NIS' 2.brev til PFU: Klage på brudd på bestemmelser i Vær Varsom-plakaten

Pressens Faglige Utvalg
Postboks 46 Sentrum
0101 Oslo
Tomter 16. desember 2004
Vedrørende: Klage på brudd på bestemmelser i Vær Varsom-plakaten og god presseskikk i avisen Vårt Land 13. november 2004 m.v.
Vi viser til vårt brev av 30. november  hvor vi påklager Vårt Lands omtale av oss i forbindelse med hendelser Krystallnatten.
Ut fra Vårt Lands oppslag i dag må vi dessverre konstatere at avisen, i stedet for å beklage de usanne påstandene som fremkom i redaktørens lederartikkel 13. november, formidler nye usannheter, muligens som «bevis» som skal rettferdiggjøre de forrige. Vårt Lands forrige kilde, DMT, er anmeldt for sine ærekrenkende påstander om at vi samarbeider med ytterliggående krefter, som Vårt Land viderebrakte og forsterket.
Vi kan opplyse at det utvalgte klippet fra en politisk debatt på en israelsk radiokanal som Vårt Land i dag har publisert og distribuert i en pressemelding, inneholder ærekrenkende påstander om én av oss. Saken er nå under rettslig behandling i Israel. Når Vårt Land velger å publisere dette i Norge, igjen uten å kontrollere opplysningene mot dem som er skadelidende, og uten å opplyse om oppfølgningen i Israel, begår avisen etter vårt syn nytt brudd på Vær Varsom-plakaten.
Uavhengig av spørsmålet om hvorvidt Vårt Lands vedvarende angrep og feilinformasjon kan ha et antisemittisk innhold, ber vi PFU om ikke å akseptere at Vårt Land rettferdiggjør sin bruk av usanne anklager mot oss ved å vise til usanne anklager som har vært fremsatt i andre sammenhenger.
Med vennlig hilsen
Erez Uriely
Leder for Norsk Israelsenter mot antisemittisme (NIS)Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: