Noe er råttent i Sverige


Oversettelse: Willy Gjøsund
Diskusjonsemne nummer én rundt om på kloden har vært verden etter Bin Laden og passende måter for demokratier å bli kvitt terrorister. Fra Washington og Brüssel til Tel Aviv og Islamabad har leg og lærd blandet seg i denne debatten.
Sveriges bidrag til spørsmålet om hvordan man skal håndtere terrorisme var å rulle ut en rød løper – i form av en foredragsturné finansiert av skattebetalerne – for flykapreren Leila Khaled fra den beryktede Folkefronten for frigjøring av Palestina (PLFP)
Khaled bokstavelig talt styrtet inn på verdens scene i 1969 da hun gikk ombord i TWAs flight 840 i Roma med håndgranater teipet fast rundt livet. Hun stormet inn i cockpiten og erklærte at hun tilhørte “Che Guevara” en enhet i det marxist-leninistiske PFLP. Skrekkslagne passasjerer ble holdt som gisler, og de ble frigitt først etter at Israel hadde gått med på å frigi palestinske fanger fra israelske fengsler.
Ett år senere var hun hjernen i en ny brutal flykapring etter å ha gjennomgått plastisk kirurgi for å skjule sin identitet.
I 2002 bestemte Den europeiske union ved det Europeiske råd seg for å sette FPLP på sin terrorliste.
Israels folk er så altfor godt kjent med grusomheten i PFLP. Organisasjonen tok ansvaret for drapet på turistminister Rehavam Zeevi i 2001. Om kvelden fredag den 11. mars 2011 slaktet to PFLP-medlemmer Fogel-familien i Itamar, blant dem tre barn på fire og elleve år, og en baby på tre måneder.
Khaled sitter i PFLPs sentralkomité, og har aldri uttrykt noen anger for at hun var involvert i terrorisme. På grunn av hennes fortid med medvirkning til terrorisme ble det nylig innlevert en politiklage mot henne i Sverige for grove brudd på internasjonal lov.
Men den kom for sent. Under hennes skattebetalerfinansierte besøk til Sverige talte Khaled under en 1. mai-demonstrasjon arrangert av det stalinistiske svenske kommunistpartiet og den anarkistisk-syndikalistiske Landsorganisasjonen i Sverige. Hun holdt offentlig finansierte foredrag på et kunstgalleri og talte om utviklingen i Midtøsten på den offentlig finansierte Södertörns högskola.
Utrolig nok deltok også Khaled på et seminar om politisk aktivisme arrangert av Venstre som er representert i den svenske Riksdagen.
Arrangørene for hennes opptredener hadde ikke annet enn ros å gi PFLP-lederen. Anna Ahlstrand, prosjektleder ved Konsthall C, som er finansiert av regjeringens “Konstnärsnämnden,” erklærte at hun var “et ikon for mange mennesker.” Jonatan Habib Engqvist, prosjektleder ved regjeringens “Konstnärsnämnden” som finansierte turen hennes, beskrev erketerroristen som “en svært etablert feministisk tenker.”
Uansvarlig atferd
Dessverre er ikke Leila Khaled det første medlemmet av en palestinsk terrorgruppe som får spesiell behandling av Stockholm. I 2006 innvilget det svenske konsulatet i Jerusalem stikk i strid med EUs regelverk Shengen-visum til Hamas’ flyktningeminister, Atef Adwan. Et slikt visum gjør det mulig for innehaveren å reise på tvers av 15 europeiske land. Denne avgjørelsen fremprovoserte protester fra Israel, som sa det låner Hamas legitimitet, og fra Frankrike, som tidligere hadde avvist visumsøknader fra Hamas-ledere.
Så langt har Sveriges beslutning om å gi adgang til Khaled, en ledende representant for en organisasjon som er ansett som en terroristgruppe i mer enn 30 land, også i Sverige, alle medlemsstatene i EU og USA, ikke medført noen protest fra USA eller noe europeisk land.
Men beslutningen om å slippe henne inn i Sverige kunne hatt videre konsekvenser. Den kommer på en tid da mange europeiske land ønsker å ta tilbake sin direkte kontroll over sine nasjonale grenser. Faktisk diskuterer EU-kommisjonen nettopp i øyeblikket re-innføring av grensekontroll innenfor det såkalte Schengen-området.
Leila Khalids skattebetalerfinansierte tur kommer på samme tid som svenske myndigheter fortsatt snur det døve øret til gjentatte oppfordringer fra jødiske samfunnet og Simon Wiesenthal-senteret om å finansiere sikkerheten for jødiske institusjoner som nå står overfor en økende antisemittisme og islamistiske trusler fra hele verden.
Den uansvarlige oppførselen fra svenske myndigheter vil antagelig få betydning for en eventuell fremtidig rolle i de israelsk-palestinske forhandlinger. I 2002 bidro Sverige ved de israelsk-palestinske forhandlingene, etter en mer upartisk Midtøsten-politikk, under daværende svenske statsminister Göran Persson.
Ifølge rapporter som har kommet fra WikiLeaks har man karakterisert den nåværende utenriksminister Carl Bildt som en “middelstor hund med en stor hunds oppførsel.” Men hans regjering har ikke en gang brydd seg med å fremstille seg med et ferniss av nøytralitet når det gjelder Det hellige land. Dette gjenspeiles av det faktum at ikke en eneste minister besøkte Israel under det svenske EU-formannskapet.
På den iranske fronten utmerket Bildt seg som en av de EU-ledere som er mest imot økte sanksjoner mot Teheran. Den samme diplomat stormet til Istanbul i juni 2010 for å hilse på svenske deltagere i den beryktede Gaza-flotiljen og bli tatt bilde av sammen med dem.
Hvis Sverige er seriøs om kampen mot terrorisme og å fremme fred i Midtøsten, må man avsløre omstendighetene bak Leila Khalids inntog til og avreise fra svensk og EU-territorium, og få frem i lyset hvem som godkjente tildeling av skattebetalernes penger til en kvinne som står for alt som Osama Bin Laden levde og døde for.
Denne artikkelen var publisert første gang i YnetStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: