NIS' 1.brev til Kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Kommunal- og regionalminister Erna Solberg
Kommunal- og regionaldepartementet
Pb 8112 Dep 0032 Oslo
Tomter 2.desember 2004

Uriktig informasjon om Norsk Israelsenter til Stortinget 24.11.2004

Norsk Israelsenter mot antisemittisme (NIS) konstaterer med stor uro at De har uttalt/viderebrakt usanne opplysninger om vår institusjon til Stortinget. Vi vil nedenfor spesifisere hva som er usant i Deres redegjørelse for Stortinget, og som er til stor skade for oss når det fremmes av en representant for regjeringen. Norsk Israelsenter tror ikke at regjeringen hadde til hensikt å villede Stortinget i dette spørsmålet, men vi er svært foruroliget over at en representant for regjeringen fremsetter alvorlige beskyldninger mot en privat institusjon overfor Stortinget uten å kontrollere opplysningene mot den som er skadelidende, og som på en enkel måte kunne ha avkreftet de usanne beskyldningene. Vår virksomhet er i sin helhet avhengig av innsamlete kollektmidler, og vi frykter derfor at de alvorlige beskyldninger som er fremsatt mot oss, foruten å være ærekrenkende, også vil være til skade for vår drift.

 1. I Stortingets spørretime 24.11.2004 uttalte De som svar på spørsmål fra representanten Simonsen bl.a. at:
  «Ifølge SOS Rasisme ble politiet kontaktet av organisasjonen samme dag som markeringen skulle finnes sted, etter at organisasjonen hadde blitt kjent med at partiet Demokratene, som Jan Simonsen representerer på Stortinget, og Norsk Israelsenter, ville delta i markeringen med israelske flagg.» Norsk Israelsenter har verken deltatt eller hatt planer om å delta i markeringen.
 2. Videre uttalte De til Stortinget at:
  «I brev fra Politidirektoratet til Justisdepartementet datert 15. november 2004 vises det til orientering fra politimesteren i Oslo politidistrikt. Politimesteren har opplyst at politiet sto overfor en komplisert situasjon som kunne medført fare for alvorlig ordensmessige forstyrrelser dersom Demokratene og Norsk Israelsenter fikk gjennomført sin markering.» Norsk Israelsenter har verken forsøkt eller hatt planer om å gjennomføre noen markering. Insinuasjonen om at Norsk Israelsenter har hatt planer om å gjennomføre en markering som kunne medført alvorlige ordensmessige forstyrrelser er en svært alvorlig anklage mot oss.
 3. Videre uttalte De til Stortinget at:
  «Politiet fikk kjennskap til Demokratene og Norsk Israelsenter sitt ønske om å markere Krystallnatten for sent til at det var mulig å finne alternative løsninger for å beskytte arrangementet.» Her uttaler eller insinuerer De at Norsk Israelsenter har hatt et ønske om å markere Krystallnatten på en måte som skapte et behov hos politiet for å beskytte (det offisielle) arrangementet. Dette er usant og innebærer igjen en svært alvorlig anklage mot oss.
 4. De uttalte til Stortinget at:
  «Jeg har også fått å vite at styret i Det Mosaiske Trossamfund har ekskludert de to medlemmene av Norsk Israelsenter som samarbeidet med Demokratene og Forum mot islamisering som også var tilstede i den gitte situasjonen. Denne beslutningen er tatt på bakgrunn av at Norsk Israelsenter valgte å gå i samarbeid med aktører som Det mosaiske trossamfund tar sterkt avstand fra.» Det er sant at to personer fra Norsk Israelsenter har blitt ekskludert fra Det Mosaiske Trossamfund, men på usant grunnlag. Det er en sak for seg som vår advokat fører en dialog med trossamfunnet om, med sikte på å få usannhetene avkreftet. På forespørsel til oss ville De ha fått vite hva som er sant.
  Det usanne i Deres uttalelse til Stortinget er at disse to personer har samarbeidet med partiet Demokratene og Forum mot islamisering og at de «var til stede i den gitte situasjonen». Den «situasjonen» De beskriver i Deres redegjørelse for Stortinget fant ikke sted. Den ene av personene De beskriver som «til stede», befant seg den dagen på Stord.
  Det er usant at Norsk Israelsenter har valgt «å gå i samarbeid med aktører som Det mosaiske trossamfund tar sterkt avstand fra», slik De sa til Stortinget. Fra oss ville De ha fått vite det.
 5. De uttalte også følgende til Stortinget:
  «Videre har Norsk forening mot antisemittisme uttrykt gjennom en pressemelding at organisasjonen støtter denne eksklusjonen og at organisasjonen er tilfreds med at politiet grep inn slik at ikke Midtøsten-konflikten ble dratt inn i det som skal være en minnemarkeringen for Krystallnatten.»

Vi er kjent med at Norsk forening mot antisemittisme har viderebrakt og forsterket usanne beskyldninger mot oss. Verken vi eller Norsk Israelsenter har noen gang dratt Midtøsten-konflikten inn i minnemarkeringen, eller hatt tanker om å gjøre det. Påstanden er usann.
Deres ukritiske bruk overfor Stortinget av disse usanne opplysningene fra denne organisasjonen, som i sin sammenheng insinuerer at politiet grep inn slik at ikke Midtøsten-konflikten av Norsk Israelsenter ble dratt inn i det som skal være en minnemarkering for Krystallnatten, opplever vi som en uforståelig ærekrenkelse mot oss fra Deres side.
Vi kan ikke leve med at en representant for regjeringen behandler oss på denne måten verken overfor Stortinget eller i annen sammenheng. Verken Norsk Israelsenter eller privatpersoner med tilknytning til Norsk Israelsenter har utført handlinger slik som beskrevet av Dem overfor Stortinget. Vi ber Dem derfor om straks å rette opp de feil som ble begått ved å trekke tilbake disse opplysningene overfor Stortinget, og å meddele oss og offentligheten for øvrig om at de beskyldningene De fremsatte mot Norsk Israelsenter overfor Stortinget 24.1.2001, er uriktige.
Med vennlig hilsen
Norsk Israelsenter mot antisemittisme (NIS)
Erez Uriely, leder
Vedlegg:

 • Gjenpart: Stortingspresidenten
 • Brev fra vår advokat til DMT


 • Støtt SMA-Norge

  Liker du det du leser?

  Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

  Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

  Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

  Vipps: 84727
  Bankkonto: 6242 10 60644

  Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: