NIS' brev til LO

NIS’ (nå SMA) brev til LO
2.7.2002
Norsk Israelsenter mot antisemittisme (NIS)er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for et mer nyansert syn på Israel, samtidig som vi prøver å bekjempe antisemittisme. I og med at LO-leder Gerd Liv Valla har oppmuntret til boikott av varer fra den jødiske staten Israel, må vi anta at hun nærmest bruker medlemmene i LO som et våpen i kampen mot den jødiske staten. Reaksjoner fra mange LO-medlemmer viser at hun hittil ikke har hatt grasrota med seg i sin oppfordring til boikott.
Det er derfor nærliggende å spørre: Er LO et støtteapparat for det arabiske PLO eller er det en organisasjon som representerer den norske arbeiderklassen?
Norsk Israelsenter mot antisemittisme (NIS) har foreløpig trykket og distribuert 40.000 postkort som interesserte kan bruke til å protestere mot Gerd Liv Vallas diskriminerende oppfordring til å boikotte handel med Israel – det eneste demokratiske landet i Midtøsten.
Resultatet av hennes oppfordring 1. mai var at enkelte ledere innen LO mobiliserte sine folk, som bl.a. fysisk hindret utkjøring og leveranse av israelske varer og produkter til en rekke butikker.
Denne støtten til PLO må sees i sammenheng med at PLO er medansvarlig for massakre på mer enn 100.000 kristne i Libanon i perioden 1974-82.
I dag er situasjonen for de jødiske og kristne minoritetene i Midtøsten meget vanskelig. Ved å gi sin støtte til PLO, et organ som er opprettet av arabiske tyrannier, gjør Valla seg skyldig i en feilvurdering som kan være minst like stor som den gangen hun åpent støttet tyranner som Pol Pot i Kambodsja, Stalin i Sovjetsamveldet, Enver Hoxha i Albania og Mao Tse Tung i Kina (referanser finnes her eller se kopi i vårt arkiv).
Israel, som er omringet av muslimske land i nord, øst og syd (med Middelhavet i vest), fører daglig en kamp for å overleve. Den arabiske liga (som i dag består av 21 land) opprettet PLO i 1964, som paraplyorganisasjon for ulike arabiske organisasjoner, som har til mål å utslette Israel som en selvstendig stat. Dette er nedfelt i PLO-charteret og i «grunnloven» til al-Fatah, en organisasjon som Arafat har ledet siden 1958.
Kampen mot Israel skal foregå med alle midler, inkludert flykapring og sprenging av sivile, kvinner og barn. Det er dette som er bakgrunnen for den pågående konflikten i Midtøsten.
Som følge av den forfølgelse som jøder i araberlandene har blitt utsatt for, har jødene i årenes løp måttet forlate sine hjem og flykte til Israel. For 50 år siden bodde innpå en million jøder i de arabiske land i Midtøsten. I dag er det knapt 25.000 igjen.
NIS arbeider aktivt mot alle forsøk på jødehets og antisemittisme. Å sende 40.000 postkort til Gerd Liv Valla for å protestere mot oppfordringen til boikott av varer fra Israel, er et slikt aktivt tiltak. Opprinnelig var det bare 20.000 postkort som ble trykket, men titalls landsomfattende organisasjoner, og uttallige enkeltpersoner, kontaktet oss for å få tilsendt flere kort. Slik kom vi opp i et antall på 40.000, som er sendt som svar på etterspørsel. Og fortsatt får vi telefoner fra folk som ønsker flere kort. Dette er mennesker som ikke vil la LO diktere hvilke produkter man skal kjøpe, eller hvilke folkeslag nordmenn skal handle med.
Norsk Israelsenter oppfordrer derfor LO til å avblåse den ensidige boikotten av israelske varer.
I forbindelse med dagens offentliggjøring av en FN-rapport om arabiske ungdommers utferdstrang (Arab Human Development Report 2002), kan det være interessant å spørre Gerd Liv Valla, LO og andre PLO-tilhengere og Israel-motstandere om hvordan de har tenkt å takle dette. Er det meningen at Norge skal åpne sine grenser for fri innvandring av vår rimelige andel av dem som ønsker seg til Europa, ca. 50 millioner ungdommer fra den kultur som ikke aksepterer andre kulturer? Skal vi da kanskje kaste vrak på vår vestlige kultur? Er vi egentlig klar over at islamsk fundamentale og uttalte mål er å gjøre hele verden muslimsk? Eller skal vi heller, før det er for sent, innse at Israel i realiteten er vårt beste bolverk og gi vår støtte ­ også i egeninteresse ­ til dét landet så meget vi overhodet kan?
Kunne det kanskje, i tillegg, være på sin plass å øve et sterkt påtrykk overfor de arabiske stater om å bruke noe av sine enorme oljeinntekter til fordel for egen befolkning? Er det meget feil å antyde at oljeinntektene utgjør mer enn 8 milliarder kr. ­ daglig? Ved å bruke bare en liten del av dette for å avhjelpe fattigdom, nød og manglende undervisning, ville man få enorme resultater. Men da vil muligens herskerne (les despotene) ikke lenger kunne få påfyll på sine forlengst overfylte bankkonti. Dét, Gerd Liv Valla og andre, ville være noe å kjempe for ­ ikke boikott av Israel, det eneste demokrati i Midtøsten!
Vennlig hilsen,
Erez Uriely, lederStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: