Nektes å bruke David-stjerne

 Av: LARS HOLLERUD 
Lærer Inge Telhaug nektes å gå med David-stjerne når han underviser. Men læreren nekter å ta den av.
Fædrelandsvennen 6.2.2004
Stor ståhei: Lærer Inge Telhaug på Kristiansand Voksenopplæringssenter var en populær mann i går. Han viste gjerne fram til halssmykke til journalistene.
– Dette smykket har jeg gått med siden jeg kjøpte det i Israel for 28 år siden. Jeg har båret det dag og natt og vil bære det så lenge jeg lever, sier Inge Telhaug til Fædrelandsvennen.
Læreren ved Kristiansand Voksenopplæringssenter understreker at han definerer det 16 millimeter store halssmykket som et religiøst, og ikke et politisk symbol. Han er ikke selv jøde.
– Hva gjør du dersom davidstjernen koster deg jobben?
– Jeg vil ikke svare på mer. Spør advokaten min, Jan Rødner, svarer Inge Telhaug.
På direkte spørsmål sier Jan Rødner at saken i sin ytterste konsekvens kan havne i arbeidsretten.
– Men i det ligger ingen oppfordring til en slik løsning fra min side, poengterer han.
Rødner legger til at norsk lov tillater hvem som helst å bære religiøse symboler når og hvordan man vilStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: