Minnemarkering for Ludvig Karlsen

Romanifolket hedrer en av sine fremste ledere gjennom tidene, Ludvig Karlsen
Landsorganisasjonen for Romanifolket (LOR) vedtok høsten 2009 at følgende tre personer skal hedres med en kransnedleggelse, for sin iherdige innsats for Romanifolket i Norge: Ludvig Walentin Karlsen, Leif Bodin Larsen og Trygve Johs. Andreassen.
Fredag 9.april 2010 kl. 16.30 blir det arrangert kransnedleggelse og minnemarkering for Ludvig W Karlsen i Nordstrand kirke i Oslo.
Denne minnemarkeringen er den første av sitt slag i Norge, der man faktisk hedrer en av Romanifolket som har gått bort. Det er nå med stolthet at Romanifolket selv kan si at vi hedrer en av våre egne, som har stått på i kampen for å «legalisere» vår folkegruppe.
Ludvig Karlsen ble født i 1935 i «Romanileiren» Furua på Gardermoen i Ullensaken. Han var nest eldst av 9 søsken. Hans far, Vallentin Karlsen, kom av Trondhjemmer-slekten som hadde sitt hovedsete i «Romanileiren» på Gardermoen.
Ludvig sin mors slekt het Torp, og denne slekten hadde blitt utsatt for utallige overgrep av norske myndigheter. Ludvig hadde 5 tanter og onkler, for ikke å glemme de ca 30 kusiner og fettere, som ble skilt fra sine foreldre uten lovlig vedtak. De skulle fornorskes og assimileres. Ugresset skulle rives opp med røttene het det, og plantes i bondens ugressfrie jord. De skulle bli jordbruksarbeide, og husmødre. Alt som minnet om Romanikultur måtte utslettes. Dette var norske myndigheters politikk i flere hundre år.
Fra Ludvig kunne huske ble han opplært til å være redd for prest, lensmann og andre offentlige personer. Disse personene hadde myndighet til å ta barna fra foreldrene, og sette de på barnehjem, eller gårder på landet der de som oftest ble missbrukt eller på andre måter døde «uforklarlig». Undertegnede er 23 år gammel, og jeg selv sitter med en indre frykt hver gang jeg ser en prest eller lensmann. Dette er noe som ligger nedgravd i oss, gjennom århundrer med undertrykkelse og fornedrelse.
Under 2. verdenskrig måtte hele slekten flykte fra Norge, for ikke å bli utryddet av nazistenes voldsomme utrensing av Romanifolket i Europa. Familien fikk opphold i Sverige da Ludvigs far var svensk statsborger. Etter krigen kom familien tilbake til Norge, nå het de Karlsen til etternavn. Tidligere hadde de benyttet etternavnet Vigardt.
Ludvig giftet seg i 1965 med Lise. I 1975 ble Ludvig personlig kristen, og han fikk være med på en av de største kristne vekkelser i vårt land. Ca. 500 av Romanifolket i Norge ble under denne vekkelsen omvendt. Ringvirkningene av denne vekkelsen kjenner ingen. I dag tilhører de aller fleste av Romanifolket Pinsebevegelsen.
Før 1975 hadde Ludvig sonet ca. 9 år i fengsel, han hadde blant annet en soning bak seg på Opstad tvangsarbeidsleir for løsgjengere.
I 1983 startet Ludvig og Lise opp Evangeliesenteret, der over 30 000 personer har vært innom. På det meste har Evangeliesenteret bestått av over 40 ulike enheter. Flere tusen mennesker har fått en forbedret livskvalitet gjennom Evangeliesenterets arbeid.
På begynnelsen av 1990-tallet startet Ludvig, og flere andre menn fra Romanifolket, opp en forening som het «Romani manush». Denne forening hadde som visjon å samle Romanifolket verden over. I flere år arrangerte Ludvig Karlsen stevner der det kom flere tusen personer, fra Frankrike, Spania, England, Finland, Sverige og vårt eget land – Norge. Opptil flere ganger reiste Ludvig også på invitasjon til Romanifolket i ulike land i hele verden.
I 1997 ble Ludvig hedret med Kongens fortjenstmedalje i Gull. Han har også blant annet blitt tildelt Petter Dass-prisen. Rett før sin død ble han utnevnt til æresdoktor ved Life Christian University i Florida i USA.
Barndomshjemmet til Ludvig, Furua, skulle rives under prosessen av byggingen av Gardermoen flyplass på midten av 1990-tallet. Ludvig «kastet» seg rundt, og innen kort tid stilte hotellkongen Buchardt tomt til disposisjon. I dag står Furua som et kulturminne for Romanifolket i Norge på Sør-Gardermoen museum i Ullensaker.
Hedersmannen og «Romanifolkets leder» Ludvig Walentin Karlsen døde 21.mars 2004 på Ullevål sykehus. Han ble 68 år gammel.
Regjeringen ønsket å hedre Ludvigs minne og bestemte derfor at Ludvig skulle begraves på statens bekostning. Under Ludvigs bisettelse i Trefoldighetskirken i Oslo var det flere tusen mennesker som møtte opp. Personer fra alle samfunnslag var til stede.
Ludvig ligger gravlagt på Nordstrand kirkegård i Oslo. På kirkegården fikk han og konen Lise tildelt hver sin hedersplass. Lise Karlsen er fortsatt i live, og vil delta på minnemarkeringen fredag 9.april.
Under minnemarkeringen fredag 9.april vil flere av Romanifolket stille opp å synge i Nordstrand kirke. Ludvigs store slekt vil være til stede, og alle Romanifolk i Norge er invitert til denne store minnerike dagen gjennom nettsamfunnet Facebook.
Vi håper på stor deltagelse. Alle er hjertelig velkomne til denne store dagen.
Vel møtt!
Forfattet av
Kai-Samuel Vigardt
Tlf. 952 85 806Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: