Netanyahu først for komiteen

Israels statsminister avleverte i dag sitt vitnesbyrd til komiteen som skal undersøke hva som skjedde da den såkalte «Gaza-flotiljen» støtte sammen med israelske kommandosoldater, den såkalte Turkel-kommisjonen.Ni medlemmer av flotiljen ble drept i slutten av mai, hovedsaklig medlemmer av en tyrkisk terroristgruppe. Flere israelske soldater ble skadd.
Statsministeren forsvarte sine avgjørelser i dagene før sammenstøtet, og også det som ble iverksatt av militære ledere og soldatene i den aktuelle hendelsen. Han mente avgjørelsen om å la journalister følge aksjonen var riktig, gitt at det nå eksisterer videoer som bekrefter Israels versjon av hendelsesforløpet.
«Dessverre forekommer baktalelse og sverting. Både IDF og staten Israel blir utsatt for ryktespredning gang etter gang» sa Netayahu. «Det skjedde under operasjon «Defensive Shield» da man fant på at det skulle ha skjedd massedrap, det skjedde under den andre Libanon-krigen, og det skjedde under operasjon Cast Lead, da Israel ble beskyldt for å ramme sivile med overlegg.»
Netanyahu mente videoene var det beste som hadde hendt. «Bare tenk hvordan situasjonen hadde vært om vi ikke hadde hatt disse videoene,» sa han. Det er et effektivt verktøy for å stoppe disse urettmessige ryktene.
Han sa at Israel hadde gjort hva man kunne for å hindre disse skipene fra å nå Gaza, uten å gå i detalj. Han sa han eventuelt ville gi mer opplysninger på et senere tidspunkt, i et lukket forum. Men han la vekt på at «ingen av våre diplomatiske anstrengelser ville ha stoppet «Marmaras» anstrengelser for å bryte blokaden.» Israel tilbød seg å bringe varer til Gaza, men tilbudene ble avslått. Netanyahu påpekte dette og kalte det et bevis på at «Marmara»s hensikt ikke var å bringe hjelp til Gazas sivile, men å bryte blokaden. «Det er vert å nevne at det var Israel, gjennom FN, – ikke flotiljens organisatorer, som sørget for at varene kom til Gaza.»
Han fortalte i detalj om Israels anstrengelser for å sikre Gazas innbyggere nødvendig human hjelp og livsnødvendigheter, og ga også et overblikk over Hamas’ kriminelle handlinger mot Israel både før og nå, blant annet oppfordringer til folkemord, angrep på sivile, og at de holder en israelsk borger fanget, Gilad Shalit, uten mulighet for kommunikasjon.
Netanyahu forsvarte sitt fravær den aktuelle dagen med et svært viktig møte med den amerikanske President. Forsvarsminister Ehud Barak og stabssjef Gabi Aschenazi hadde fullmakt til å handle i hans sted, og hadde direktiver om å minimere konfrontasjon. Denne ordren ble bragt videre til offiserer og soldater i Israels forsvarsstyrker.
IsraelNationalNews.com
NorgeIdag

Israels statsminister avleverte i dag sitt vitnesbyrd til komiteen som skal undersøke hva som skjedde da den såkalte «Gaza-flotiljen» støtte sammen med israelske kommandosoldater, den såkalte Turkel-kommisjonen.Ni medlemmer av flotiljen ble drept i slutten av mai, hovedsaklig medlemmer av en tyrkisk terroristgruppe. Flere israelske soldater ble skadd.
Statsministeren forsvarte sine avgjørelser i dagene før sammenstøtet, og også det som ble iverksatt av militære ledere og soldatene i den aktuelle hendelsen. Han mente avgjørelsen om å la journalister følge aksjonen var riktig, gitt at det nå eksisterer videoer som bekrefter Israels versjon av hendelsesforløpet.
«Dessverre forekommer baktalelse og sverting. Både IDF og staten Israel blir utsatt for ryktespredning gang etter gang» sa Netayahu. «Det skjedde under operasjon «Defensive Shield» da man fant på at det skulle ha skjedd massedrap, det skjedde under den andre Libanon-krigen, og det skjedde under operasjon Cast Lead, da Israel ble beskyldt for å ramme sivile med overlegg.»
Netanyahu mente videoene var det beste som hadde hendt. «Bare tenk hvordan situasjonen hadde vært om vi ikke hadde hatt disse videoene,» sa han. Det er et effektivt verktøy for å stoppe disse urettmessige ryktene.
Han sa at Israel hadde gjort hva man kunne for å hindre disse skipene fra å nå Gaza, uten å gå i detalj. Han sa han eventuelt ville gi mer opplysninger på et senere tidspunkt, i et lukket forum. Men han la vekt på at «ingen av våre diplomatiske anstrengelser ville ha stoppet «Marmaras» anstrengelser for å bryte blokaden.» Israel tilbød seg å bringe varer til Gaza, men tilbudene ble avslått. Netanyahu påpekte dette og kalte det et bevis på at «Marmara»s hensikt ikke var å bringe hjelp til Gazas sivile, men å bryte blokaden. «Det er vert å nevne at det var Israel, gjennom FN, – ikke flotiljens organisatorer, som sørget for at varene kom til Gaza.»
Han fortalte i detalj om Israels anstrengelser for å sikre Gazas innbyggere nødvendig human hjelp og livsnødvendigheter, og ga også et overblikk over Hamas’ kriminelle handlinger mot Israel både før og nå, blant annet oppfordringer til folkemord, angrep på sivile, og at de holder en israelsk borger fanget, Gilad Shalit, uten mulighet for kommunikasjon.
Netanyahu forsvarte sitt fravær den aktuelle dagen med et svært viktig møte med den amerikanske President. Forsvarsminister Ehud Barak og stabssjef Gabi Aschenazi hadde fullmakt til å handle i hans sted, og hadde direktiver om å minimere konfrontasjon. Denne ordren ble bragt videre til offiserer og soldater i Israels forsvarsstyrker.
IsraelNationalNews.com
NorgeIdagStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: