NIS' 2.brev til Kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Uriktig informasjon om Norsk Israelsenter til Stortinget 24.11.2004: Norsk Israelsenter politianmelder DMT for ærekrenkelser

 • Kommunal- og regionalminister Erna Solbergs innlegg i Storinget (24.11.2004)
 • NIS’ 1.brev til Kommunal- og regionalminister Erna Solberg: Uriktig informasjon om NIS til Stortinget (2.12.2004)
 • Se mer om DMT og Krystallnatten som ble kuppet

 
Kommunal- og regionalminister Erna Solberg
Kommunal- og regionaldepartementet
Pb 8112 Dep
0032 Oslo
Tomter, 20.desember 2004
Uriktig informasjon om Norsk Israelsenter til Stortinget 24.11.2004: Norsk Israelsenter politianmelder DMT for ærekrenkelser
Shalom.
Vi viser til vårt brev om denne saken av 1. desember 2004.
Til Deres orientering oversender vi vedlagt kopi av vår anmeldelse av ledelsen for Det Mosaiske Trossamfund til politiet for brudd på straffelovens §§ 246 og 247. Vi vedlegger også kopi av vår pressemelding hvor vi gjør nærmere rede for vår begrunnelse for anmeldelsen.
Når vi begjærer påtale i denne saken ut fra allmenne hensyn, er det ikke minst fordi også landets øverste myndigheter er ført bak lyset av DMTs usanne påstander om oss, slik det er dokumentert i Deres tilfelle. For ordens skyld gjør vi derfor oppmerksom på at vi tar sikte på å innkalle Dem som vitne i en eventuell rettssak, dersom ikke DMT i mellomtiden skulle ha tilbakekalt sine påstander.
Vi understreker på ny at vi ikke tror at regjeringen hadde til hensikt å villede Stortinget i dette spørsmålet, men vi er svært foruroliget over at en representant for regjeringen fremsetter alvorlige beskyldninger mot to enkeltpersoner og en privat institusjon overfor Stortinget uten å kontrollere opplysningene mot den som er skadelidende, og som på en enkel måte kunne ha avkreftet de usanne beskyldningene. Vår virksomhet er i sin helhet avhengig av innsamlete kollektmidler, og et nært og tillitsfullt samarbeid med mennesker og institusjoner over hele landet. Vi frykter derfor at de alvorlige beskyldninger som er fremsatt mot oss, foruten å være ærekrenkende, også vil være til skade for vår drift.
Vi ønsker Dem og Deres familie en fredelig Jul.
Med vennlig hilsen
Norsk Israelsenter mot antisemittisme (NIS)
Erez Uriely, leder
Vedlegg:

 • Politianmeldelse av ledelsen i DMT (17.12.2004)
 • Pressemelding: Ledelsen i DMT politianmeldt (19.12.2004)


 • Støtt SMA-Norge

  Liker du det du leser?

  Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

  Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

  Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

  Vipps: 84727
  Bankkonto: 6242 10 60644

  Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: