Noen refleksjoner over aktuelle tema

Hvorfor vil den rødgrønne regjeringen fjerne fradraget på selvangivelsen for gaver til trengende i Israel?
Det er en helt logisk utvikling at myndighetene vil forsøke å svekke dem som støtter Israel og som står solidarisk med jødene i deres eksistensielle kamp.  Det er faktisk ikke vanskeligere å forstå i dag enn det var for 70 år siden, og årsakene er beslektet.
Den norske regjering har ikke bare valgt side i konflikten på det ideologiske og politiske plan.  Regjeringen deltar aktivt og materielt på den Palestina-arabiske side i kampen mot Israel. 
Den norske regjering er med på å finansiere organisasjoner som undergraver det israelske samfunn ved hjelp av betalte påvirkningsagenter.  Dette er blitt en internasjonal industri som omsetter for milliarder, og hvor Norge deltar.  Når Israel krever offentlig innsyn i hvor pengene til agentene kommer fra, da protesterer norske myndigheter og organisasjoner som lever av slikt, mens de samme myndighetene opprettholder straffen Arne Treholt fikk for å ha tatt imot penger bl.a. fra regjeringen i Irak for å være deres påvirkningsagent i Norge.
Når utenriksministeren er på sine mange reiser til Midtøsten, er det alltid to faste poster på programmet:
– å overføre penger til sine Palestina-arabiske venner og allierte, og
– å kritisere Israel og anklage landet for å begå ulovligheter.
Det slår aldri feil.
Da blir det samtidig vanskelig for utenriksministeren å innrømme overfor Hamas og Det muslimske brorskap som han samarbeider med, at det finnes nordmenn som støtter Israel og at de til og med får fratrekk i skatten for gaver og støtte til ubemidlede jøder, og at hans regjering støtter slike nordmenn med skattelette.
Er pressestøtte bra for pressefriheten?
Et kjernepunkt i jødedommen, akkurat som i sann kristendom, er nødvendigheten av frihet.  Frie mennesker og organisasjoner kan ikke styres og kontrolleres av makthavere.  En viktig forutsetning for å bevare friheten er at man ikke er økonomisk avhengig av makthavere.  Økonomisk støtte fra Staten skaper en avhengighet som etter en tid gjør at du nesten uten å merke det blir kontrollerbar. 
Hvis du blir avhengig endog av gavefritak, da har du begynt å få et problem.  Gavefritak er OK så lenge det er en ordning som gjelder for alle.  Men slik er det ikke lenger.  Nå er det offisielt vedtatt at gavefritak bare skal gjelde for dem som lydig opptrer politisk korrekt.  Da er frie mennesker med selvbestemmelsesrett ekskludert fra det solidariske menneskesamfunnet. 
«Men ennå er ikke Polen fortapt, – så lenge vi er i live,» heter det i den polske nasjonalsangen.  Slik må også standhaftigheten være hos Israels venner.  Politisk urettferdighet kan rettes opp og løgner kan erstattes med sannhet.  Vi må bare ha den tålmodighet, styrke og offervilje som er nødvendig når stormen er på sitt verste.
Medienes dekning av situasjonen i Midtøsten og spesielt i Israel, er helt i pakt med det vi kan kalle Loven om politisk korrekt lydighet fra dem som finansieres helt eller delvis over Statsbudsjettet.  Dette er et eksempel på hvordan det går når folk blir avhengige.
Det langvarige samlivet og den gjensidige avhengigheten mellom mediene og det politiske miljø i Norge har skapt en situasjon på informasjonsområdet som vi i dag finner paralleller til i land som Cuba, Venezuela, Kina og Nord-Korea.  Selv i Russland finner vi i dag eksempel på mer uavhengige medier enn vi finner blant de norske riksmediene.  Pressestøtte skaper dårlig presse.
Når utenriksminister Støre uttaler til sin israelske kollega at: «Vi betrakter byggingen (av leiligheter i Øst-Jerusalem) som ulovlig, folkerettsstridig og en vesentlig komplikasjon for forhandlingene. …» da følger øyeblikkelig den dobbelt prisbelønte Sidsel Wold i NRK opp med sin utdypende «bevisførsel.» 
Under Kringkastingsrådets behandling av klagen fra den israelske ambassaden uttalte hun: «Israel er en okkupant, palestinerne er okkuperte. Dersom jeg eller andre i NRK overser at dette er tilfellet, gjør vi ikke jobben vår.»  Det var som et ekko av utenriksministerens usannheter, og nå mangler hun bare Lenin-prisen.
Kringkastingsrådet er et rent politisk organ som naturlig nok opptrer som et politisk korrekt speilbilde av Stortinget.  Her er det i liten grad spørsmål om hva som er rett og galt i NRK, men mye om hvilke meninger det er flertall for akkurat nå.  Granskningsrapporten til forsker Hellestveit og behandlingen av den greide imidlertid å avsløre at brevet fra den israelske ambassaden var høyst berettiget.  NRKs ledelse mener imidlertid at de gjør en god jobb.  Noe mer kan vi ikke forvente av en institusjon som gratulerer seg selv med dårlig arbeid.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: