NIS advarer mot «Jul-jøde-juling» 2003

Advarer mot «jødejuling»
Odd Sverre Hove, Dagen (23.12.2003)
Foran jul advarer lederen for Norsk Israelsenter, Erez Uriely, julepredikantene mot «jødejuling» i juleforkynnelsen. – I tiden rundt jul opplever vi dessverre ofte at religiøse motiver blir brukt med brodd mot Israel.
– Det vanligste antijødiske budskapet en møter i mediene og kirken ved juletid er kamuflert som sympati for lidende arabere i Betlehem. Det hører da ofte med til bildet at en ikke nevner at det egentlig er muslimer som gir årsak til lidelsene deres. Vi registrerte utsagn som «et barn er drept i Betlehem», sammen med utsagn som slår en jøde rett i magen, sier Erez Uriely, som selv er jøde.
Julepreken med jødekritikk– Da jeg for noen år siden var med kristne venner til gudstjeneste i en kirke i juletiden, ble vi forferdet over det presten sa. Han var svært positiv og snakket om nestekjærlighet og julebudskapet. Men det tok han pause fra da han omtalte jødene. «Israel,» sa presten, «er i dag like aggressiv som på Davids tid».
Erez Uriely fremholder at det bare var jøder som ble kritisert i denne gudstjenesten. Atmosfæren var ellers preget av varme og vennlige ord.
– Men det som nå i ettertid ergrer meg mest, er at jeg isteden for å si hva jeg mener, valgte å tie. Jeg ville ikke såre de kristne vennene våre i kirken deres. Prisen var likevel for høy. Neste gang kommer jeg til å protestere.
Glassenglene fra Betlehem
Lederen for Norsk Israelsenter registrerer også hvordan Norges Kristne Råd i november 2002 brukte glassengler fra Fødselskirken i Betlehem. Forsiktig innpakket i kritikk mot jødene skulle disse englene spres i Norge. Budskapet var nok en gang at kjærlighet er noe kristelig, men derimot ikke noe jødisk. For jødene bruker vold mot «den kristne, hellige byen» Betlehem.
– Den norske kirke sprer stadig forsiktige, men negative, signaler med brodd mot jødene og Israel. Ta ikke feil, de mener virkelig oss jøder, sier Erez Uriely, som også minner om hvor aktiv Kirkens Nødhjelp er i kampen mot Israel og jødene. For eksempel dokumenterer KNs websider deltagelse i mange kampanjer med brodd mot Israel. Det fremtrer som omsorg for «palestinske ofre», men man ignorerer og forvrenger deler av faktabildet og ser bort fra de jødiske ofrene.
Medie-religiøsitet
Også sekulære medier i hele den europeiske verden, inkludert Norge, bruker hyppig religiøse motiver mot Israel. Ofte kan vi registrere hvordan Betlehemstjernen, de tre vise menn og byen Betlehem tas i bruk i slike sammenhenger. Verken sekulære eller kristne medier (med få unntak) omtaler islams voldelige okkupasjon av Betlehem eller konverteringen av byen fra kristen til muslimsk by. Avisen Dagen er nesten den eneste som viser nestekjærlighet mot sine egne kristne brødre, som blir presset til å flykte, som må leve som «dhimmi» (= annenrangs), eller som må konvertere til islam. Forøvrig blir Betlehem ofte omtalt som eksempel på Israels bruk av vold når de israelske soldatene i virkeligheten bare er på jakt etter terrorister.
Trenger hverandre
– Det er færre enn 15 millioner jøder over hele verden, og det blir stadig færre av oss, både på grunn av massakrer og på grunn av antijødisk press, sier Erez Uriely.
Jøder har fått en oppgave som består i å praktisere Guds bud i Guds land. Dette står i Bibelen, som også er kirkens grunnlag. Oppgaven er veldig vanskelig og kostet millioner av jøder livet. Jødene trenger hjelp fra sine kristne brødre for å overleve den militære galskapen i muslimdominerte Midtøsten. Bare et sterkt og stabilt jødisk styre i Jødeland har hittil sikret også de kristnes retten til å praktisere sin tro. Derfor trenger jøder og kristne hverandre, sier Erez Uriely.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: