SMAs brev til KNs oppdragsgivere: Kirkens Nødhjelps politikk angående Israel og jødene

Av SMA, 03.03.2004
Sendt til (alfabetisk liste):

 1. Den evangelisk lutherske frikirke
 2. Den frie evangeliske forsamling
 3. Den indre sjømannsmisjon
 4. Den Norske Kirke
 5. Det norske baptistsamfunn
 6. Det Norske Misjonsforbund (DNM)
 7. Det Norske Misjonsselskap
 8. Frelsesarmeen
 9. KFUM/KFUK
 10. Metodistkirken
 11. Norges Samemisjon
 12. NORME (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering)
 13. Normisjon
 14. Pinsebevegelsens kontaktutvalg

Kirkens Nødhjelps politikk angående Israel og jødene
Norsk Israelsenter mot antisemittisme kjemper i hovedsak mot dagens jødehat i Norge. NIS opplever behandlingen av Israel og jødene som svært negativ, også fra Kirkens Nødhjelp (KN)s side.
Deres organisasjon er en oppdragsgiver for KN. Derfor tillater NIS seg å rette deres oppmerksomhet mot KNs holdninger i forhold til formålet og hensikten med KN. Vi vil gjerne drøfte situasjonen med dere. Vi ber om deres tilbakemelding om saken.
KN, som skulle ha vært en apolitisk og menneskevennlig nødhjelpsorganisasjonen i Norge, tar et skarpt politisk standpunkt mot Israel og jødene. KNs uttalelser om Israel og dens statsminister Ariel Sharon kan ikke oppfattes som «legitim og balansert kritikk,» men heller som ensidig, diskriminerende og med selektiv brodd mot Israel og jødene. Det samme gjelder også KNs offentlige markeringer i samarbeid med ekstremistiske organisasjoner. Dette gjelder bl.a. flere demonstrasjoner og anti-jødiske markeringer på dagen for Krystallnatten og uttalelser som er preget av religiøst hat mot jødene (som primært representeres ved Verdens eneste jødiske stat, Israel).
Det Nye Testamentet gir intet grunnlag for at nestekjærlighet skal ekskludere jøder. Medmenneskelighet og kristen omsorg må ikke bare gjelde PLO og deres organ Det palestinske selvstyremyndighet (PA), men også muslimer og kristne som lider under Arafats diktatur og i araberlandene. KN er jo er en kristen hjelpeorganisasjon.
KN er også representert i Mellomkirkelig råd, som den 17.2.2004 brukte Den Hellige Skriften (Ef.2:14) for å kritisere jødenes forsvarsanlegg (anti-terroristgjerdet) og oppfordret til å rive det ned.
KNs formål og mandat:
På KNs nettsider leser vi om deres målsettinger. «Påvirkning av holdninger og beslutninger» er et eget avsnitt. Vi opplever at KNs profil i dag omfatter aktiv deltagelse i debatter om internasjonale spørsmål, som arabernes krig mot Israel. Å ta klart parti i en så vanskelig sak burde kreve at dette på forhånd hadde vært gjennomdrøftet med KNs samarbeidende organisasjoner og giverne. Som klar motsetning til formålene observerer vi at KNs ensidighet i ord og handling kommer fram på flere måter.
Siden KN presenteres som en hjelpeorganisasjon, kan vi spørre hvor ofte og når KN har demonstrert mot muslimsk terrorisme som dreper jøder og undertrykker kristne og muslimer.
Hvorfor NIS tolker KN som støtteorganisasjon til og antisemittiske krefter:
«Kupp» av Krystallnatten:

 1. På KNs nettsider anbefales folk å støtte aksjonene mot Israel. Og det på dagen for Krystallnatten! KN kunne ikke valgt en mindre symbolsk dato for et angrep på den jødiske staten Israel. Minnedagen for Krystallnatten, 9.november, ble valgt av ekstremister som aksjonsdag mot Israel i Oslo, med støtte fra KN. (vedl.1). Vi vil minne KN om at 9.11. er en alvorlig dag for jødene, dagen da Hitlers Holocaust startet for fullt. Unnskyldningen om at denne dato markerer Berlin-murens fall kan ikke aksepteres fordi venstreekstremister har brukt denne dato for å demonstrere mot Israels, lenge før sikkerhetsgjerdet ble satt opp.[KOM: Les mer om antiterroristgjerdet ]
 2. KN bør huske at de tyske nazistene valgte denne dato for å starte jødeforfølgelsene fordi det var fødselsdagen til Martin Luther og de kunne sitere hans oppfordring til å brenne synagogene og jødene.[notat 1] Luther har gjort mye godt for kirken ellers, men han var også en ivrig jødehater som satt sitt preg i den lutheranske Verden. KN må ikke fortsette i dette sporet.
 3. Det er heller ikke tilfeldig at Tyskland (som før og etter Holocaust har støttet arabernes krig mot jødene) valgte denne dato for å rive Berlin-muren. Med dette erstattet de minnedagen for Krystallnatten med en hyggelig dag som ikke lenger minner om tyskernes synd. Tyskland valgte denne dato for å hviske bort den tyske skammen over Krystallnatten.

«Muren»:
På KNs nettsider kommer enda tydeligere fram budskapet: «Riv muren» (vedl. 1), «Og så kom muren»[notat 2] m.fl..

 1. Jødisk blod ignoreres: KN blir irritert: «når sikkerhetsmuren reises på palestinsk land»[notat 3], men ikke når jøder blir myrdet, ca. 300 per år, i de siste årene. KNs blad «Medmenneske» (3.6.2002) har gitt dystre beskrivelser av Palestina-arabernes lidelser. Jødenes lidelser omtales i langt mindre grad, selv om også de fleste arabiske «ofre» skyldes terror-angrep mot jøder.
 2. Falsk beskrivelse: Det som KN kaller for «mur» er godt overdrevet. Mur eksisterer bare i korte deler av sikkerhetsgjerdet, ca. 3% av totall-lengden der det er umulig å bruke gjerde.
 3. Antydning om likhet mellom jøder og fascister/ marxister: KN sammenligner «muren» med «Berlin-muren» (se artikkelen «Riv muren! i KNs sider»), men forteller ikke at Berlin-muren ble reist av et sosialistisk, marksistisk-leninistisk diktatur-regime, for å hindre at sivile ville rømme til friheten, vekk fra «sosialismen». Sikkerhetsgjerdet, som ble reist for å skåne liv, kan ikke sammenlignes med Berlin-muren.
 4. Hvorfor ble sikkerhetsgjerdet nødvendig? Svaret er at det var nødvendig å stoppe muslimenes terrorisme mot jøder. Hadde KN og andre «hjelpeorganisasjoner» kritisert terroristene og støttet Israels kamp mot terrorismen, ville et langt, dyrt og ubehagelig sikkerhetsgjerde vært unødvendig.

Moralsk og politisk støtte til terrorisme:

 1. Aksept: KNs artikkel «Sønnen ble selvmordsbomber» (15.5.2002, vedl. 2) gir full sympati og forståelse for selvmordsterrorisme, en grusom muslimsk aksjonsform i mange forskjellige land, der de praktiserer krigens jihad mot ikke-muslimer. Flere av KNs utsagn uttrykker ikke bare forståelse, men også en slags aksept for slike handlinger.
 2. Terminologi: I «Medmenneske» bruker KN betegnelsen «martyr» om en selvmordsterrorist. Er «martyr» en riktig betegnelse for en person som sprenger i luften, lemlester og myrder sivile, kvinner og barn? Når skal KN også ta hensyn til jødenes lidelser, når de angripes av slike «martyrer»?
 3. Terrorisme er systematisk bruk av vold mot sivile for å oppnå politiske mål. Hvorfor støtter KN terroristers blinde kamp, som med vilje og planlegging rettes mot uskyldige, inkludert eldre, kvinner og barn? Ville KN ha støttet bruk av slik terrorisme dersom den rettet seg mot ikke-jøder?
 4. PLO undertrykker araberne: KNs utsagn, deltakelse i demonstrasjoner og egne initiativer i forhold til de tilsynelatende «pro-palestinske» kampanjer støtter ikke de enkelte arabere («palestinerne») i Gaza og på Vestbredden , men heller PLO/PAs lederne, som undertrykker grasrota og terroriserer millioner av sivile, inkludert jøder, kristne og muslimer. Det er en klar motsetning mellom grasrotas interesse og støtte til den politikk som fremmes av de rike og korrupte terroristledere. Støtten til lederne er støtte til terrorisme. I de siste dager har det kommet fram at palestinerne selv forventer en ny intifada denne gang mot sine egne ledere. KNs politiske aktivitet:
  • Politiske demonstrasjoner: Med tittelen «Fred i Midtøsten NÅ!» (21.3.2002, vedl. 3) deltok KN i en demonstrasjon som bare kritiserer jødene, men ikke arabiske krigsherrer slik som PLO/PA. KN krevde «Ikke glem de fire millioner palestinske flyktningene!» De fleste «flyktninger» er irakiske, syriske, egyptiske osv. Det finnes ikke 4 millioner av dem. Araberne er anti-demokratiske og en demografisk forandring etter KNs krav betyr en ny politisk situasjon. Dette kan bidra til å ødelegge Midtøstens eneste demokrati, slik nazistene kuppet Tyskland i 1933, på demokratisk vis. Hvorfor ønsker KN dette?
  • Terminologi: KNs bruk av begrepet «Palestina» (bl.a. i 35 artikler i KNs web) er politisk og tendensiøs. KN bruker en betegnelse på et land som aldri har eksistert og som ikke eksisterer i dag. Dermed bidrar KN til å skape politisk press mot Israel for å opprette en ny politisk enhet. Dette er i strid med KNs formelle upolitiske linje.

Diskriminering:

 1. NIS finner det diskriminerende at KN ignorerer de jødiske flyktninger, som er et resultat av arabisk tyranni i de mange land som araberne kontrollerer eller de som flyktet fra Europa, der kirken i århundrer spredte det jødehat som førte til Holocaust. Men KN viser ingen interesse for de mange jødiske flyktninger. [NIS: les om flyktningsmyten ]
 2. Generalsekretær i KN Atle Sommerfeldt sa at den kritikk KN retter mot Israel er en naturlig del av KNs mandat til å utfordre det politiske systemet. KN fortsetter videre og sier at «… KN har en plikt til å si fra når statsmakter og nasjonale og internasjonale organisasjoner bidrar til humanitære problemer for mennesker» (Dagen, 22.12.2003). Problemet er at KN systematisk og massivt benytter det «mandat» og «plikt» bare når det gjelder jødene, men ikke når det gjelder muslimenes kamp mot alle minoritetene i Midtøsten, inkludert jødene.
 3. KN «beskytter» de arabiske flyktningene kun mot jødene og «glemmer» å nevne at det er araberlederne selv som forårsaket flyktningsproblemet. Dette ser vi som en moderne gjentakelse på kirkens mange blodanklager mot jødene igjennom årene. I flere hundre år beskyldte kirken jødene for alt mulig rart (bl.a. Svartedauen og drapet på Jesus), hvilket førte til drap og massakrer.

Samarbeid med ekstremister som har støttet terror-regimer:
Det er tankevekkende at KN ikke nøler med å assosiere seg med og støtte radikale, sterkt venstre-ekstremistiske grupper. Slike krefter har aldri hjulpet folket, men kun støttet undertrykkelsesregimer som førte lidelse og død på millioner av mennesker:

 1. Noen av dem som tidligere støttet tyranner som undertrykte og massakrerte millioner var hovedtalere i demonstrasjoner som KN støttet (vedl. 3,4,5): LO-leder Gerd-Liv Valla har aldri tatt oppgjør med sin støtte til Stalin og Pol Pot, og det varte ikke lenge før LO begynte å støtte terroristene PLO (vedl. 6). Reiulf Steen, Leder i Norsk Folkehjelp, støttet også Pol-Pot og fortsetter på samme linje. Disse og andre voldelige radikalere støtter i dag verdens fremste terroristorganisasjon: PLO. PLO legger ikke skjul på at opprettelsen av egen stat er nødvendig for å terrorisere jødene for senere å kunne eliminere demokratiet Israel.(PLOs faseplan fra 1974).
 2. Norsk Folkehjelp sprer løgnaktig antijødisk propaganda som primært er beregnet på Norges skoleverk [f.eks. i heftet «Det unge Palestina» fra 2000 (vedl. 7) viser NF et bilde av en arabisk gutt som er ble skutt i beinet etter at han angivelig «…ikke ville gi fra seg fotballen sin»!]. I hvert fall ett sentral medlem av NF, anestesioverlegen Mads Gilbert, har forsvart al-Qaidas massakre på ca. 3.000 sivile i USA (Dagbladet 30.09.2001), uten at han ble fordømt eller ekskludert.
 3. AUF erklærte åpent støtte til terroristorganisasjonen Fatah og inviterte dens representanter til Norge (vedl. 8). Fatah (vedl. 9) viser hva organisasjonen står for: Bevæpnet krig om hele territoriet, som ikke gir noe rom for staten Israel. Problemet er at Fatah er PLOs viktigste militære organ og alle som støtter PLO/PA, inkludert KN, støtter faktisk en rasistisk organisasjon som strever for å utslette staten Israel. Faktisk er KN en alliansepartner til disse terrorist-organisasjonene, se hvem som undertegnet oppropet «Stopp Israels Krig!».
 4. Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomitéen, Palestinagruppene, Palestinavenner i Norge, Palestinsk kulturforum og Den palestinske foreningen i Norge er blant organisasjonene som støtter terroristorganisasjonen PLO (vedl. 10). PLO kontrollerer Fatah, PA, Tanzim, Styrke 17 mm. Slik aktivitet støtter ikke arabisk grasrot, men de korrupte ledere som undertrykker kristne og muslimer og massakrerer jøder. Det støtter ikke fred og sameksistens å legitimere terrorisme med bruk av det positive begrepet «frigjøringskamp», slik mange av dem gjør.
 5. Alle de overnevnte har på en eller annen måte støttet tyrannienes kampen mot demokratiene, og særlig Israel og USA

Rasisme og jødehat:

 1. Palestinagruppene, Palestinsk Forening, NKP, SV, RV mfl har aldri kjempet mot muslimenes undertrykkelse av de kristne i Midtøsten.
 2. Derimot har de i flere anledninger uttrykt støtte til etnisk rensing av jøder. Det legges ikke skjul på at bosetterne og jødene skal ut av Judea, Samaria og Gaza og at disse områdene må bli » Judenrein», helt fritt for jøder, slik Hitler gjorde Tyskland. Hvorfor støtter KN denne Judenrein-politikken?
 3. Flere av KNs samarbeidsorganisasjoner har støttet boikott av varer ikke bare fra den jødiske staten, men også av merkevarer som eies av ikke-israelske jøder (vedl. 11). LO, AUF og noen grupper fra Arbeiderpartiet har brukt 1.mai 2002 for å mobilisere til boikott av Midtøstens eneste demokrati (vedl. 12). Derimot har disse KNs «menneskerettighets støttespillere» ikke boikottet varer og handel med ett eneste muslimsk diktatur.

KNs holdning til jødene:

 1. Et aggressivt folk: Søk på ordet «Israel» på KNs webside ga 40 treff (22.12.2003). I de fleste av dem finner man negativ omtale, kritikk av, eller oppfordring til aksjon mot Israel. Vi klarte ikke å finne i KNs sider kritikk av terrorisme mot Israel. Slike fakta tyder på KNs negative holdning til jødene. Søkeresultat for ordene «jøder» og «jødene» forteller hvor slemme jødene i Hebron er. Forresten, jøder levde i Hebron i tusenvis av år inntill 1929, da muslimene massakrerte byen og gjorde den Judenrein. Hvorfor nevner ikke KN dette?
 2. Jødenes moral er «lavere enn de kristnes»: Det er vanskelig å overse den kirkelige arrogansen som KN ved generalsekretær Atle Sommerfeldt utrykker overfor jødene, med dens ønske om å «… redde det jødiske folks moral» (Dagen Den 22.12.2003). Har synagogen forfulgt og massakrert så mange mennesker som den lutherske og katolske kirken? På hvilket område har kirken og KN høyere moral enn jødene?
 3. Støtte til jødenes fiender: Demonstrasjonen «Stopp Israels Krig!» avslørte antisemittismens sanne ansikt. Når og hvor ofte har KN også deltatt i demonstrasjoner under navnet «Stopp muslimenes krig» (mot jødene i Israel, mot kristne i Betlehem og hele Midtøsten , og mot kristne og buddhister i Sør-Øst Asia)?
 4. Anklager jødene for det andre gjør: Er det Israel som beskrives som «kriger» ? Lille Israel angriper enorme muslimske nabostater? Hvorfor tier KN om arabernes mange kriger mot Israel, om arabernes terrorisme mot Israel, om at det er den mektige og oljerike Arabiske Ligaen som opprettet PLO og i mange tiår stått bak terrorisme mot jødene i Israel? Hvorfor nevner ikke KN at Israel har blitt og fortsatt er angrepet av en muslimsk arabisk koalisjon?
 5. Jødene som syndebukk: Kirken har i lang tid brukt jødene som syndebukk. Dette fortsetter i dag. KN ignorerer islams krig mot ikke-muslimer over hele verden (bl.a. Indonesia, Georgia, Afghanistan, India, Bali, New York, Nigeria, Sudan, Egypt, Libanon og Israel) og gir inntrykk av at det er jødene som er problemet. KN ignorerer det faktum at araberne har det elendig overalt i Israels muslimske nabostater (vedl. 13), men ikke i Israel, der de får sine menneskerettigheter respektert og til og med er representert i Knesset (parlamentet).
 6. Årsak til økonomisk elendighet? KN anklager Israel for den økonomiske elendighet som utviklet seg kun etter at Yassir Arafat og ca. 30.000 PLO-terrorister kom fra Tunis i 1995. Men det var først da at Israel var nødt til å stenge grensen til Gaza i lange perioder, for å hindre massiv terrorisme. Slik skapte PLO og internasjonale organisasjoner som støtter dem (inkl. KN) en situasjon som hindrer arabiske arbeidere å komme til jobben i Israel, med den økonomiske nedgangen og elendighet som følger. Spørsmålet er hvorfor israelske myndigheter innfører strenge restriksjoner på arabernes bevegelser. Restriksjonene er en konsekvens av terrorismen og har som hensikt å beskytte sivile mot den. KNs deltakelse i demonstrasjoner bidrar til å skape den atmosfære som fortsetter med boikott av jødiske varer, uten å tenke på araberne som mister jobbene deres pga. konkurs og økonomisk nedgang i Israel.

Kirkens jødeforfølgelse og dens virkning:
De kristne har gitt jødene skylden for mye opp gjennom historien. Velkjent er Svartedauen som førte til svære massakrer. Enda mer kjent er myten om at det var jøder, og ikke italienere fra Roma, som ville drepe «Jesus barnet.» I Norge registrerer vi i de siste årene en økning i bruk av religiøse motiver i kirkens negative uttalelser om jødene. KN er dessverre blant de fremste i feltet.
Oslo-prosessen forlangte at araberne skulle slutte med anti-semittisk propaganda. Det skjedde ikke. Den har bare blitt verre og verre. Fra offentlig hold i de muslimske nabostatene kommer det en strøm med antisemittisk propaganda og dessverre er det slik at demokratiske stater i Europa har samme tendenser, ikke minst fra kristne organisasjoner, inkludert KN.
Hitlers Holocaust kunne ikke ha funnet sted uten at propaganda-maskineriet i Europa først hadde demonisert jødene ved å ta fra dem deres menneskeverd. Kun deretter var det mulig å utrydde over 6 millioner jøder i løpet av relativt kort tid. I Israels muslimske nabostater er propagandaen meget systematisk og effektiv. Barn og ungdom hjernevaskes via skolene og fra media, og ingen steder er fenomenet så tydelig som i PA-områdene. Effekten blir ytterligere forsterket ved at propagandistene får sterk støtte fra europeiske land og organisasjoner i disse, som KN. Hvorfor støtter en kirkelig organisasjon muslimers utrykte ønske om å utrydde jødene?
Juletiden har KN brukt også for å spre antijødiske argumenter. Det er i denne tiden vi finner den mest vulgære anti-jødiske propaganda i form av artikler og karikaturer mot jødene (se NIS’ websider). Dette ser vi som overraskende for en organisasjon som erklærer at den er en hjelpeorganisasjon og at den ønsker å «…redde det jødiske folk» (Dagen 22.12.2003).
Hvordan ønsker vi organisasjonen Kirkens Nødhjelp ?
En hjelpeorganisasjon, slik KN definerer seg selv, bør opptre nøytralt og apolitisk. Kirkens Nødhjelp bør overveie å vende tilbake til denne plattformen. NIS aksepterer ikke at KN støtter antijødiske bevegelser og aktiviteter. KN bør være en humanitær organisasjon også når det gjelder jøder.
Derfor ber vi dere, som en av KNs oppdragsgivere, å stoppe KNs jødefiendtlige aktiviteter KN har manges mening vært en effektiv og god nødhjelpsorganisasjon i mange henseender. Vi håper det vil fortsette. Vennligst la oss høre hva dere mener, og hvordan vi skal greie å få KN på rett spor.
Med vennlig hilsen
Erez Uriely, leder
Kopi: Kirkens Nødhjelp
Referanser:

 1. «Riv muren!» Minnedagen for Krystallnatten, 9.november 2003
 2. «Sønnen ble selvmordsbomber» (15.5.2002) gir full sympati og forståelse til selvmordterrorisme
 3. «Fred i Midtøsten NÅ!» (21.3.2002). Annonsen forteller hvem KN samarbeider med og avslører dens egentlige agenda
 4. «Demonstrasjon lørdag» (5.4.2002). PLOs talsmann er en gjestetaler i demonstrasjonen
 5. «Stopp Israels krig» 6.5.2002. Oslo-avis. KN er blant arrangørene
 6. LO/PLO. Palestinanytt nr. 3 1981, s.13. LO har en konsekvent linje når det gjelder sin støtte til undertrykkelsesregimer. Hva sier det om KN, som ofte samarbeider med LO?
 7. Norsk Folkehjelp. «Det unge Palestina 2000». 2000 år etter at jødene skal ha drept Jesusbarnet og Messias fortsetter de å skyte på «barn som ikke vil gi soldatene fotballen sin». Også Norsk Folkehjelp har kors som symbol
 8. AUF 26.9.2002 «AUF-leder, Eva Kristin Hansen er i Midtøsten for å vise sympati med vår palestinske søsterorganisasjon, Fatah Youth», står det i bildeteksten. AUF og KN har en del felles aktiviteter
 9. «Fateh Youth» er intet annet enn Fatahs ungdomsorganisasjon, dvs rekrutteringsorgan for en terroristorganisasjon
 10. Fellesutvalget for Palestina (FuP). Listen over medlemsorganisasjoner viser en samling av flere ekstremist-grupperinger. FuP har tett samarbeid med KN når det gjelder Israel. I likhet med Fatahs logo gir heller ikke FuPs logo rom til staten Israel
 11. «Boikott Israel»: Listen over de som støtter Boikott Israel inkluderer flere av KNs samarbeidspartnerne
 12. Forside og bakside på et postkort som ble distribuert omtrent på samme tid som LO og flere Arbeiderparti-grupper mobiliserte til boikott av Israel. Nazistenes «Sieg Heil» hører med i denne venstreorienterte aksjon. KN samarbeider ofte med LO og deler av Arbeiderpartiet
 13. Rapporten «Arab Human Development Report 2002» forteller på side 47 (ignorer feil sidenummerering på kopien) at ca. halvparten av ungdommen ønsker å flykte fra stort sett alle araberlandene. Dvs at også FN vet at araberne har det ille under arabisk kontroll. Årsaken til elendigheten kan ikke være Israel, dit araberne i flere tiår har emigrert
 14. Hvem er den svake siden og hvem KN støtter?
 15. Observasjoner relatert til KNs uttalelser

Notater

 1. «Hva skal vi kristne gjøre med dette fordømte og forkastede folk? Jo, ta deres bøker! Forby rabbinerne å undervise under trussel om dødsstraff! Brenn synagogene og riv husene deres og la alt ødelegges! Ærede fyrster og adelsmenn, dere som har jøder i deres land. Om dette ikke passer dere, så finn på noe bedre, bare dere og vi alle blir befridd for denne ufordragelige, djevelske last, jødene!» (Kirkens åndelige veileder, Martin Luther, 1543, i hans bok «Om jødene og deres løgner»). «Og så kom muren» 16.01.2004
 2. «KN avviser Dagens kritikk».Dagen 22.12.2003.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: