NTNU-styret sa nei til boikott av jødene

Først vil vi takke alle dere som har vært med og sendte brev til NTNU eller skrev under anti-boikott-oppropet av Israel, ved Bjørn K. Alsberg, NTNU, Trondheim
Som mange kjenner til så kom det et forslag til styret ved NTNU om akademisk og kulturell boikott av Israel fra en gruppe ansatte ved NTNU og HiST. Den 12. november skulle styret ved NTNU stemme over om de skulle iverksette en slik boikott mot jødelandet Israel.
SMA var rystet over dette antisemittiske forslaget og sendte derfor et brev til NTNUs styre med en sterk anmodning om å stemme mot forslaget. Vi mobiliserte samtidig internasjonale organisasjoner og dere til å reagere på denne hårreisende forskjellsbehandling av jødene. Vi takker for at så mange av dere tok affære og skrev til NTNU og sa ifra.
Vi er glad for at hovedstyret i NTNU enstemmig besluttet seg for å avvise den omstridte oppfordringen til boikott. Dersom den hadde blitt vedtatt, ville den ha vært den første i sitt slag ved en vestlig institusjon!
Dette er et godt eksempel på hvor stor skade en liten gruppe jødehatere kan gjøre både mot Israel og mot Norge. En boikott av Israel ville nødvendigvis ha betydd at NTNU måtte innstille all kontakt med Israel som er en av verdens beste land hva gjelder forskning og innovasjon.
Det er nærliggende å stille spørsmål ved den selektive moralen til denne gruppen.

  1. De har aldri krevd boikott av Saudi Arabia, det eneste landet i Verden der man praktiserer dødsstraff mot ikke-muslimer som reiser til Mekka.
  2. De har aldri krevd boikott av det muslimske regimet i Sudan som hittil har myrdet mer en 3 millioner sudanere, de aller fleste kristne.
  3. De har aldri krevd boikott av araberne, som uten tvil er verdens største okkupasjonsmakt. Araberne okkuperer i dag hele Midtøsten, Nord-Afrika og Sudan (MØNAS) uten at noen jødehatere bryr seg nevneverdig om menneskerettighetene til de over 100 millioner mennesker som tilhører urfolket i disse områdene.
  4. De har aldri krevd boikott av Tyrkia, Irak, Iran eller Syria – som okkuperer Kurdistan og holder over 40 millioner kurdere under en brutal okkupasjon som også innebærer et langsomt men sikkert folkemord.
  5. De har aldri krevd boikott av Egypt for drap og forfølgelse av de resterende 12 millioner kristne koptere, hvis land er okkupert av arabere og hvor deres barn i mange tilfeller er tvunget til aksept av islam.

Listen kunne ha vært mye lengre, men disse eksemplene illustrerer den selektive moralen jødene har måttet leve med i tusenvis av år, og dessverre også i dag.
Slike daglige kamper mot jødehat – godt kamuflert under et falskt slør av menneskerettigheter – er SMAs daglige virkelighet. Vi ber dere alle om å være med og støtte SMAs arbeid så godt dere kan, for sammen er vi et stort lys av håp og rettferdighet.
Til slutt vil vi informere om at SMA i det siste har sendt 30.000 $ til Israel(omlag 170.000 kr), noe vi er dypt takknemlige for. Vi vil også gjerne sende en julegave til jødene i Israel og i Hebron, derfor ber vi dere om ikke å glemme SMA og jødene i juletiden – som jo er en start på en lysere periode med ubetinget kjærlighet og håp om en stadig bedre verden for oss alle og for våre medmennesker.
Vi ønsker dere alle en god førjulstid med mye G-ds velsignelse
Vennlig hilsen, Dr. Michal Rachel Suissa, SMA-info redaktørStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: