Norsk Folkehjelps jødehat. Hvem betaler?

Statsministerens kontor
v/statsminister Kjell Magne Bondevik
Postboks 8001 Dep
0030 Oslo
19.09.2004
Ærede statsminister Kjell Magne Bondevik,
Norsk Israelsenter mot antisemittisme (NIS) vil med dette uttrykke dyp bekymring over det stadig økende jødehat i Norge og ber Statsminister om å gripe inn for å stanse denne alvorlige trenden.
Torsdag den 16.9.2004 brukte Norsk Folkehjelp (NF) den jødiske nyttårsdagen (Rosh Hashanah) til en demonstrasjon i Sandefjord, mot jødelandet Israel. Etter at representanter for NF hadde angrepet Israel verbalt, gikk flere demonstranter et skritt videre. De gikk til fysisk angrep, og forsøkte å lynsje en Israel-venn.
Dette er ikke første gang NF bruker en dag av stor betydning for jødene til å demonstrere mot den jødiske staten, Israel. Forrige gang valgte NF å bruke minneaftenen for Krystallnatten til å demonstrere mot Israel, og arabere som var tilstede ropte da slagord på arabisk, som «Itbah’ El-Jahud» («slakt jødene»).
På torvet i Sandefjord var det rundt 50 demonstranter, nesten utelukkende av utenlandsk opprinnelse, som deltok i NFs demonstrasjon mot Israel. Tre nordmenn, en mor med sin sønn og hans venn, reagerte spontant mot denne demonstrasjonen. De satte seg på en benk utenfor demonstrasjonen med tre israelske flagg og en liten plakat, der det stod «Muren stopper terror og muren redder liv».
Plutselig gikk ca. 10 demonstranter av utenlandsk opprinnelse til fysisk angrep på én av de to ungdommene, rev i stykker det israelske flagget, slo ned den ene unge mannen og sparket ham mens han lå på bakken. En nordmann grep inn og fikk reddet ham ved å legge seg over ham og beskytte ham med sin egen kropp.
Det er dessverre vanlig at folk som rømmer til Norge fra tyranniske hjemland, ofte bringer med seg en voldelig kultur. Voldshandlingen under NFs aksjon i Sandefjord er ikke det første angrepet som har funnet sted på nordmenn som våger å forsvare jødenes rett til å leve fritt i sitt eget land.
Vi noterer oss at folk som støtter Israel ikke har for vane å bruke vold, mens folk som er imot Israel ofte er involvert i voldsaksjoner, slik som steinkasting, brannflasker mot Israels ambassade og muntlige og fysiske angrep på jøder.
Demonstrantene fra NF og andre «menneskerettighetsorganisasjoner» ser ikke ut til å være interessert i menneskerettigheter, med mindre jødene kan få skylden for det som foregår. De demonstrerer aldri når muslimer myrder jøder, eller når De palestinske selvstyremyndigheter (PA), sammen med Den Palestinske frigjøringsorganisasjon (PLO) myrder og undertrykker muslimer og kristne som bor i de områdene som PA og PLO kontrollerer!
Siden 1955 har araberne myrdet ca. 2 millioner sudanesere, de aller fleste av dem kristne, uten at vi kan se at NF har funnet det riktig å protestere mot dette. At NF i dag demonstrerer mot sikkerhetsgjerdet som Israel bygger for å beskytte sivilbefolkningen mot muslimsk-arabisk terrorisme, gir et klart budskap om at jøder, i henhold til NF, ikke skal få ha beskyttelse mot terrorhandlinger. Det faktum at sikkerhetsgjerdet er så effektivt at det har stoppet arabisk terror i bort i mot 100 % i de områdene hvor gjerdet er satt opp, er et aspekt som NF ignorerer fullstendig.
Heinrich Heine sa en gang at: «Der man brenner bøker vil man snart brenne mennesker». I 1933 brente tyskerne jødiske skrifter, og få år etter brente de jøder. I dag ser vi at NF river ned «murer» som symboliserer jødenes forsvarsgjerde mot terrorisme.
Vold mot jøder, og folk som støtter jøder, er dessverre akseptabelt i Norge i dag. Slik var det også før Holocaust. Det vi ser er moderne norsk jødehat.
Regjeringen ga i 2002 et beløp på 430 millioner kroner til NF, og den økonomiske støtten fortsetter også i dag, bl.a. til å finansiere demonstrasjoner som den som fant sted i Sandefjord. Det skulle derfor være ønskelig om Regjeringen kunne stoppe de av NFs aktiviteter som ikke gjør annet enn å oppfordre og mobilisere folk til økt jødehat.
Pogromer på jøder gjennom historien kom ofte i stand etter at mobben ble hisset opp, slik det skjedde i Sandefjord. NIS er bekymret for utviklingen og er redd for at flere jøder eller jødevennlige nordmenn i fremtiden skal bli skadet eller i verste fall drept på grunn av slike «oppfordringer».
Vi i NIS tillater oss derfor å be Statsministeren om å forvisse seg om at NF, og andre Israel-kritiske organisasjoner ikke fortsetter å bidra til den økende volden og det voksende jødehatet som nå finner sted i Norge.
I denne forbindelse skulle vi i NIS være takknemlig for å bli informert om hva Statsministerens kontor kan tenke seg å gjøre for å bekjempe jødehatet i Norge, samtidig som ytringsfriheten blir ivaretatt, også når det gjelder folk som er positive til at jøder skal kunne fortsette å leve i fred for muslimsk-arabisk terrorisme.
Med vennlig hilsen
Norsk Israelsenter mot antisemittisme (NIS).
Erez Uriely, leder
Kopi:
NF v/leder Grete Faremo
Postboks 8844 Youngstorget
0028 OsloStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: