Krystallnatten: Johansen holder liv i gammel tradisjon

24.11.2004  |  Av: Erez Uriely, SMA 
Publisert i Aftenposten 24.11.2004, litt endret og med tittelen: «Krystallnatten: Usanne angklager»
Det er med tungt hjerte vi konstaterer at Aftenpostens skribent Jahn Otto Johansen i en artikkel 17. november viderefører og forsterker usanne anklager som har vært reist mot oss etter markeringen av Krystallnatten 9. november. Som israelske jøder og flyktninger fra pogromer i øst og vest er vi vare for medienes makt og evne til å holde ved like århundregamle holdninger og antisemittisk grums. Følgende er en kort korrektiv til Johansens uttalelser:
Det faktum at Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo (DMT) har ekskludert to medlemmer fra sin menighet på grunnlag av usann informasjon, (bl.a. at den ene befant seg ikke engang i Oslo den 9. november), og uten at de fikk mulighet til å uttale seg, er i seg selv ærekrenkende og skadelig for dem det gjelder, i strid med god sedvane og moral, og antakelig også i strid med norsk lov. Den saken behandles for seg selv av vår advokat.
Johansen forteller om «provokasjoner fra en ytterliggående gruppe som kaller seg Norsk Israelsenter. De forsøkte å slå politisk mynt på demonstrasjonen, men ble avvist av politiet».
Senter mot antisemittisme (SMA) gir et informasjonsblad om antisemittismen: NIS-info. Bladet (20.000 abon.) blir godt mottatt, siden det dekker et økende behov for seriøse fakta.
Det er også usant at SMA deltok i demonstrasjon. Det var kun dens leder som deltok som jødisk privatperson. Det var heller ikke demonstrasjon, men markering.
Hadde Johansen kontaktet politiet, kunne han blitt informert om at Uriely, sammen med en liten gruppe på totalt 12-15 personer, ble bortvist av politiet med beskjed om at det ville være livsfarlig for dem å være til stede under markeringen. Johansen kritiserer ikke de voldelige og antidemokratiske krefter på venstresiden, men han valgte et lettere offer: De få jøder og jødevenner som ble mål for angrep.
Det er overraskende at Johansen, som betrakter seg som jødevennlig, betegner som «provokasjon» det å samles ved markeringen under jødenes religiøse symboler i bønn for ofrene for Krystallnatten.
Johansen forteller videre at: «ekteparet som driver Norsk Israelsenter mente at jøder som hadde mer nyanserte synspunkter enn dem på Sharons politikk, måtte være antisemitter». Hvor har Johansen denne injurien fra?
Johansen forteller sine lesere at: «Enkelte sionister tror at hele Vestbredden, ja, området helt til Eufrat og Tigris, tilhører Israel, ifølge profetiene». Når sa vi dette?
«Egentlig er Norsk Israelsenter og deres likesinnede en hån mot det levende israelske demokrati», hevder Johansen. Kan Johansen påvise antidemokratiske elementer i vårt arbeid? En institusjon som arbeider for å utbre kunnskap om antisemittisme, kan etter vårt syn aldri bli en «hån mot demokratiet», med mindre man gir «demokratiet» et svært uvanlig innhold.
Vi kan på en måte unnskylde den gamle hedersmann Jahn Otto Johansen. Vi vet at han er villedet om det saksforhold han forsøker å beskrive. Det han forteller om oss i sin artikkel 17. november er usant. Vi forstår at han ble «fôret» av folk som han stolte på, men en seriøs journalist sjekker informasjonen. Andre journalister forstod at det var skjulte interesser bak «informasjonen», og var mer forsiktige.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: