Norge anerkjenner palestinernes rett til å angripe

Aftenposten 28.3.2001
Norge anerkjenner palestinernes rett til å kaste stein og skyte mot israelske soldater i de okkuperte områdene. Det sier statssekretær Raymond Johansen i Utenriksdepartementet.
– I forhold til folkeretten er det lov å slåss mot en okkupant, sier Johansen til NTB.
– Men i forhold til internasjonal humanitær lov er det ikke anledning til å drepe og forulempe uskyldige sivile, skynder han seg med å legge til.
– Så palestinerne er i sin fulle rett når de kaster stein og skyter mot israelske soldater på vestbredden og i Gaza, men ikke når de angriper jødiske bosettere?
– Det kan være en tolkning av dette, når man snakker om legitimitet, sier Johansen.
Oppfordrer ikke
Johansen understreker at Norge på ingen måte oppfordrer palestinerne til voldelig motstandskamp.
– Den norske holdningen er hele tiden å oppfordre partene til å avstå fra voldelige handlinger, så jeg vil ikke bli tolket dit hen at den norske regjering støtter angrep på israelske soldater som bare får voldsspiralen til å øke, sier Johansen.
Han forsvarer Norges beslutning om å avstå fra å stemme da spørsmålet om utplassering av menneskerettighetsobservatører ble behandlet i Sikkerhetsrådet natt til onsdag.
– Meget farlig
– Vi mener prinsipielt at en observatørstyrke må utplasseres som følge av at det er en enighet mellom partene om at de ønsker en slik styrke. Dette har blant annet betydning for sikkerheten til dem som er med i en slik styrke, sier Johansen.
At USA benyttet vetoretten under voteringen i Sikkerhetsrådet, beklager Johansen sterkt.
– Det er uheldig fordi det fratar FN en mulighet til å operere i området. Akkurat som Bush senior så starter også George W. Bush sin presidentperiode med å nedlegge veto i Sikkerhetsrådet i forhold til Midtøsten, sier Johansen.
– Situasjonen i regionen er nå polarisert og meget farlig, legger han til.
Ingen beskyttelse
– Har det kommet noen som helst signaler siden Ariel Sharon overtok som statsminister, på at Israel er beredt til å la FN spille en aktiv rolle i konflikten?
– Det er ingen hemmelighet at Israel tradisjonelt er skeptisk til en ytterligere internasjonal deltagelse. Men de har ikke motsatt seg den internasjonale observatørstyrken i Hebron (TIPH), og det ville kanskje derfor ha vært mulig å forhandle frem løsninger, selv om dette blir spekulasjoner, sier Johansen.
Med amerikanernes veto mot menneskerettighetsobservatører, tror han ikke at FN kan etterkomme palestinernes bønn om beskyttelse.
– Ikke på annen måte enn å oppfordre partene og ikke minst Israel til å avstå fra vold, legge press på dem og være med på å bidra økonomisk, slik Norge har gjort, til palestinske selvstyremyndighetene. Dette vil forsøksvis bidra til å lette forholdene i de okkuperte områdene noe, og gi palestinerne større beskyttelse, sier Johansen.
(NTB-Nils-Inge Kruhaug)Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: