Lille Ariel overlevde (fra NIS-info 3/2003)

Av  Dror Vanunu, Gush Katif, Gaza, Israel
Oversatt for SMAav Erik M. Høyer
Ariel Yered som bor i Atzmonah i Gaza, ble dødelig såret i et bombekasterangrep den 3.4.2001 da han var kun 15 måneder gammel. Den siste uken i juni 2003 undergikk han en komplisert, men vellykket operasjon og et nytt skritt fremover mot fornyet helse er tatt.
Granatsplinten traff Ariels hode og gjennomboret hans hjerne. Hans ryggrad ble truffet av to splinter og flere andre splinter traff forskjellige deler av den lille kroppen. Ariels mor som sto og hengte opp klevasken, ble truffet i armen. Kirurgene var nødt til å fjerne en del av Ariels kranium for å drenere blod og annen væske fra hjernen – alt for å berge hans liv. Midlertidig oppbevarte de kraniedelene i dypfryst tilstand, slik at de kunne transplanteres tilbake så snart som mulig.
Ariel reiste hjem etter halvannet års rehabilitering ved Alyn barnesykehus i Jerusalem. Høyre delen av kroppen hans var fremdeles lammet. De siste to årene har hans foreldre alltid vært på vakt mot fall og slag mot hodet på gutten som alltid måtte bære en beskyttende hjelm – og med Guds hjelp og særlig omsorg gikk dette bra. Legene var glade for at guttens hode ikke hadde vokst for meget og at den nedfrosne biten passet godt. Tidlig på sommeren så legene at bensubstansen kunne tilbakeføres. Biten ble operert på plass igjen.
Yossi – guttens far sier følgende: Vi ser operasjonen som en lukking av en åpen krets i ordenes dypeste mening. Et nytt skritt mot restitusjon er tatt. Vi ser det som en del av Guds vilje at vi fortsatt kan oppfostre Ariel – og at vi spiller en viss rolle i å holde folkets moral oppe. En kvinne fra Tel Aviv hadde sett gutten på TV og ringte for å gratulere. Hun ville så gjerne sende ham en gave – etter å ha lett etter hans adresse i to år. Hun fortalte at hun beundret oss og gjerne selv ville slå seg ned i Yesha (Judea, Samaria og Gaza) Hun hadde sine egne vanskeligheter, men så på våre anstrengelser for å redde Ariel også som en inspirasjon for andre mennesker.

   
Etter granatangrepet var kirurgene nødt til å fjerne en del av kraniet for å drenere blod og annen væske fra hjernen. Kraniedelene ble midlertidig oppbevart i dypfryst tilstand slik at de kunne transplanteres tilbake så snart som mulig. Ariel (G-ds løve) med pappa og mamma: Gud er god.


Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: