Norges kristne råds antijødiske argumenter

Ikke murer, men broer: NKR bruker Gud mot jødenes forsvar (22.03.2004) 
Norges kristne råd støtter terrorisme: Norske kyrkeleiarar vil møte Arafat 
Juleandakt: Norges kristne råd bruker skjulte antijødiske budskap mot jødene og Israel  (link mangler)
Norges kristne råd om jødenes …brutalitet, ydmykelsen og voldshandlingene mot sivile.. (link mangler)
Glassengler, jødehat og NKR:
NKRs pressemelding: Krigens glassbiter kommer som engler til oss (31.10.2002) (link mangler)
NIS i Dagen: Skjult antijødisk budskap i NKRs glassengler (11-12-2002) (link mangler)
NIS’ brev til Norges Kristne råd ang. antijødiske motiver i NKRs glassengler (hele korrepondansen her…)
Om NKR
Styret
Medlemskirker
Rådsmøtet
Utvalg
Årsmelding 2001
Virksomhetsplan 2002
Norges kristne råd er det nasjonale økumeniske kirkeråd i Norge.I løpet av det 20. århundre fikk de fleste land i verden slike nasjonale kirkeråd — et forum for samtaler og felles handling for alle kirkesamfunn i et land.Norges kristne råd ble etablert i 1992 og et sekretariat ble etablert i 1993. Rådet har i dag tre faste ansatte som holder til i Kirkens hus i Oslo. Rådet er samlokalisert med Norges Frikirkeråd og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. 
Rådet arbeider med en rekke saker — teologiske spørsmål, internasjonalt samarbeid, lokal- og nasjonal økumenikk, felles uttalelser i aktuelle samfunnsspørsmål etc.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: