Muftien i Australia: Jihad om Australia

Memri: Telegram nr 664
18.2.2004
Oversatt for SMA av Svein Brattgjerd, Drammen
Muftien av Australia og New Zealand, Taj Al-din Hamed Abdallah Al Hilali, ble født i Egypt i området Suhag i 1941. Han ble uteksaminert fra Al-Azhar universitetet og virket som muslimsk forkynner i Egypt, Libya og Libanon. Han kom til Australia i 1982 og i 1988 ble han utpekt til sin nåværende oppgave av den australske føderasjon av de islamske konsiler. Det følgende er en samling av taler og intervjuer gitt av Mufti Al-Hilali [1]
Et rop om Jihad fra Libanon
Mens Muftien av Australia og New Zeland Tal Al-DinAl-Hilal var på en reise til Sidon i Libanon, holdte han en tale i Al-Quds moskeen den 13.febr. 2004. Her oppfordret han til jihad mot Israel og la til:” Krigen som er satt i gang av USA og Israel er en stygg krig med det formål å tilintetgjøre den islamske nasjon.”
Sheik Al Hilali uttrykte forbauselse over de forskjellige arabiske land og deres ledere som har unngått å være vertskap for de foranstående arabiske møtene, og tilføyde: ” I alle tilfeller har vi blitt vant til at disse (arabiske) møtene ikke kommer fram til noe, verken kakerlakker eller mus”. [2]
”Vi har et dypt behov for virkelige mannfolk i disse dage, når vi ser på situasjonen i Jerusalem og Palestina. Dine ledere søker etter et møtested, og ingen tør invitere lederne for denne hjemsøkte nasjon…fordi vi mangler et sterkt lederskap. Arabisk- og islamsk historie kan fortelle om et sterkt lederskap før i tiden, men nå for tiden er vi ledet av puslinger” [3]
Sheik Al-Hilali som overvar et møte sammen med Hizbullah leder Sheik Hassan Nasrallah sa at: ” Jeg velsignet Hizbullah for at de medvirket til frigivelse av fangene og benene til (the Shadids) og jeg roste dem og deres (store) offer. Hizbullah har blitt foregangsmenn for alle Mujahedin (islamske krigere) i verden…De fleste mennesker i Australia er ikke tilhengere av den politikk som føres av den australske regjering, denne politikk som plasserer Hizbullah på terrorlisten i lydighet mot USA og den australske statsminister vil måtte betale prisen for dette ved neste valg…” [4]
Anti-amerikanske og anti-vestlige meninger
Dette er ikke første gang at Sheik Al-Hilali uttrykker anti-amerikanske eller anti-europeiske meninger. I en tale som han holdt i mars 2003, sammenlignet han Bush Jr. med sønnen til Genghis Khan, og kalte han ”den dummeste presidenten som har ledet det hvite hus.” [5]
Sheik Al-Hilali erklærte også at president Bush, den australske statsminister John Howard, Og den britiske statsminister Tony Blair… alle sammen utgjorde” ondskapens akse.” [6]
Sheik Al-Hilali sa også ved en annen anledning at ”massemediene over hele verden er kontrollert av sionistiske fingre, spesielt gjelder dette de vestlige medier, men også australske medier er under sionistisk hegemoni. Australske medier er derimot mer multikulturelle i motsetning til mediene i Vest-Europa og i USA. Derfor er australske medier mindre rasistiske mot muslimer og islam. Dette er bevist av det faktum at vi (muslimer) Vant det siste medieoppgjøret i Australia og greidde å tvinge det australske folket til Å behandle oss med respekt. Vi har ikke lidd av undertrykkelse eller ydmykelse på samme Måte som islamske befolkningsgrupper i vestlige land eller i Amerika har måttet gjennomgå.” [7]
Al-Hilali tror imidlertid at: ”Det sionistiske og vestlige angrep på islam har gitt den beste Grobunn for islams utbredelse. Muslimene er å ligne med en bommullspute, når du slår på den, eser den ut og blir større. Når bomullen er utbrukt, og ikke kan brukes lenger til å sitte på, så kommer salmakeren med sin stokk og slår den hardt . Dette slaget renser bomullen, får den til å svelle, og å ekspandere og til slutt utvider den seg.”
”På denne måten er det med muslimene. Stokken fra de vestlige medier tilskynder spredningen av islam, og stimulerer de vestlige (muslimer) til å aktivisere seg og lærer seg selv å kjenne gjennom dette”….
”De vestlige medier angriper islam dag og natt. Men de er ikke i stand til å skjule solen ved høylys dag. Begivenhetene den 11. sept. i USA forårsaket en revolusjonær forandring i den militære og defensive maktbalanse i verden, og hele verden må på nytt forandre sitt ståsted i lys av disse hendelser. [8]
Støtte til Hizbullah, Hamas, og Islamsk Jihad
Sheik Al-Hilali anklaget i ett intervju U .S. for terrorisme og uttrykte støtte for (muslimsk) martyrium/selvmordsangrep. ”Det er ikke noe tvil om at USA sin handlemåte frembringer terrorisme i stor skala. USA er den største agenten for terrorisme i verden, og Israel iverksetter terrorisme med donasjoner og diplomatisk hjelp fra USA.
Vi er stolte av den islamske motstanden i Palestina, Libanon, Kashmir og overalt i Verden som søker å oppnå sine legitime rettigheter i samsvar med internasjonale resolusjoner, menneskerettskonvensjonene og FN-resolusjonene.
”Vi er også stolte av den islamske motstanden som befridde det sørlige Libanon, ledet av Hizbullah, den legitime libanesiske bevegelsen, og som presset den israelske okkupasjonen til å trekke seg tilbake fra det sørlige Libanon, mens den dro et slep av skuffelse og skam etter seg. Vi er også stolt av hva Hamas og Islamsk Jihad til sammen gjør i de okkuperte territoriene. Vi støtter motstanden og hjelper med all vår makt, vi støtter martyroperasjonene som utføres av de palestinske frihetsbevegelsene, operasjoner som er legitime virkemidler mot en grusom okkupasjon, i henhold til alle internasjonale normer og konvensjoner.”
Og enhver som utfører en martyrhandling er en ekte Shahid og en mann av Paradis. Ja, hva mer er, han står fremst blant shahidene (martyrene) [9]
Faren ved Australia der alt er valgfritt
I et annet intervju diskuterte Sheik Al-Hilali muslimenes liv i Australia. ”Farene som det muslimske samfunnet står overfor springer ut av lover som hindrer familien formynderskap over sine sønner fra det øyeblikk de blir 16. år. Faren har ingen autoritet over sin sønn eller datter, og dersom du prøver å gripe inn i din sønns private liv, henter han politiet. Fra det øyeblikk din sønn blir 16 år, bruker han sin frihet og blir uavhengig.”
”Enda farligere er skoleklassene hvor det er seksualundervisning. Generelt sett er samfunnet i vesten oppdelt i forskjellige deler avhengig av interesser. Øverst på rangstigen tar man hånd om hunder og katter, på andre plass kommer kvinnen, så følger barna, og på fjerde nivå, mannfolkene. Australia er ett av de vestlige samfunn, og de har nylig vedtatt en lov som tillater menn å gifte seg med menn, og kvinner som inngår ekteskap med kvinner. Kirken har en offentlig registrering av dette. Dette er farene ved friheten og det å tillate alt.”
”Mange muslimer føler at familiene deres blir truet, og snart starter de på reisen tilbake til landet de kom fra” [10]
Muslimene oppdager Australia
Sheik Al-Hilali påstår også at afghanske muslimer kom tidligere til Australia enn kaptein Cook.  [11]  ”Australia er et nytt-gammelt kontinent. Europeerne utferdiget et falskt fødselsbevis for landet da den britiske sjøfareren, kaptein James Cook oppdaget Australia. Imidlertid hadde Australia allerede den eldste menneskerasen på jordens overflate, abborigingene … De har fortsatt å leve sitt primitive liv helt opp til våre dager.”
”Men når du blir gjort kjent med stammetradisjonene deres ,finner du ut at de har sedvaner som for eks. omskjærelse, bryllupsseremonier, respekt for stammens eldre, og begravelse av de døde – alt er skikker som viser at de hadde forbindelse med eldgammel, islamsk kultur før europeerne satte sine bein i Australia.”
”Dette betyr at islam hadde røtter dypt i Australias jord og leste Koranen og kalte til bønn før kirkeklokkene ringte i Australia. Det beste beviset på dette er hundrevis av moskeer midt i Australia bygget av afghanere. Noen av disse ble ødelagt, andre ble omgjort til arkeologiske museer, og atter andre moskeer forble urørt, og disse bygene viser en historie om at islam har røtter og gammel tilhørighet til Australia”
”Men fordi disse ikke hadde den riktige tilpassningen for å kunne overleve, slik som skoler, religionsutbredelse, og kontakt til den islamske verden, så ble den første generasjon av våre afghanske forfedre oppløst…
”Jeg besøkte byen Alice Springs i det sentrale Australia, og fant der et kart (over byen) med navnet Mekka . Omkring Alice Spring ligger det høye, svarte fjell, på samme måte som fjellene rundt Mekka. Sommeren i byen varer i hele 10 måneder og vinteren bare 2 måneder. Temperaturen her er over 50 grader celsius.”
”Det er flere typer dadler og palmetrær i Alice Spring. Vi visste ikke at dadler kunne vokse der. Nå , da vi kjenner begrunnelsen for dette, forundrer det oss ikke. Vi fant ut at våre forfedre, afghanerne, var blant de første muslimer, og de bosatte seg i dette området og kalte det Mekka.”
”Det merkelige var at da vår muazzin (personen som roper høyt fra minaretenes høytalerne) [som fulgte Sheik Al-Hilali på sin reise til Alice Spring] sto opp for å kunngjøre bønnetimen, da kom de gamle folkene i byen ut, ut kom også mennene og ungdommene, og disse hadde et utseende som var forskjellig fra de svarte aboriginerne. De var en blanding av afghanere og aboriginere, noe som var et resultat av ekteskap mellom afghanske menn og kvinner fra aboriginerne. Da muazzinen ropte Allah Akbar (Gud er stor) sa de, Vi har hørt denne sangen fra våre forfedre…Da de spurte oss: Hva er dette for en sang dere synger?, fortalte vi dem at dette var en annonsering av bønnetimen. Når vi spurte om navnene deres, svarte de John, eller Steve, men navnet deres avsluttet med Saraj Al-Din, Abdallah, eller Muhammad…” [12]

—–¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤—–

Notater:
Mufti Al-Hilali kom på avisenes førsteside i januar 2003 da en trafikkonstabel Stoppet han i det han kom kjørende i en bil med byggematerialer, som stakk Ut til alle sider av lasteplanet. Politimannen insisterte på å undersøke lasten, men Muftien avslo inspeksjonen i følge hans talsmann. Muftien påsto også at Politimannen hadde dyttet til han. Med dette som eksempel sa Mufti Al-Hilali (Til kanal 7 i Australia.) at fra hans synspunkt hadde politimannen oppført seg på en måte som ikke var vanlig i Australia. Politiet prøvde å gjøre sin jobb, men ikke på ”australsk vis”, jeg mener at han prøvde å utføre jobben på ”Chicago vis” ikke australsk vis. Reuters, 7. januar 2003 . I et annet tilfelle ble Sheik Al-Hilali tatt inn til rettsmøte i Egypt, Anklaget for smugling av arkeologiske kulturgjenstander, men han sa At det egyptiske rettsmøte frikjente han.
Al-Sharq Al-Awsat (London), February 14, 2004.
The Daily Star (Lebanon), February 14, 2004.
Al-Safir (Libanon), 14. februar 2004 Muftien av Australia møtte også Sheik ABD Al-Emir Qablan, deputert leder av det høyeste råd av islamske Shiiters ledelse, i anledning av en utnevnelse av en representant av dette Konsilet til Australia.
Sydney Morning Herald (Australia), March 22, 2003.
The Irish Times,April 4, 2003.
Al-Bayan (UAE), February 16, 2002.
Al-Bayan (UAE), February 16, 2002.
Al-Bayan (UAE), February 16, 2002.
Islamweb.net
Australia’s discovery by Muslims is a variation on the theme of America’s discovery by Muslims, which gained great popularity among American and other Muslims. See for example islamic-paths.org
http://www.islamweb.net/php/php_arabic/readArt.php?id=10227Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: