Krystallnatten og de kristne

Shabbat shalom alle sammen,
Denne uken ble vi informert om at NRK har innledet utrenskningen av medarbeidere som indikerer at de er frie mennesker som ikke er redde for å bære kristne symboler.  Å bære kippa eller Davidsstjernen har vært risikosport i mange år uten at NRKs ledelse har behøvd å aksjonere.  Nå gjelder det å tilsløre at Norge har røtter dypt nede i den jødisk-kristne kulturarven.  I NRK sier ledelsen ”at man i kanalen oppfordrer til ikke å bære smykker som kan oppfattes som politiske eller religiøse budskap når de har sending.”
Dersom et slikt prinsipp skal kunne ha troverdighet som begrunnelse, vil vi forvente at det gjennomføres med merkbar konsekvens og derfor ikke bare begrenses til kristne medarbeideres kors, men til alle medarbeidernes politiske budskap, uansett hvilken form det fremsettes i, og uansett hvilken religion eller politisk ideologi som propageres fra medarbeidernes side når de har sending.  Om prinsippet skulle håndheves konsekvent, skulle det måtte gjelde personer fra mange religiøse grupperinger, som med sine klesplagg og symboler sender oss politisk-religiøse budskap når de deltar i NRKs sendinger.
Men mest av alt ser vi frem til at NRKs ledelse nå vil befri oss fra alle de verbale symbolene på og manifestasjonene av ideologisk ortodoksi og politiske budskap og misjonsvirksomhet vi til daglig plages med fra et stort antall av NRKs medarbeidere når de har sending.  Ta for eksempel programposten ”Dagsnytt Atten” som hver dag propageres i både radio, fjernsyn og på Internett.  Man skal ikke ha lyttet til mange innslag fra Tom Sverre Radøy, Anne Grosvold og Hege Holm før man innser at det politiske budskapet de daglig formidler når de har sending, befinner seg et sted i skjæringspunktet mellom Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti med spredte bidrag fra Rødt.
Det vil kreve en organisasjon om lag som George Orwells ”tankepoliti” om man skal komme all ”symbolikken” til livs i statskanalen, men et opplagt sted å begynne en påkrevd forbedring for NRKs rødrøde ledelse, kunne være å gi journalister som Annette Groth og Sidsel Wold et hint om at heller ikke Urix og Dagsrevyen er ment å skulle være politiske allmannamøter hvor de fritt kan bruke prekestol og mikrofon til å spre sin anti-israelske agitasjon når de har sending.
Vi ønsker alle en god helg.
Fra oss i SMA-redaksjonen

**********

 
Krystallnatten og de kristne
Natten mellom 9. og 10. november 1938, Krystallnatten, markerer resultatet av mange års anti-jødisk agitasjon og innledningen til Holocaust, den systematiske utryddelsen av mer enn 6 millioner jøder, inkludert 1,5 millioner barn.  Denne natten ble 1.406 synagoger ødelagt og brent ned, 7000 jødiske forretninger og bolighus ble ødelagt, 400 jøder ble drept og tusenvis av jøder ble skadet, 30.000 jøder ble arrestert og 20.000 av dem ble sendt i konsentrasjonsleir.
Lørdag 9. november 2013 er det 75 år siden Krystallnatten.  Som vanlig leser vi om forskjellige arrangementer og markeringer rundt om i landet som har med Krystallnatten å gjøre.  Noen av dem vekker fremdeles bekymring blant mange jøder.
I Norge ble troverdigheten til disse markeringene ødelagt allerede for ti år siden av den daværende ledelsen i Det mosaiske trossamfunn i Oslo, DMT, som innledet et nært samarbeid med den nå bedrageridømte leninistiske frontorganisasjon, SOS rasisme.  Denne venstre-ekstreme grupperingen hadde en helt annen hensikt med tiltaket enn å bekjempe antisemittisme, og utnyttet de årlige massemønstringene av velmenende og intetanende mennesker, inkludert sentrale politikere, til å promotere seg selv som en seriøs og troverdig organisasjon med stor tilslutning i befolkningen.  DMT ga denne ekstreme svindelen sitt kosherstempel og bevilget penger til formålet.  Etter at SOS Rasisme ble dømt i noe som ble betegnet som ”norgeshistoriens største tilfelle av juks med studielister i en frivillig organisasjon,” brøt DMT etter hvert samarbeidet under påskudd av at noen fra organisasjonen hadde stjålet et israelsk flagg i Trondheim.  Den skaden som ble forvoldt mot det lille jødiske miljøet i Oslo på grunn av DMTs uforstandige og bent frem absurde samarbeid med ekstremistene vil imidlertid ikke kunne repareres.
Heller ikke DMTs nye ledelse synes å ha lært noe særlig av disse alvorlige feilvurderingene.  I år har DMTs ledelse engasjert seg i Antirasistisk senter og arrangerer nye markeringer med tilslutning fra den ytterste venstresiden som støtter ødeleggelsen av den jødiske staten Israel som en av sine fanesaker.  Dette gir oss grunn til å frykte at mange års samarbeid om misbruk av Krystallnatt-markeringen kommer til å fortsette.
Gjennom mange år har vi nå opplevd at organisasjoner inspirert av leninismen misbruker Krystallnatten og de jødiske minoritetenes frykt og naivitet til å fremme sine egne politiske formål.  Nylig ba Knesset-medlem, Shimon Ohayon (Likud-Beytenu) israelske diplomater i Europa om å arbeide for å forhindre at jødehatere overtar debatten om antisemittisme.
Av respekt for de jøder som ble ofre for folkemord og de jøder som nå er truet av et nytt folkemord, ber vi alle om å tenke nøye over hva de støtter og deltar i av markeringer i anledning Krystallnatten.
Krystallnatten minner oss om hva som skjer når en aggressor planlegger folkemord og passerer grensen mellom tanke og handling, mens massene enten er likegyldige eller lar seg rive med av en oppviglet stemning.  Slik begynte tragedien som vi kunne ha forhindret dersom vi hadde gjort noe, – men som vi likevel ikke gjorde noe med.  Krystallnatten handler fremdeles om våre egne reaksjoner – i dag og i morgen, ikke bare om andres handlinger i går.
Holocaust ble mulig og ble grundig forberedt gjennom langvarig agiterende propaganda med nedsettende omtale av jødene – et fenomen vi i dag finner omkring oss i større skala enn før Holocaust.  I dag opplever vi formidling av et forfalsket og manipulert bilde som bidrar til å skape et negativt inntrykk av jødene og de som støtter jødene.  Etter Holocaust er hatpropagandaen mot jødene erstattet med ”legitim kritikk av staten Israel” som ofte kommer fra kretser som mange tror er jødevennlige, kunnskapsrike og seriøse, men som arbeider for å undergrave jødenes hjemlands omdømme og legitimitet.
Dagens primære mål for jødehatet er å ødelegge det største jødiske samfunnet i verden – jødene i Israel.  Mange av de antijødiske argumentene vi hører i dag er de samme som, eller lite endret fra nazistenes originaler.  Å forsvare Israel er i dag ikke mer politisk korrekt enn det var å forsvare Tysklands jøder for 75 år siden.
Likegyldighet ser vi i dag i vårt samfunn som ignorerer det økende jødehatet i Vesten, det graverende jødehatet i den islamske verden og til det omseggripende folkemordet som muslimer i dag utøver mot kristne i både Midtøsten og Afrika.  Statskirkens taushet er like alarmerende i dag som den var under opptakten til Holocaust.
Mange islamske land blir nå renset for etniske minoriteter som ikke er muslimer.  Der hvor det ikke lenger finnes jøder har forfølgelsen av kristne nådd en intensitet som klart kan sammenlignes med jødeforfølgelsen for 75 år siden.
Senter mot antisemittisme ber alle sannhetsvenner om å tenke på de kristne som daglig blir myrdet og fordrevet i Midtøsten mens Vestens ledere snur dem ryggen.  Nå står mange kirker i brann og kristne i den islamske verden opplever sin egen krystallnatt som ikke tar slutt.
Et aller første skritt på veien mot å stanse det voksende folkemordet på de kristne i Midtøsten, må være å hindre de kyniske forsøkene fra de kristnes og jødenes fiender på å hvitvaske sine intensjoner ved å misbruke Krystallnatt- markeringene.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: