Norges kristne råd støtter terrorisme, møter Arafat

Av Astrid Dalehaug Norheim  (Dagen) 29.11.2002 
kommentarer kommer [i parentes]
I dag reiser 13 norske kyrkjeleiarar til Israel der dei ynskjer å møte Yasser Arafat.

Formålet med reisa er å syne solidaritet med kristne brødre og søstre i ein vanskeleg situasjon, men delegasjonen ynskjer også å møte politisk leiing på toppnivå.
– Våre kontakter i Israel jobbar med å få til eit møte med Arafat i Ramallah, og med leiarar på høgt politisk nivå også i Israel, seier generalsekretær Ørnulf Steen i Norges kristne råd, som har teke initiativ til reisa.
– Overfor dei politiske leiarane vil me gje uttrykk for at me er urolege for situasjonen for alle menneska i området, og ikkje minst den kristne aktiviteten. Det å gå saman med dei lokale kyrkjeleiarane til den politiske leiinga, er i seg sjølv ei solidaritetshandling.
– Du er ikkje redd for at du legitimerer Arafat ved å vitje han?
– Arafat er faktisk den politiske leiaren i dei palestinske områda.
– Vil de ta opp spørsmål om undertrykking av kristne?
– Delegasjonen har ikkje snakka saman om kva me skal ta opp i møtet, sa Steen då Dagen snakka med han onsdag ettermiddag.
[Interessant… De reiser for «å syne solidaritet med kristne brødre og søstre i ein vanskeleg situasjon», men på hadde ingen planer om å ta saken med terroristen om dem… Samme uttalelse kom også når de kom tilbake. Kritikk rettes kun mot jødene, ikke mot den arabisk-muslimske massemorderen]
Møter kyrkjeleiarar
t er framleis usikre på grunn av den spente situasjonen. I utgongspunktet har delegasjonen planer om å vitje både Ramallah og Betlehem i tillegg til Jerusalem, men dei må vurdere om det let seg gjere.
Sikkert er det at dei skal møte kyrkjeleiarar.
– Me skal møte dei tre palestinske biskopane; den katolske, lutherske og anglikanske. Me skal også møte den greske patriarken, messianske jødar og feire gudsteneste i ulike kyrkjelydar søndag.
I delegasjonen er det representantar frå mellom anna Den norske kyrkja, Israelsmisjonen, Kirkens Nødhjelp og Frikyrkja.
– Noko av poenget er at folk med ulik oppfatning i Midtausten-spørsmålet reiser saman og møter mennesker saman. Kva gjer det med oss og forholdet vårt til konflikten? Kva gjer det med teologien vår og med dei politiske standpunkta me inntek i dag?
– Fryktar du ikkje for din eigen tryggleik?
– Når me spør dei som bur der nede om me skal tore å kome, svarar dei: Jammen, me lever her heile tida. Me kan ikkje samanlikne ei lita vitjing med det dei gjennomlever.
——————————————————————————–
Pressemelding Norges Kristne Råd / KI – Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
26. november 2002
Delegasjon fra Norges kristne råd til Det Hellige Land
I tiden 29. november til 3. desember besøker en bredt sammensatt, økumenisk kirkelederdelegasjon Jerusalem og Betlehem. Norges kristne råd (NKR) har tatt initiativ til reisen. Sr. Else-Britt Nilsen OP vil representere Den Katolske Kirke.
Delegasjonen ledes av NKRs styreleder, generalsekretær Billy Taranger fra Baptistsamfunnet og har ellers med representanter for Den ortodokse kirke, Den norske kirke, Frikirken, Metodistkirken, Kirkens Nødhjelp, Den Norske Israelsmisjon, Norges KFUK-KFUM og Frikirkerådet.
-Hensikten med besøket er å uttrykke solidaritet med kristne søstre og brødre i en meget vanskelig situasjon, sier NKRs generalsekretær Ørnulf Steen. -I tillegg til møter med ulike kirkesamfunn og deres ledere, kommer vi også til å ha kontakt med noen politiske ledere. Vi ønsker dessuten å knytte an til kontakten som ble etablert i forbindelse med feiringen av Jubileum 2000. En hel dag er derfor avsatt til besøk til Betlehem.
-Ettersom delegasjonen er så vidt bredt sammensatt, vil ulike syn på konflikten i Midt-Østen være representert. Vi har nettopp ønsket å la mennesker med ulike oppfatninger reise sammen til området. På den måten regner Norges kristne råd også med at dette kan bidra positivt i de samtalene som man har tatt initiativ til mellom norske kirkesamfunn om teologi og politikk i Midt-Østen.
Delegasjonen består av følgende personer:
Generalsekretær Billy Taranger (delegasjonsleder), Det Norske Baptistsamfunn, styreleder i Norges kristne råd
Generalsekretær Ørnulf Steen (delegasjonens sekretær), Norges kristne råd
Fader Johannes Johansen, Hellige Nikolai Ortodokse menighet
Søster Else-Britt Nilsen, Den katolske kirke
Biskop Ola Steinholt, Den norske kirke
Generalsekretær Olav Fykse Tveit, Den norske kirke
Tilsynsmann Arne G. Ellingsen, Metodistkirken i Norge
Generalsekretær Rolf Gunnar Heitmann, Den Norske Israelsmisjon
Fysioterapeut Bergljot Urdahl Norges KFUK-KFUM / Delta Internasjonalt
Generalsekretær Dag Nygård, Norges Frikirkeråd
Generalsekretær Atle Sommerfeldt, Kirkens Nødhjelp
Seniorrådgiver Jorunn Kapstad, Kirkens Nødhjelp
Lærer Karin Riska, styreleder Den Evangelisk Lutherske FrikirkeStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: