Korrupsjon skaper antisionistisk politikk i Israel

Korrupsjon skaper antisionistisk politikk i Israel
Igjen og igjen blir ekte Israelsvenner forvirret fordi mediene ikke forteller om de virkelige motiver bak sentrale aktører i den morderiske fredsprosessen.
Igjen blir vi lurt til å tro at noen jøder støtter terrorister og Holocaust fornektere som PLO, Abbas og Arafat, fordi «jødene har delte meninger», eller lignende urimelige argumenter som BARE brukes om jøder.
Sannheten er at jøder er normale mennesker, stort sett. Også blant jøder finnes det korrupte personer, quislinger og til stor forskjell de ekte rettferdige.
Dette er en liten historie om Israels mektigste person i de siste 30 år: Shimon Peres.


Visestatsminister Shimon Peres granskes for ulovlig palestinsk kapitalinvestering

Tilrettelagt etter artikkel fra David Bedein i Israel Resource News Agency (6.2.2005)
Etikkutvalget i det israelske parlamentet Knesett skal snart samles til en høring om en mulig interessekonflikt som gjelder Knessets medlem, visestatsminister Shimon Peres’ investering i De palestinske selvstyremyndighets områder (PA).
Anklagene mot Peres er bekreftet, forteller den israelske avisen Israel National News. Hvis opplysningene om Peres også blir bekreftet under høring i Knesett, kan det bety at utnevnelse av Peres som visestatsminister skaper en alvorlig interessekonflikt i regjeringen.
Informasjonen ble avslørt i en omfattende rapport om en stiftelse Peres kontrollerer og som har foretatt investeringer i de palestinske områdene. Rapporten som er laget av David Bedein i Israel Resource News Agency, fokuserer på forholdene mellom Peres og hans investering i The Peace Technology Fund (PTF). Fondet er registrert i det kjente skatteparadiset Cayman-øyene.
Magasinet Business Week rapporterte at: «Et investeringsfond, Peace Technology Fund, som er grunnlagt av Israels tidligere statsminister Shimon Peres, har plassert 9 millioner US dollar, tilsvarende 3,3 % av andelskapitalen, i det palestinske telekommunikasjonsselskapet Paltel, ifølge investeringsfondets ledelse.»
Meklere som reiser kapital til nye private investeringsfond blir tradisjonelt betalt et honorar vanligvis 2 % av det beløpet de skaffer. David Bedein sier at hovedspørsmålet som skal drøftes av etikkutvalget i Knesett er hvorvidt Peres og/eller Peres-senteret fikk honorar for å få i gang det palestinske telekommunikasjonsselskapet og for å skaffe de opprinnelige 62 millioner US dollar som trengtes for å etablere det nye private andelsfondet.
Dersom anklagene mot Peres blir bekreftet, vil det reise spørsmål om en ulovlig interessekonflikt og skape en juridisk utfordring omkring utnevnelsen av Peres som nestleder i regjeringen.
David Bedein har bekreftet at han vil presentere anklagene under komitéhøringen. Peres selv ble informert i forrige måned om at han forventes å møte til høringen 8. februar.
Det er Shimon Peres som har vært den viktigste drivkraften bak fredsprosessen, som bl.a. førte til at Yassir Arafat og PLO fikk lov til å komme tilbake fra Tunis til det som i dag er de palestinskkontrollerte områdene.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: