NLMs Sions vises protokoller

  Av: Erez Uriely, SMA 
 
I Dagen 23.6.04 kommer generalsekretæren i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), Ola Tulluan, med grove påstander mot SMA, jødene og deres stat, Israel. Mens flere på NLMs grasrot er positive til jødene – er ledelsen det ikke.
Tulluan forteller at SMA «forlangte full kontroll over innholdet» i en artikkel som NLMs blad, Utsyn, skrev om SMA. Liknende usanne påstander forekom også i «Zions vises protokoller» og i nazistisk propaganda, og «vitnet» om at jødene ønsker å kontrollere Verden. Påstanden om at «jødene kontrollerer mediene» er vanlig i dagens Norge. Den samme påstanden ble brukt av redaktør i Utsyn, Espen Ottesen, som skrev at

 «SMA har en stor innflytelse blant kristne organisasjoner». Påstanden formidler budskapet om at jødene har altfor mye kontroll og må bli kontrollert før det blir for sent.»

Utsyns beskrivelse av SMA ligner meget på NRKs fremstilling av

 «Det sionistiske nettverk som påvirker Norges holdning til Israel» (Dagsrevyen 24.4.04).

 Også Tulluans innlegg i Dagen forsterker dette inntrykk.
Utsyns redaktør så bort fra all vesentlig informasjon omSMA omfattende aktivitet. SMA’ arbeid for å bekjempe jødehatet  og for å bygge bro mellom jøder og kristne  og SMA’ kamp mot LOs og Arbeiderpartiets boikott av jødiske varer , kamp mot SV, RV og Palestinakomitéen osv. , ble totalt ignorert.
Derimot tegnet Utsyn et falskt bilde, der SMA primært kjemper mot NLMs partner, Den Norske Israelsmisjon. Artikkelen ga inntrykk av at SMA og «ortodokse» jøder (dvs. jøder i all alminnelighet) er fiender av NLM, Israelsmisjonen og evangeliet. Med slike påstander har Kirken i 2000 år medvirket til jødeforfølgelser.
Bak det hele ligger en trist historie. I nesten 2000 år har jøder blitt forfulgt og forsøkt tvangskonvertert, ja, til og med blitt drept, av Kirken. Nå prøver muslimer, som i nær 1400 år har fulgt i Kirkens fotspor, å fullføre «Hitlers uferdige jobb» (slik araberne kaller Holocaust) ved å utrydde ytterligere ca. 6 millioner jøder i Israel. Med håp om at kirkeledere endelig hadde forandret sin holdning til Israel-folket, vendte jøder seg til NLM, bare for å bli overrasket med et nytt slag. SMA kontaktet NLMs Tulluan for å be om hjelp i kampen mot jødehatet i Norge. Tulluan sa at «NLM ikke kan hjelpe SMA direkte» i kampen mot jødehatet, men henviste til et intervju i Utsyn, som kunne hjelpe SMA. Vi var takknemlige; vi ante ikke at vi åpnet døren for en trojansk hest.
En så stor forskjell mellom de opprinnelige premissene, intervjuet og sluttresultatet, har vi aldri opplevd med NRK. Artikkelen og intervjuet med SMA er brudd på bibelsk og journalistisk etikk (Vær varsomplakaten ).
Tulluan beskriver NLMs holdning til jødene som jødevennlig. Hvis «NLM [virkelig] vil støtte det jødiske folk», slik Tulluan skriver, hvorfor ser vi ingen konkret handling?
Tulluan misliker at SMA kritiserte Israelsmisjonen. SMA var blant flere som rettet kritikk mot sentrale aktører i Israelsmisjonen, som gjentatte ganger har truffet og støttet Arafat, biskop Munib Younan og den greske erkebiskop, Irenios. Disse tre kommer ofte med antijødiske uttalelser og handlinger, som hvert menneske med sans for rettferdighet burde ha tatt klar avstand fra.
NLM og Tulluan valgte den passive linjen: De tier stille når jødene blir forfulgt, men støtter jødefiendtlige organisasjoner. Ingen trenger slike «venner». Odd Sverre Hove og Dagen har dokumentert medienes diskriminerende bruk av begrep for å skape et negativt bilde av Israel. Tulluan bruker ordet «omstridt» om SMA og om dem som kjemper for Israels eksistens, men ikke om terroristen Arafat, som bl.a. avkristnet Betlehem.
«Politiske standpunkter» er Tulluans unnskyldning for å la være å støtte jødene. Begrepet brukes ofte for å overse jødenes behov for hjelp. NLMs bruk av det politiske begrepet «Vestbredden» erstatter Bibelens begrep Judea og Samaria. Guds ord og terminologien som Jeshua (Jesus) brukte, er ikke bra nok. NLM gir et falskt inntrykk av at kun få jøder står bak SMA’ syn, hvilket er misvisende. Et absolutt flertall i Israel (og sannsynligvis også på NLMs grasrot) er enig i at Arafat og PLO er terrorister og korrupte tyranner, og at etablering av en PLO-stat vil føre til (ytterligere) krig.
Tulluan henviser til «ulike syn» blant israelere om «sikkerhetsgjerdet», selv om de fleste i Israel er positive til det. Tulluan kritiserer ikke årsaken til opprettelsen av gjerdet (muslimsk terrorisme). Begrepet «ulike syn» bruker han ikke om antijødiske terrorister, eller om kirkeledere som støtter dem.
[KOM: Les mer om antiterroristgjerdet ]
Utsyn og Tulluan henviser til jødiske kilder for å rettferdiggjøre sin unnlatelse for å støtte jødene. Historisk kan vi finne Quislinger i mange nasjoner, inkludert blant nordmenn og jøder. Også nazistene brukte jøder og jødiske styreorganer, Judenrat (jødisk råd), til sine behov. Ottesen har lært at hvis man leter litt, kan man alltid finne jøder som, av frykt, vil gjøre alt mot sine egne.
Tulluans ord om at han «ikke vil binde samvittigheten», er spesielt grove. Er å bekjempe jødehat imot NLMs samvittighet?
Tulluans sammenligning av Israel med Sør-Afrika er graverende. Dhimmi-status  er standard i muslimske land, mens Israel er den eneste stat i området der loven behandler folk likt.
NLM fortsetter en kristen tradisjon: Jødene blir mobbet og deres fiender støttet, i håp om at jødenes nød vil tvinge dem i kne og til å akseptere kristendommen. Dette skriver Tulluan: «….. de kristnes ansvar [er] først og fremst å gi jødene evangeliet». Med andre ord: Jødene må tåle å bli drept, så lenge de ikke aksepterer kristendommen. Stiller NLMs Bibel krav til alle andre som også trenger hjelp?
Faktisk ville jødene ikke fått noen hjelp, selv om de hadde akseptert kristendommen. 100.000 kristne ble myrdet i Libanon, av PLO og Syria, og snart blir 1,5 millioner kristne utryddet i Sudan , mens kristne ledere (med unntak av avisen Dagen) tier. Holdningen til jødene er ikke preget av nestekjærlighet, men av jødehat, i forskjellige manifestasjoner.
3. juli leste jødene ukens avsnitt i Bibelen, der Balak inviterte Bileam for å forbanne Israel (4.MB 22), mens Israels Gud stod på sitt ord:

 «Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne; og i deg skal alle slekter på Jorden bli velsignet» (1.MB 12:2-4).

Tulluans angrep på jødene i en tid der synagoger igjen brennes i Europa, er alvorlig og vitner om at hans erstatningsteologiske syn ikke gir rom for Israels Gud og hans folk. De sanne kristne må våkne opp og kreve en ledelse som følger bibelsk teologi og praksis, i de organisasjoner der de er medlemmer.
Jødehatet i dag viser hvor viktig SMA’ arbeid med brobygging er. Med Israels Guds hjelp skal vi, du og jeg, som virkelig tror på Israels Gud, sammen lykkes.

 Kirkens forhold til Israel: I St. Johannes’ kirke, Werben, Tyskland, er det et glassmaleri fra ca. 1450, med en ridende kirke og en ridende synagoge: Guds hånd velsigner kirken og med sverd feies kronen av synagogen, som har bind for øynene og bærer et bukkehode, symbolet på de fortapte (NIS info 2/2004).


Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: