Korstog 2004: Norges kristne råd (NKR) bruker bønn og Gud mot jødene

NKR har i lengre tid mobilisert til jødehat, naturligvis kamuflert som «legitim kritikk» mot Israel. 
NIS har ingen sans for dette kamuflerte jødehatet. NKR har tiet stille så lenge sivile jøder blir drept av muslimske terrorister. De våkner til livet bare når de desperate jødene investerer enormt i et sikkerhetsgjerde som skal berge liv. Se her hva det egentlig dreier seg om.
NKR- hovedside

Ikke murer, men broer
Uttalelse fra Norges kristne råds Rådsmøte, 19. mars 2004 (22.03.04)
Kilde her…
Israel bygger i disse dager et sikkerhetsgjerde som mange steder har form av en mur. Gjerdet strekker seg delvis langt inn på palestinsk område. Israel har behov for, og rett til, sikkerhet og trygge grenser, og vi forstår fortvilelsen over volden som utøves i Israel. Det er viktig å få slutt på alle former for voldsanvendelse, fra selvmordsbombing til militære straffetiltak overfor sivile. Vi tror imidlertid at sikkerhetsgjerdet slik det nå bygges snarere kan øke enn dempe voldsspiralen. [KOM: Hvorfor ser vi ingen kritikk mot de som myrder jødene, NKR?]
Sammen med det internasjonale kirkenettverket vil vi understreke at byggingen av sikkerhetsgjerdet har negative konsekvenser for alle involverte: For palestinerne fører den til at tusenvis av mennesker blir frarøvet land- og vannressurser. Byggingen representerer et brudd på menneskerettighetene og er i strid med folkeretten. Den bidrar til at menneskers livskvalitet svekkes ved at skoler og sykehus blir utilgjengelige og arbeidsplasser ødelegges. For begge sider skaper sikkerhetsgjerdet dessuten mer sinne og hat i en fastlåst konflikt.
Den internasjonale “Riv muren-kampanjen“, som har fått støtte fra en lang rekke organisasjoner og nettverk, har gått inn for at bygging av muren må stanses med fredelige midler. Som kristne og som del av et verdensomspennende fellesskap for fred, støtter Norges kristne råd oppfordringen til Israel om å rive muren, og oppfordrer kirker og kirkelige nettverk og organisasjoner til å innta samme standpunkt.
Som venner av både det israelske og palestinske folk, vil vi anmode begge parter om å ta initiativ som kan stoppe voldsspiralen. Palestinske myndigheter må gjøre det som er mulig for å hindre selvmordsbomberne. Bare i gjensidig respekt og ved forhandlinger kan problemene løses.
Vi vil oppfordre til bønn for situasjonen i Midtøsten. Da Bønneuken for kristen enhet ble avsluttet i januar, ble norske menigheter oppfordret til å be denne bønnen:
Gud, du som er Fredens Herre, du som åpner alle grenser, som favner alle folkeslag,
som sammenføyer alle hender, vi vender oss til deg: [KOM:Legg merke til Kirkens misbruk av ordet Gud for å understreke det motsatte at jøden: du kan nesten erstatte ordet «vi» med «jødene» ]
Når vi reiser murer, bygger du broer
Når vi støter ut, står du i grenseland
Når vi skjelvende stenger døren, står du midt iblant oss og sier: Vær ikke redde
Gjør oss til budbærere om din fred i en verden som vil skape sikkerhet med vold og krig.
Herre, vi ber for Israel og Palestina:
La ingen oppleve at hjemmet blir revet og eiendommen tatt av andre.
La ingen oppleve at familie og venner blir revet bort av bomber og granater.
Gi fred, Herre, ved Ham som er vår fred, Jesus Kristus.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: