Krystallnatten 9. november 2004

09.11.2004    Av: SMA 
Natten mellom 9. og 10. november er det 66 år siden det ble iverksatt fryktelige voldshandlinger mot jødene i Tyskland i 1938. Krystallnatten markerer begynnelsen av Holocaust, den systematiske utryddelsen av over 6. millioner jøder, inkludert 1,5 millioner barn!
 
I denne natten:
Ble det ødelagt og brent ned 1.400 synagoger.
7000 jødiske forretninger og bolighus ble ødelagt
100 jøder ble drept og tusenvis av jøder ble skadet.
30.000 jøder ble arrestert og 20. 000 av dem ble sendt i konsentrasjonsleir.
Nazistene valgte denne datoen, fødselsdagen til Martin Luther, for å starte jødeforfølgelsene. De siterte hans oppfordring til å brenne synagogene og drepe jødene. Luther har gjort mye godt for kirken og samfunnet ellers, men han har også formidlet en antijødisk arv som fortsetter å prege store deler av Verden Det er vår plikt å forandre denne holdningen.
 Tyskerne var initiativtakere til Holocaust, men altfor mange folk hjalp til, enten aktivt eller passivt, ved å la være gjøre motstand. Nazistene satset spesielt på utryddelse av jøder, men nærmere 50 millioner ikke-jøder døde også, fordi vi ikke stoppet nazismen Mens man ennå kunne det.
Israel-hat er jødehat
Dessverre opplever vi igjen at prosessen som førte til Holocaust gjentar seg, selv om på en noe modifisert form. Nå er det ikke «den jødiske rasen» og «jøden» som presenteres som verdens problem, men «Israel», den jødiske staten. Angrepene formuleres som «legitim kritikk av Israels regjerings politikk». Om dette sa menneskerettighetsforkjemperen «Når folk kritiserer zionister, mener de jøder. Du uttrykker antisemittisme» (Dr. Martin Luther King Jr., i et foredrag i Harvard i 1968. Fra: «The Socialism of Fools: The Left, the Jews and Israel», av Seymour Martin Lipset; Encounter magazine, desember 1969, s. 24.)»
Begrepet Israel har i uttalige generasjoner vært knyttet til det jødiske folket, og ikke bare til landet Israel. På hebraisk har begrepet «Sina’at Israel» (Israel-hat) historisk betydd jødehatet, eller antisemittisme. Siden dagens jødehat blander seg så sofistikert inn med «hat mot staten Israel» skal vi huske at de som hater Israel ikke hater jorden, fjellene og trærne som vokser der, men jødene.
Krystallnatten kuppet
 
I de siste årene ble Krystallnatten markert på flere steder i Norge. Flere steder blir arrangementene arrangert av organisasjoner og personer som systematisk angriper Israel. Disse har blitt så frekke at de til og med «kuppet» Krystallnatten for å «hvitvaske seg» for jødehat: På denne kvelden talte mange av dem mot den gamle antisemittismen, samtidig som de selv bidrar aktivt til å øke dagens jødehat.
Demonstrasjonen i Oslo i 2003 til minne om Krystallnatten ble med rett kritisert, etter at arrangementet ble misbrukt til å stemple jødene i Israel som rasister og skadegjørere mot verdens fred og verdenssamfunnet. Nazistene beskrev jødene på samme måte. Arrangørene og deltakerne mineaftenen den 9.november 2003 ble dominert av venstresiden, og i spissen for å demonisere jødene kunne man se: Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, Utdanningsforbundet, SV, SU, AUF, Snekkernes og tømrernes fagforening, Oslo Bygningsarbeiderforening, Oslo Byforum og Oslo fylkeslag av Human-Etisk Forbund og Fellesutvalget for Palestina.
Hovedtaleren var tidligere statsminister Kåre Willoch, som i mange år har kritisert jødenes forsvar mot muslimsk terrorisme, samtidig som han støtter terroristorganisasjonen PLO, Den arabiske ligas redskap for å utslette den jødiske staten 
LO har i de siste årene bidratt til å stemple jødene i Israel som verdens største problem. I løpet av 1.mai-talen 2002 brukte LO-ledere Gerd Liv Valla tid på å kritisere Israel i stedet for å snakke om sykepleiernes krav til bedre lønn. Dette skjedde til tross for at nærmere 40.000 nordmenn året før hadde sendt postkort til LO og protestert på LOs holdning til Israel (2002)
Under kamuflasje av «omsorg for palestinere» fortsetter LO å støtte antijødiske terrorister . Verken LO eller andre på venstresiden bryr seg om at terrorismen ikke er et resultat av fattigdom eller okkupasjon, men er forårsaket av velstående og velutdannede muslimske arabere som IKKE har vokst opp i fattigdom
Terrorisme er kun ett av flere midler som brukes av den imperialistiske og undertrykkende islam . Islams hellig krig foregår over hele verden, slik det er lagt opp til i Koranen, og påstanden om at det kun er Israel, eller Israel og USA som er problemet, er direkte
Massive angrep på jøder gjennom historien kom ofte etter at store menneskemengder ble hisset opp. Dagens propaganda i mediene «mot Israel», både i muslimske land og i Vesten, hisser opp folk og motiverer dem til å støtte kampen mot jødene. Denne prosessen førte til Holocaust, og det er nå opp til deg og meg å gjøre hva vi kan for å stoppe denne utviklingen. Det er nemlig ingen andre som vil gjøre dette for oss.
Vi har to valg. Den ene er å stå alene, og bli knekket av fascismen og dens medhjelpere, som kjemper mot Vesten og den frie verden. Det andre valget er å stå sammen og vinne kampen om friheten. Vi har en moralsk plikt for å stå sammen for å stoppe dagens fascismen På denne måten kan vi berge flest mulig liv.

 1. Jødehatet eskalerer igjen og vi må gjøre noe for å hindre et nytt Holocaust:
  I Europa, særlig i Frankrike, brennes det igjen synagoger i dag, men mediene og lederne fortier at det primært er muslimer som står bak slike ugjerninger. Motivasjonen bak flere angrep kan spores direkte tilbake til medienes massive «kritikk av Israel», som alle oppfatter som kritikk av jødene, uansett hvor de måtte bo.
 2. I Norge, og andre steder i Europa, raseres forretninger som selger israelske produkter. Handel av jødiske varer boikottes eller stoppes fysisk. Norske samfunnsledere oppfordrer til boikott av Israel, men ikke av undertrykkende diktaturer som Saudi Arabia og Syria. Muslimer, og ekstremister på høyre og venstresiden boikotter også varer som produseres av ikke-israelske jødiske bedrifter.
 3. Norske journalister og kunstnere karikerer og latterliggjør jøden, og betegner jøden som «verdens verste problem», et kjent motiv fra Holocaust-tiden. Samtidig betegner de jødenes hovedfiender, de antijødiske Arafat og PLO som folkehelter.
 4.  Jødiske ungdommer i Norge tør ikke lenger å gå med Kipa, og jødiske barn blir mobbet og angrepet på skolen, særlig av muslimer. Nærmere halvparten av norske jødiske ungdommer flytter nå til Israel. De som blir igjen er redde. Dette er en utvikling som vi kan gjøre noe med.
  Norske jøder forsvarer Israel bak lukkede dører, men tør nesten ikke gjøre det offentlig. De frykter at dagens jødehat vil også identifisere dem som mål. De vil overleve.
 5. En lærer her i Norge som var positiv til jødene ble forsøkt sagt opp av skolens rektor etter at en muslimsk elev hadde krevd at læreren måtte fjerne Davidsstjernen fra skjedet han hadde om halsen.
 6. En norsk elev ble mobbet av læreren, som presset elevene til å «støtte palestinerne». Eleven orket ikke presset og flyttet til en annen by. Klassen opprettet så en «Palestina-forening».
 7. Elever i flere skoler opplever at lærere presser inn en anti-israelsk holdning i klassen. To elever som forsvarte Israel, en av dem åtte år gammel, ble direkte konfrontert av læreren etter at de argumenterte til Israels favør.
 8. Norske skolebøker og politiserte oppslagsverk formidler et feilaktig og negativt bilde av Israel 
 9. I september i år ble jødevenner angrepet i Sandefjord og en av dem slått ned av «innvandrere» som deltok i en anti-israelske demonstrasjon arrangert av Norsk Folkehjelp.
 10. I andre demonstrasjoner,som ofte arrangeres av norske «hjelporganisasjoner,» ropte araberne «Itbah’ El-Jahud,»som på arabisk betyr «slakt jødene!»
 11. Norsk»kunstverk» fremstilte Israel og USA som nazister 
 12. I Sverige ble en islamikaze («selvmordterrorist») hyllet som «barnehelten Snøhvit,» etter at hun den 4.10.2003 myrdet 21 sivile, blant dem fire barn, og såret 60 i en restaurant i Haifa, Israel. Den islamske Jihad påtok ansvaret for massakren, mens norske og andre europeiske ledere ga jødene ansvaret for udåden
 13. I juni-juli 2004 sponset Flyktningrådet (med statens penger) en utstiling i Oslo Rådhus som var preget av giftig jødehat. Ingen av bildene viste sympati for jødiske terrorofre, mens fem av bildene klart og tydelig fortalte at jødene er krigerske, og at det er jødedommen som er problemet 
 14. Vi skal her huske på at lederen for rådet, en tidligere leder av SV-Oslo, har tidligere gått god for arabisk vold mot jøder i Israel.
 15. Et annet venstreorientert «kunstverk» sammenlignet jøder og nazister
 16. Forstander for Det islamske forbundet i Norge og tidligere imam i Norges største moske , Basim Ghozlan, støtter»selvmordterrorister» og massedrap av jøder. Ghozlan er ikke den første muslim i Norge som støtter denne form for terrorisme. Avisen Norge IDAG har dokumentert lignende støtte fra andre muslimer
 17. Jødehat synes å være standard hos ledelsen og hos folk flest i den muslimske verden. Oppfordringene til å utrydde jødene bare øker, uten at norske og vestlige ledere protesterer mot dette.
 18. I Norge blir Israel og USA regelmessig sammenlignet med nazistene. Venstreorienterte nordmenn står bak mesteparten av disse verbale angrep. Regjeringen velger den sterke siden og fordømmer Israel med jevne mellomrom.
 19. Mediene, som domineres av venstresiden, gir inntrykk for at rasisme og fascismekommer fra høyreekstreme mennesker, såkalte nynazister som man finner i organisasjoner som Vigrid og Boot Boys.
 20. Ingen betviler at disse er voldelige nazister, men realiteten er at deres aktiviteter utgjør bare en brøkdel av dagens jødehat. Fra folk på venstresiden kommer derimot mange og kraftige angrep fra dem som styrer organisasjoner som har årsbudsjetter på hundrevis av millioner kroner. De er med på å kontrollere kommunikasjonsmediene. Det er slike mennesker, som skaper et jødefiendlig mediabilde og dagens fordommer mot jødene.

Nazisten og deres offer: Hvem er egentlig hvem?
 
Tidligere samarbeidet araberne med nazistene mot jødene; i dag samarbeider de med venstresiden i kampen mot jødene. Samarbeidet mellom islams jihad og «sosialistene» er fascinerende å legge merke til: Arabisk kapital og sekulære venstreorienterte journalister arbeider sammen i kampen for å støtte en muslimsk imperialisme som ikke gjør annet enn å meie ned alt som den sekulære venstresiden har som sitt erklærte sosialistiske mål.
Araberne selv bevitner at de var de første til å tenke på å oversette Hitlers manifest, «Mein Kampf.» Det var araberne som opprettet nazipartier Baath og tilbød samarbeid med Hitler om å utrydde jødene. I 1935 ble lederen for Hitler-Jugend, Baldur von Sirach, invitert av araberne til å komme og etablere lignende ungdomsbevegelser i de arabiske landene. Muslimsk-arabiske ledere besøkte Hitler i Berlin for å vise respekt og samarbeide mot jødene og Vesten
Etter krigen fant hundrevis av nazister, offiserer og vitenskapsmenn, skjul i arabiske land som Egypt og Syria. De samarbeidet med muslimene om et felles mål: Å utrydde jødene. Den mest kjente av dem, Alois Bruner, var en nær medarbeider til Adolf Eichmann og ble 2.3.2001 stilt til retten i Paris, anklaget for å sende minst 130.000 jøder til tilintetgjørelse.
Det er spesielt i den muslimsk-arabiske verden at man finner nazisme i dag. Man finner uttrykk for nazisme i skolebøker, i talene som imamene holder i moskeene og i karikaturtegninger. Dette forårsaker drap på jøder, enten de bor i Israel eller andre steder i verden.
I de PLO/PA kontrollerte områdene i Israel blir arabiske barn opplært til krig mot Israel, jødene og USA. Barna blir fortalt at det fineste et menneske kan gjøre er å gi sitt liv, bli en Shahid (martyr) i kampen mot de vantro jøder og kristne. Dette er også klart beskrevet i muslimenes hellige bok, Koranens kapitell 9:5 hvor det bl.a. står: «Men når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, – pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt!» Avgudsdyrkerne er alle dem som ikke tror på Allah (inkluder jøder, kristne eller ateister). Og norske aviser, radio og TV støtter fundamentalistene som terroriserer Vesten og Østen, USA og Indonesia, Madrid og Bali.
Vesten støtter undertrykkende diktaturer
Europa, som prøver å utkonkurrere USA i Arabias oljefelt, støtter også islamsk jihads fremste organ, PLO, i kampen mot Israel, Midtøstens eneste demokrati og frie stat. Norge og Europa gir ikke bare sin politiske støtte, men øser ut milliarder av kroner og euro på PLO/PA, et regime som er beryktet for terrorisme, korrupsjon og undertrykkelse.
Det historiske perspektivet er skremmende. Før den 2.verdenskrig støttet ikke Europa opp om oppbyggingen av Nazi-Tyskland, men i dag støtter Europa opp om oppbyggingen av et muslimsk terrorregime, PLO/PA, som inntil ganske nylig ble ledet av Yassir Arafat.
Lidelsene som Arafat og PLO har påført både jøder og arabere blir fullstendig ignorert, og den franske stat sendte nå et eget jetfly til Midtøsten for å hente Yassir Arafat så han kunne få medisinsk behandling i Frankrike.
Det var Frankrike som i sin tid ga Ayatollah Khomeini asyl, noe som senere kostet mange iranere både friheten og livet. Frankrike har senere utstyrtt Irak med atomkraftanlegg og kampfly som kunne brukes til å angripe Israel. Det var også Frankrike som flere år tidligere hjalp til å løslate og smugle den muslimske nazisten Haj Amin al-Husseini til Egypt.
Frankrike, hvor om lag 10 % av befolkningen er muslimer (ca. 4,5 millioner) leder an i Europas kamp mot Israel. Europas politikk svekker de moderate muslimer, og styrker de voldelige imperialistiske muslimer.
Motivasjonen er ikke bare økonomisk grådighet. Europeerne avslører stadig mer antijødiske følelser. En undersøkelse i EU viser at ca. 60% av europeerne mener at Israel er farligere for verdensfreden enn voldelige diktaturer som Iran, Irak, Saudi-Arabia, Kina og Nord-Korea. De fleste tror også at jødene i Europa ikke er lojale overfor sine hjemland.
Det er derfor ikke så overraskende, men like fullt tragisk, at mange europeiske ledere støtter muslimenes ønske om å utslette Israel, et ønske som kommer klart frem i taler og militære planer
Hører Holocaust bare til historien?
Folkemordet i Rwanda, som ble totalt oversett tyder på at det er den store likegyldigheten som preger dagens samfunn. Mer enn 800 000 mennesker ble myrdet i 1994, uten at FN, mediene og «verdenssamfunnet» protesterte. Folkemordet i Sør-Sudan har heller ikke fått oppmerksomhet. I det siste begynner det å komme kritikk mot Sudans muslimske myndigheter, men dette kun gjelder situasjonen i Darfur-provinsen.
Folkemordet i Sør-Sudan forties, fordi det ikke er politisk korrekt å kritisere etnisk rensing når dette blir utført av et oljerikt muslimsk land som er medlem i Den arabiske liga og i FN organisasjonen «Organization of the Islamic Conference to the United Nations», der 57 diktaturstater gjør sitt beste for å presse sin islamske politikk igjennom
 Muslimer utfører etnisk renskning i hele områder som de kontrollerer, og de ikke-muslimske minoriteter forsvinner uten at FN og mediene protesterer. Israel befinner seg i midten av det arabisk-muslimske riket. Derfor kan vi ikke forvente annet enn fortsatt muslimske forsøk til å utslette Israel. Faren er reel. Jødenes antall i verden minsker stadig, og om kort tid vil de fleste av verdens jøder være konsentrert i Israel. Størrelsen på Israel, og landets demografiske fordeling, kombinert med arabernes arsenal av konvensjonelle, kjemiske og biologiske våpen, gjør at Israels grenser kan betegnes som «Auschwitz-grenser,» slik Abba Eban uttrykket det en gang 
Barna til jødene som overlevde Holocaust lever i dag i den eneste stat i verden som år etter år blir utsatt for eksistensiell trussel. Jødenes fiender, og da spesielt de muslimske arabere, har siden 1930-årene adoptert nazismen og massakrert jøder og andre minoriteter.
I denne forbindelse skal vi huske på at i 1935 byttet Persia navn, og kalte seg Iran for å hedre den ariske rasen, en folkerase som Nazistene var svært begeistret for. Like fullt ser det ut som om muslimenes beundring for nazismen skal forties med alle midler.
Det forties fortsatt at de første nazi-partier utenfor Tyskland ble opprettet i de arabiske land. Likevel er det jødene som blir fremstilt som nazister, mens de muslimske land blir fremstilt som om de skulle være ofre for jødenes handlinger.
When «Persia» became «Iran» 
Abu Mazen 
Mein Kampf i Ramallah 
Muslimske antijødiske karikaturer (MEMRI) 
Muslimske antijødiske filmer (MEMRI) 
Altfor mange blant oss blir skremt, og skremmer hverandre til en passiv holdning til det økende muslimske jødehatet.
Men muslimene dreper ikke bare jøder. Den 2.november i år ble den hollandske filmregissøren Theo van Gogh drept av en muslim på åpen gate i Amsterdam fordi han hadde tillatt seg å lage en film om vold mot kvinner i muslimske samfunn. Samme kveld møtte om lag 20 000 hollendere opp på Dam plassen for å vise sin avsky mot drapet og for å hylle minnet om Theo van Gogh.
Nordmenn er lite flinke til å protestere mot urett, men dette er farlig. Vi må ikke tillate at andre skal true oss til stillhet fordi de ikke ønsker at sannheten om det de holder på med skal komme frem.
La oss derfor stå sammen nå som vi skal minnes Krystallnatten og de redsler som fant sted som følge av rasisme og antisemittisme.
Holocaust og den 2.verdenskrig kunne ha vært unngått, og millioner av liv kunne ha vært spart, hvis folk hadde stått opp og sagt klart i fra at slik terrorvirksomhet finner vi oss ikke i. La oss derfor stå sammen slik at et nytt Holocaust og en ny verdenskrig ikke rammer oss.
Med Guds hjelp vil vår handling lykkes denne gang!

     
Synagogen i Siegen, Tyskland. Bilde: Yad Vashem  I følge Norsk Follkehjelp skyter israelske (dvs. jødiske) soldater på barn også for å få barnas fotball.
Norsk Folkehjelp, som sprer dagens jødehat, skal også i 2004 delta i markering mot gårsdagens jødehat
 
Hammar Arbeiderbladet-12.7.2003
     
Blekkspruten: Al-Ahram, Egypt, 25.5.1990. Klikk på bildet «Valg: Ja til Sharon» Al-Ittihad (Israel), 27.01. 2003  Al-Ahram (Egypt), 26.12. 2002
     
Nazistenes primære ofre (jødene) og de som frigjorde Den frie verden fra nazismen (USA) – blir i dag fremstilt som om de var nazister. Samtidig fremstiles de som i dag viderefører Hitlers holdning til jødene (og andre minoritetsgrupper) som om de var nazistenes ofre. Fredsmegling, krigføring og jødehat: Sadam Hussein (2.re fra venstre) og daværende statsminister Jaque Chiraq (høyre) i Frankrike i 1975. Frankrike ofret Irak den franske kjernereaktor ‘Osiris’, som fikk et nytt navn: Osiris + Irak = Osirak.  Oljerike Irak trengte ikke kjerneteknologi for å produsere energi, men for å utrydde jødene.
Frankrike, der synagoger brennes i dag og, tar en sentral rolle for «fredsmegling» i Midtøsten. Frankrike har i årrekke sabotert forsøk til å avvæpne arabiske tyrannier.
Se presentasjon 
 

 
 Se også:
Pressemelding: Jøder bortvist fra markering av Krystallnatten 2004 
Simon Wiesenthal Center fordømmer ‘judenrein’-markeringen 
TV2: Politiet bortviste jøder 
P4: Krystallnattmarkering skaper jødehat 
Norge IDAG: Jøder fikk ikke delta i Krystallnatt-markering 
Dagbladet: Hundrevis i tog mot rasisme, men jødene ble bortvist 
Aftenposten: Hundrevis i tog – jøder bortvistStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: