NRK "frikjent"

Det er vanskelig å se seg selv. Men det er noe med hele innstillingen hos folk, som faktisk forbauser oss som ser det som skjer.
Vi tenker på klagen på NRK som ble behandlet i dag, med utfall som skissert i overskriften, nær sagt selvfølgelig! Vi lever tross alt i ett av verdens mest antisemittiske land.
Konkret, – i en setting der man altså tar stilling til hvorvidt en aktør er anti-israelsk i sin fremstilling av nyheter og hendelser, har medlem i Kringkastingsrådet Grethe Fossum ifølge Aftenposten en sats som i seg selv er uhyre ubalansert og partisk, – og det får passere uten at verken de andre medlemmene eller journalister bemerker det (uthevning foretatt av oss):

– NRK er ikke en part i denne konflikten, de har ikke hatt en ubalansert dekning, de dømmer ikke Israel, de bruker fakta i stedet for følelser, og dekningen deres har ikke ført til økt fiendtlighet i Norge. Det klarer Israel på egen hånd. Det er svar på alle spørsmålene som ambassaden har rettet mot NRK, slår rådsmedlem Grethe Fossum fast.
Hun og flere andre i rådet var skjønt enig om at NRK hadde opptrådt både etterrettelig, balansert og grundig i sin dekning.
– Derfor må denne klagen avvises, sier Jon Olav Alstad.

Altså: NRKs dekning av konflikten har ikke ført til økt fiendtlighet, for NRK bruker bare fakta. Men Israel derimot, klarer å få folk til å bli fiendtlige på egen hånd.
Dette er usant. Vi kan eksempelvis se på saken om flotiljen, altså en flåte av båter i regi av islamistorganisasjonen IHH, under dekke av å være «nødhjelp» og med en mengde uvitende mennesker ombord, såkalt «nyttige idioter» som hadde latt seg lure til å være med på aksjonen, sikkert også noen med gode intensjoner. Det er ofte slik at mennesker som av forskjellige grunner ikke vet så mye om de faktiske forhold synes «dette høres fint ut» og blir med på noe som de selv tror er bra, men som i virkeligheten er noe helt annet.
40 aktivister fra IHH planla et bakholdsangrep på israelske soldater, men ble altså stoppet temmelig kontant, sett fra deres synsvinkel, – etter å ha angrepet soldatene helt overraskende. Ni personer ble drept. De var ikke sivile aktivister, men ultrareligiøse muslimer som planla og gjennomførte et angrep på en lovlig væpnet avdeling. Og de måtte ta følgene av det.

Men hvordan fremstilte NRK denne saken? (Klikk på bildet over for faksimile.) «De [NRK] bruker fakta i stedet for følelser» sies det i Kringkastingsrådet. Vi kan imidlertidig ikke se ett ord om at de ni «drepte aktivistene» var terrorister, islamistiske voldsmenn. Nei, NRK skriver tvert imot at de «var på vei til Gaza med hjelpesendinger.»
Dette er ikke fakta. Fakta var at de var på vei til Gaza med hjelpesendinger for å dekke over en planlagt aksjon hvor hensikten var å falle de israelske soldatene i bakhold. Hvor kan vi lese det? NRK spør leserne om man ønsker å bruke boikott eller ikke, men hensikten enten man bruker boikott eller ikke, er «for å få landet til å endre sin politikk overfor palestinerne» og «presse Israel til å følge internasjonal folkerett». Ikke ett ord om konkret hva Israel skal endre i sin politikk, eller ett ord om hvorfor Israel har slik politikk overfor «palestinerne» og selvsagt ikke ett eneste ord om konkret hva Israel eventuelt bryter av bestemmelsene i «internasjonal folkerett.»
Nå er ikke ovenstående en reportasje, og det var sendingene som ble gjennomgått i denne omgang. Men det er NRK. Og det er typisk NRK.
Det er lett å svinge om seg med ord som andre har sagt før. Men det blir ikke riktig likevel. Israel bryter ikke Folkeretten. Ikke selv om Jonas Gahr Støre sier det. – Gahr Støre som forøvrig er en av topplederne i staten som bomber i Libya. Gad vite hvor mange sivile, uskyldige, og kanskje barn som blir drept der.
Selvfølgelig i det godes tjeneste, – for å beskytte de sivile.
Som om ikke også Israels kamp mot Hamas og andre terroristgrupperinger er for å beskytte seg og sine, hvilket de ifølge alle tenkelige lover har ikke bare rett til, men plikt til. Norge er tross alt ikke truet av Ghadaffi. Et tankekors.
Vi skal ikke glemme at vi – vi gode nordmenn – i tillegg til Støres stadige uspesifiserte beskyldninger og indignasjon omkring Folkerett, har diverse «tradisjoner» som ikke nødvendigvis er så fortryllende. Da 532 jøder ble ført til DS «Donau» den 26. november 1942 for å tilintetgjøres av nazistene, var det ikke nødvendig med én tysk soldat for å gjennomføre innsamlingen av menneskene. Det var det nordmenn som gjorde. Alle sammen. Ikke så sjarmerende, men sant.
Vi har også her i landet tidligere statsminister Kåre Willoch som en stadig tilbakevendende aktør i mediene, som i ulike sammenhenger brnytter anledningen til å sverte Israel. Og en nåværende minister som syntes det var greit å gå i protesttog mot Israel sammen med mennesker som ropte «drep jødene» og «Khaybar, Khaybar, dere jøder, Muhammeds hær kommer tilbake» – en henvisning til Muhammeds krig mot jødene i oasen Khaybar som fikk leve mot at de ga halvparten av alt de produserte til muslimene.
Vi snakker om hjemlandet til legene ytterst på venstrefløyen  Mads Gilbert og Erik Fosse, som i 2009 utga «Øyne i Gaza» – forøvrig med påtegning av Støre.
NRK, siden vi snakker om dem, anmeldte boka slik, i tillegg til heftig promotering i TV:

Boka er blitt en gjennomarbeidet fortelling om hvordan Gilbert og Fosse opplevde å ta imot kropper som var lemlestet og sprengt i stykker av israelske presisjonsbomber. Mer enn 300 barn ble drept i Gaza løpet av vinteren 2008-2009.

Hvis vi snakket om fakta, hvorfor er ikke årsaken nevnt til at barn overhodet blir drept i Gaza? Er ikke dette en del av faktagrunnlaget, som det så fint heter? Er det kanskje irrelevant å nevne, om enn bare i en bisetning, at det har blitt sendt tusenvis av raketter inn mot Israel fra disse områdene, og at Israel simpelthen måtte gjøre noe med det? NRK nevner det ikke med ett ord. Altså de angrepene som gjør Israels handlinger til forsvarshandlinger, ikke angrepshandlinger. En vesentlig forskjell, men uvesentlig for NRK.
Vi snakker altså om statskanalen NRK, med sin Odd Karsten Tveit og sin Lars Sigurd Sunnanå, og nå altså Sidsel Wold, som er en av årsakene til at klage ble levert.
I et miljø der man er intenst og gjennomført Israel-kritisk og tilsvarende arabervennlig, blir det selvsagt en enorm lettelse når slike beskyldninger om ensidighet som her har blitt fremført blir tilbakevist og faller til jorden. Det er ikke snakk om å gå i seg selv. Det dette dreier seg om er hva folk mener, og at man selv får bekreftelse på at – nei, du er ikke noen jødehater. Så deilig det må være å få denne bekreftelsen. Selv om det kommer fra meningsfeller.

Under debatten avviste likevel mange av rådsmedlemmene påstanden om at NRK med viten og vilje har rapportert til fordel for palestinarane. Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas var letta etter møtet.
– Skuldingane frå ambassaden er svært alvorlege fordi dei hevdar NRK historisk har hatt ein agenda. Granskinga som er presentert for oss her i dag, stadfestar at det ikkje er tilfellet, seier Bjerkaas.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: