Når jøder blir til nazister: Krystallnatten og jødene som igjen ble borte fra gatebildet

  Av: Senter mot antisemittisme 
Politianmeldelse av ledelsen i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo (DMT) (17.12.2004) 
(Vi understreker og ber om å huske at når vi skriver og sier «DMT» – mener vi ikke «DMT som gruppe», men «ledelsen i DMT». Det er ikke grasrota i DMT som kjemper mot oss og de aller fleste av dem vet ikke hva ledelsen driver med.)

Her kan du lese om de ondskapsfulle angrepene på oss:
Følgende er hentet fra Norsk Folkehjelps nettsider:
 
 

Bildet er tatt fra Norsk Folkehjelp , som med tekst og bilde kobler sammen jøden, Uriely, og nazismen. I brev til SMA (1.12.2004) refererer Norsk Folkehjelp til Det Mosaiske Trossamfund i Oslo som kilde.
Norsk Folkehjelp er aktiv i kampen mot Israel.   Norsk Folkehjelp har tidligere beskrevet hvordan «israelske soldater skyter på arabiske barn for å få deres fotball» og hvordan de skyter på barn: «De sikter på øynene eller på hjertet» . Nå fikk Norsk Folkehjelp jødisk «ammunisjon».
 
Alle de falske påstandene mot Erez Uriely, Rachel Suissa og SMA i forbindelse med markeringen av Krystallnatten baserer seg på samme kilde, DMT, som nå behandles av vår advokat og av politiet.
Forstander i DMT Rolf Kirschner om SMA, ekstremister og nazister (9.11.2004, kl.15.16)
Beskjeden vi fikk på vår telefonsvarer 
Tekstet versjon av samme beskjed:

Erez,
Dette er Rolf Kirschner.
Jeg har fått beskjed om at det blir en demonstrasjon i dag mot Krystallnatt-komiteen.
Dere er i selskap med nazister i Forum mot islamisering.
Dere slåss sammen med nazister gamle og nye.
Dette er ikke passende selskap.
Jeg advarer dere og ber dere innstendig om å tenke to ganger før dere går sammen med slike folk.
Hei. (beskjedslutt)

Slikt virker det: DMT sier ikke direkte at SMA er ekstremister/rasister/nazister, men …Fortell meg hvem dine venner er, og jeg skal fortelle hvem du er (et gammelt ordtak)
Forstander i DMT Rolf Kirschner, forteller sin usanne historie til NRK om SMA og høyrereaksjonære krefter (NRK Her og Nå 18.11.2004, -kl. 16-00):
Hør den relevante delen av programmet 

Tekstet versjon:
(NRK) – Slikt hørtes det ut da et par hundre mennesker markerte den såkalte Krystallnatten med et fakkeltog igjennom Oslo sentrum forrige tirsdag.
– Arrangementet holdes 9. november til minne om den dagen i 1938, da nazistene innledet aksjoner mot jøder i Tyskland og østerrike.
– Blant dem som ville delta var leder for Norsk Israelsenter Erez Uriely og medlemmer av partiet Demokratene og Forum mot islamisering.
– Dagen etter ble Uriely og hans kone ble ekskludert fra Det Mossaiske Trossamfund med øyeblikkelig virkning.
(DMTs leder Rolf Kirschner):
– Fordi vi mener at det kan skade menigheten hvis det blir kjent at jødiske organisasjoner, som sier de arbeider mot antisemittisme og for Israel osv, har samarbeid med høyrereaksjonære krefter.
[KOM: Interessant. DMT frykter at en sak «blir kjent», mens i virkeligheten var det DMT som gikk ut til mediene, sendte pressemeldinger til aviser og ga intervjuer… Spørsmålet er bare hvorfor…]
DMT støtter SOS Rasismes handling i Krystallnatten 2004 (Skrevet 16.11.04; publisert bl.a. i Aftenposten Aften 18.11.2004) 
——————————————————————————–
Flere løgner fra DMTs side og vår reaksjon:
Vår pressemelding: Løgner om Uriely, Suissa og SMA
Demokratenes dementi 
FOMIs dementi 
DMT sprer løgner om oss:
DMTs pressemelding (sendt 10.11.2004)  
SMA advokats 2.brev til DMT (24.11.2004) 
Politianmeldelse av ledelsen i DMT (17.12.2004)
Konvertiten Christina Mohns pressemelding mot oss (10.11.2004) 
——————————————————————————–
Alvorlige eksempler på spredning av DMTs løgner:
Jahn Otto Johansen viderefører og forsterker usanne anklager som DMT reiste mot oss:
Johansens artikkel (Aftenposten 17.11.2004)  
Avisen Vårt Land videreformidler DMTs usannheter om oss:
Lederartikkelen i VL (13.11.2004) 
SMA reaksjon: Klage til Pressens Faglige Utvalg (30.11.2004)  
SMA 2.brev til Pressens Faglige Utvalg (30.11.2004)
Avisen Vårt Land referer til DMT i sitt angrep på Uriely og SMA (Hør NRK, Her og Nå; 16.12.04)
Kommunal- og regionalminister Erna Solbergs innlegg i Storinget:
Innlegget (24.11.2004) 
SMA 1.brev til statsråd Solberg: Uriktig informasjon om SMA  til Stortinget (2.12.04)  
SMA  2.brev til Solberg: SMA  politianmelder DMT for ærekrenkelser (20.12.2004)
SOS Rasisme bruker DMT og Kirschner som sannhetsvitner: 
SMA  brev til SOS Rasisme i forbindelse med Krystallnatten (29.11.2004) 
Her er svaret vi fikk fra SOS Rasisme (1.12.2004): Del 1 , del 2  del 3 
Denne saken tar vi opp med SOS Racisme, hovedkontor i Frankrike 
——————————————————————————–
Full støtte til Norsk Israelsenter! (Karmel) 
Krystallnatten og kampen mot glemselen Dagsavisen (Edvard Dæhlin, 17.12.2004) 
Avklaring: Dr. Rachel Suissa og Erez Uriely er jøder 
DMT og Israel
 

   
I en lederartikkel i Vårt Land 13.11.2004. skrev redaktør Helge Simonnes under overskriften Grensesetting en del usannheter om SMA. Klikk på bildet for å lese dem. 
SMA svarer: Johansen holder liv i gammel tradisjon (Aftenposten 24.11.2004)
 Frykt skaper fantasi og usann informasjon. Leif Røssaak forteller Dagen om samtaler med DMT-jøder
   
DMT-medlemmer demonstrerer støtte for norsk press på Israel! (Oslo 14.7.2003). Rabbiner Rapoport går i midten.    Peres and Melchior allow the EU funding to PA education to Resume . . . WHY?? David Bedein   .


Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: