Klar tale fra Kokkvold

Per Edgar Kokkvold, generalsekretær i Norsk presseforbund, skriver en kommentar i adressa.no i dag som er helt klar på hva som er rasisme, og hvor ansvaret for denne ligger, til tross for heftige bortforklaringer.

Analysebyrået Perduco har kartlagt rasisme og antisemittisme i ungdomsskolene i Oslo på oppdrag for Oslo kommune. Resultatet er foruroligende. Nesten like foruroligende er reaksjonene fra Islamsk Råd Norge.
 
Over femti prosent av elevene forteller at ordet «jøde» brukes som skjellsord. Mens 3,5 prosent av elevene i osloskolene opplever negative hendelser minst to-tre ganger månedlig på grunn av sin religiøse bakgrunn, er det tilsvarende tallet blant jødiske barn 33,3 prosent.

Han plasserer også de ynkelige uttalelsene fra Islamsk Råd Norge, og ikke bare det, men han viser til tidligere uttalelser som er ganske oppsiktsvekkende, men som i dagens absurde virkelighet nesten går under.

Når det på få år skjer en nærmest eksplosiv utvikling i antijødiske holdninger, er det naturligvis ikke uten sammenheng med at halvparten av elevene i osloskolene er muslimer, med bakgrunn i anti-israelske og antisemittiske miljøer. Men Islamsk Råd Norge lukker øynene. Generalsekretæren i Rådet, Mehtab Afsar, avviser tallene og sier at «hvis det er en minoritet som virkelig får gjennomgå, så er det muslimer»–til tross for at tallene fra den samme undersøkelsen viser at det bare er 5,3 prosent av muslimene som føler seg mobbet, for øvrig omtrent like mange som svenske elever.

Det er ikke første gang talsmenn for Islamsk Råd Norge er uklare–for å si det mildt–i spørsmål om selvfølgelige menneskerettigheter. I 2004 ble den nederlandske filmskaperen Theo van Gogh tatt av dage midt i Amsterdam, av en nederlandskfødt marokkaner som ikke likte van Goghs filmprosjekt, og derfor skar strupen av på ham. «Jeg har forståelse for det, selv om det ikke finnes hjemmel for at noe slik skal skje», sa Zahid Mukhtar, rådets talsmann den gang, i en kommentar til TV 2. «Selv om jeg forstår at begeret kan renne over for noen, så oppfordrer vi alle muslimer til ikke å begå slike handlinger.»
 
Slik kan kanskje Islamsk Råd Norge uttrykke seg hvis det for eksempel dreier seg om en oppfordring til muslimske elever om ikke å skulke skolen. Når det dreier seg om en oppfordring til trosbrødre om ikke å ta livet av sine medmennesker, fordi man ikke liker deres meninger, er det helt andre ord som trengs.

Les hele kommentaren i adressa.noStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: