademia. Hvor nyansert er det?
– Dette er lite nyansert. Det er klart. Det er mer en klar analyse om hvem som er okkupant og hvem som er okkupert.
– Bør ikke et partiprogram få frem mer av kompleksiteten i saken?
– Men partiprogrammer er jo aldri utfyllende.
– Det er jo det velgerne skal forholde seg til?
– Jeg synes de formuleringene er gode. Det er mer det at de ikke er fullstendige nok.»
Hagen vet utmerket godt (og har visst det hele tiden) at humanitær hjelp til Gaza leveres fritt i store mengder både fra Egypt og Israel. Som vi konkluderte for en uke siden, er det lite annet som kan forklare Hagens og SVs standhaftige kamp mot jødenes hjemland enn at de bærer nag til det, i likhet med Hamas som vil ha det vekk.  Da hjelper det ikke engang at også utenriksministeren  har kommet til den erkjennelse at Israels våpenblokade av Gaza er fullt lovlig.  Vi er her inne på den formen for erkjennelse som SVs ideologi tradisjonelt setter stengsel for.  Der ligger også hovedårsaken til at programmet deres ikke er «fullstendig nok.» En fullstendig beskrivelse av konfliktene i Midtøsten ville avsløre at SV tar feil.  Partiet har alliert seg med noen av verdens mest reaksjonære og undertrykkende krefter og motarbeider derfor det de sier at de står for.
Aksel Hagens tilløp til selvkritisk utvidelse av erkjennelsen er imidlertid så viktig at vi alle bør støtte opp om hans egen indre fredsprosess.  Han omsorg for de nødlidendes velferd er så verdifull at den må få lov å komme langt flere enn Hamas til gode.  Vi drister oss derfor til å foreslå for ham en rekke alternative konvoier og karavaner som han og hans kolleger i Arbeiderpartiet, Rødt og Hamar bispedømme kan organisere for å vise solidaritet med jordens bundne treller både i og utenfor Midtøsten.  Dette ville definitivt frikjenne Hagen og hans kamerater for den diskriminerende forskjellsbehandlingen av jødenes hjemland som fremdeles reiser mistanke om at deres underliggende motiv er anti-jødisk:

 • Reis til Mekka for å demonstrere mot dødsstraff for ikke-muslimer som våger å ferdes i denne delen av muslimenes hellige land (kamp mot ekte apartheid).
 • Reis til Iran for å demonstrere mot steining og hengig av kvinner, barn, kristne og homofile.
 • Reis til Ramallah og demonstrer mot PLOs praktisering av sharia som tillater tvangsgifting av 9-årige jenter.
 • Reis til Tyrkia og demonstrer for kurdernes rettigheter som folk og protester mot tyrkisk okkupasjon av Kurdistan.
 • Reis til Kypros og demonstrer mot den tyrkiske okkupasjonen av Nord-Kypros, den etniske rensingen av gresk-kyprioter og den apartheidmuren FN har satt opp der.
 • Reis til Algerie og støtt overlevelseskampen til de kristne i Kabylia-fjellene som ennå ikke er tvangsislamisert.
 • Reis til Sudan og protester mot undertrykkelsen og utryddelsen av folket i Darfur.
 • Reis til Syria og demonstrer mot regimets massedrap på mennesker som ute på gaten roper på arabisk: ”Vi vil ha brød!”
 • Reis til Kairo og forlang at forfølgelsen og drapene på de koptiske kristne må opphøre.
 • Reis til Pakistan og krev slutt på forfølgelsen av de kristne i stedet for å markere landets «nasjonaldag.»
 • Reis til Beijing og demonstrer for det tibetanske folks rett til en uavhengig stat.

Når Aksel Hagen og hans venner har gjennomført disse reisene, foreslår jeg at de med sin nye erkjennelse reiser til Jerusalem og ber jødene om unnskyldning.  Når det er gjort, tror jeg mange fler vil se opp til dem.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: