Norge finansierer PLOs terror mot jødene

Artikkelen er under arbeid
Norsk millionlønn til PLO-ambassadør
NRK 22.04.2004

Norske myndigheter betaler nok en gang millionlønn til Den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLOs representant i Norge.
PLOs mangeårige representant i Norge, Omar Kitmitto, har de siste tre årene mottatt 2,7 millioner kroner fra Utenriksdepartementet.
I inneværende år mottar Kitmitto 1,4 millioner kroner i generell driftsstøtte til sitt kontor, og kan fritt disponere pengene.
Kitmitto ble også lønnet av Utenriksdepartementet på 1990-tallet, men denne støtten ble stanset i 1997. Over en fireårsperiode hadde han da mottatt 2,5 millioner kroner.
Problematisk støtte
Beslutningen om å gjenoppta støtten til PLOs representant blir tilskrevet den prekære situasjonen som oppsto da palestinerne innledet sin intifada høsten 2000.
Utenriksdepartementet ser likevel på støtten som problematisk, og har gjentatte ganger bedt de palestinske selvstyremyndighetene (PA) om selv å finansiere driften av Oslo-kontoret.
Norge har gitt over 3 milliarder kroner i bistand til palestinerne det siste tiåret, og skal langt på vei ha fått støtte i sitt syn fra palestinernes finansminister Salam Fayyad.
– Det har vært tatt opp både med PA sentralt og PLOs representant i Oslo at slik støtte ikke ønskes utbetalt direkte fra departementet, men bør inngå i den støtte Norge gir sentralt i PA, heter det i et hemmeligstemplet UD-notat NTB har fått tilgang til.
Ny søknad
I november mottok UD likevel en ny søknad om nærmere 1,6 millioner kroner for 2004 fra Kitmitto. Denne ble behandlet på rekordtid.
Midtøsten-seksjonen i departementet anbefalte få dager senere å bevilge 1,4 millioner kroner fra den såkalte regionbevilgningen for Midtøsten, en økning på 400.000 fra året før. Den store økningen tilskrev de flytting og noe økte utgifter til drift.
Statssekretær Olav Kjørven (KrF) godkjente dette 4. desember, under forutsetningen av at støtten formelt skulle gjelde for 2003. Kjørven ønsker ikke å kommentere beslutningen overfor NTB.
I interne UD-dokumenter NTB har hatt tilgang til understrekes det imidlertid at framtidige søknader fra PLOs representant i Norge vil bli avslått.
– Departementet kan ikke lenger behandle/innvilge denne type søknader. Dette vil bli formidlet PLOs representant i Norge, heter det i et UD-notat.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: