NIS’ brev til SOS Rasisme i forbindelse med Krystallnatten 2004

SOS Rasisme, Arbeidsutvalget
Postboks 9427 Grønland
0135 Oslo
29.11.2004/ 15 Kislev 5765

SOS Rasisme misforstår Krystallnatten

Hendelsene Krystallnatten avslører at SOS Rasisme ekskluderte jøder fra markeringen ved å vedta diskriminerende regler som bare rammet dem, eller noen av dem. Påstanden om at dere gjorde dette for å holde Midtøsten-konflikten utenfor markeringen, opplever vi som usaklig og vikarierende. Intet ville være mer velkomment for oss jøder enn at arabere tok opp kampen mot jødehatet. «Palestina-skjerf», et kjent politisk militant PLO symbol som for oss er sterkere enn flagget, ble ikke forbudt og flere deltakere hadde slike på seg under markeringen.

Vi og andre jøder har markert Krystallnatten samlet til bønn under våre religiøse og nasjonale symboler og flagg i snart 60 år uten å bringe Midtøsten-konflikten inn i saken. Dette er vår innarbeidete tradisjon som er vel kjent blant folk som har et seriøst og ektefølt engasjement i forhold til minnet om hva Krystallnatten faktisk representerte. Det var oss dere diskriminerte, noe som også har vakt internasjonal oppsikt. Vi representerte ingen «aksjon» eller organisasjoner, men ønsket å støtte markeringen på vår vanlige stille måte i egenskap av troende jøder. Politisk militante sørgehøytideligheter er et ukjent begrep for oss jøder.

Det er SOS Rasisme som med sine politiske uttrykksformer og sitt spesielle «regelverk», laget for anledningen, på en direkte måte introduserer Midtøsten-konflikten i markeringen. Dere understreker dette ved diskriminerende utestengning av jøder fra å delta på sin tradisjonelle og ytterst fredelige måte. Siden det var SOS Rasisme som henvendte seg til politiet, ser vi på SOS Rasisme som ansvarlige for at politiet hindret at vi deltok i markeringen, med eller uten flagg, under trussel om arrestasjon dersom vi ikke adlød ordre. At politiet på grunnlag av de gale opplysningene fra SOS Rasisme kom i skade for å «rette baker for smed», og avviste både jøder og jødevenner, inkludert Demokratene gjør ikke SOS Rasisme mindre ansvarlig.

SOS Rasisme kom gjennom sine handlinger i skade for å tilføre markeringen av Krystallnatten en diskriminerende demonstrasjon mot rettroende jøder som for de flestes vedkommende er overlevende fra Holocaust, – noe denne markeringen opprinnelig var ment å ta avstand fra. De usanne og ondskapsfulle fremstillingene av denne hendelsen og av oss fra Norsk Forening Mot Antisemittisme (ledes av et DMT-medlem) og DMT, som er publisert på nettsiden til SOS Rasisme, er reaksjoner som underbygger og forsterker inntrykket av at Krystallnatten ble kapret av folk som ikke vil jødene vel, men som plantet usannheter om oss hos medlemmer av Det Mosaiske Trossamfunn.

Det er en helt annen sak at noen representanter for partiet Demokratene planla å stille opp i markeringen på sin måte. Det må være et forhold som bør håndteres for seg innenfor det norske demokrati og regelverk. Det har vi som ortodokse jøder intet ansvar for, og der foreligger fra vår side verken formelt eller uformelt samarbeid eller «samrøre» verken med partiet Demokratene eller med høyreekstremister. Den sammenblandingen av de to forhold som er gjort av SOS Rasisme kan ikke utgjøre grunnlag for å opprettholde de ærekrenkende beskyldninger som er rettet mot oss.

Vi oppfordrer derfor SOS Rasisme om å ta sjølkritikk på de feil og misforståelser som er gjort og påstandene om at vi har samarbeidet med høyreekstremister. For rettferdighetens skyld ber vi også om at dette brevet publiseres på nettsiden deres på samme måte som angrepene på oss.

Med vennlig hilsen

Erez Uriely
Leder for Norsk Israelsenter mot antisemittisme (NIS)Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: