Klage på NRKs framstilling av jødene

05.03.2004 // 5 adar 5764
Kringkastingsrådet,
NRK,
Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1,
0340 Oslo.
NRK-Standpunkts behandling av Israel og jødene
Den 24.02.2004 kringkastet NRK et Standpunkt-program: «Hvorfor vokser jødehatet i Europa?», som på flere måter formidler et skjevt og negativt bilde av Israel og jødene. Norsk Israelsenter mot antisemittisme tok opp saken med NRK lenge før programmet begynte, inkludert omfattende korrespondanse med Standpunkt v/programleder, Jarle Roheim Håkonsen og fungerende NRK-sjef, Kari Werner Øfsti. Begge to ignorerte henvendelsen og ga den vanlige kommentaren om at de syntes at opplegget var godt og balansert; et helt annet inntrykk enn det vi fikk.
Vi ser det som meget alvorlig at NRK velger å skape en situasjon og manipulere opinionen, istedenfor å fortelle om situasjonen og la folk selv analysere faktaene. Slik opplevde vi NRKs program:

 1. NRK valgte å invitere erfarne og profilerte Israel-motstandere som Kåre Willoch og Lars Sigurd Sunnanå. På den annen siden valgte NRK å invitere svake og falske «Israel-forsvarere». Disse var folk som mangler grundig kjennskap til den relevante problemstillingen. I tillegg er selvtilliten så lav blant flere av dem, at de i utgangpunktet ikke kunne balansere diskusjonen på en seriøs måte, hvilket ble bekreftet i programmet. (Etter at NIS ble kjent med programoppsettet, ble vi bekymret og kontaktet NRK og ba om å få komme for å balansere oppsettet. Vår søknad om å bli invitert ble avslått, selv om NIS er den fremste organisasjonen som arbeider mot jødehatet i Norge og er den fremste til å formidle relevante fakta og argumenter i forbindelse med jødehat og Israel. I den atmosfæren som mediene skaper, er det få andre som tør å kalle en spade for en spade, men NRK valgte likevel bevisst svake forsvarere for jødene).
 2. Programmet ignorerte hovedtemaet, Hvorfor vokser jødehatet i Europa og i Norge, og konsentrerte seg om angrep på Israel istedenfor. NRK lot være å behandle problemet, jødehat i Europa inkl. Norge. Istedenfor manipulerte NRK seerne til å tro at jødehatet eksisterer pga. Israel, hvilket også Willoch, Sunnanå og andre klart ga uttrykk for. Det var trist å se de skremte jødene som ikke våget å angripe denne falske og antijødiske påstanden.
 3. NRK visste at 2 av de «pro-israelske» gjestene tidligere har gått til flere angrep på Israel (i avisinnlegg, demonstrasjon som støttet press på Sharon og Israel, seminar, avisartikler osv.). NRK, som var kjent med faktaene, utnyttet situasjonen og fikk dem til å seile under falskt flagg, som Israel-venner. Dermed ble Israel angrepet fra alle kanter.
 4. Blant dem som «støttet Israel» var det kun én person som virkelig gjorde dét (Ester Kristoffer). Alle de andre kom med en del uberettiget kritikk og støttet dermed Israel-motstanderne. NRK måtte vite at diasporajødenes frykt også i fortiden har ført til kompromisser i form av delvis enighet med jødemotstanderne, inkludert med nazistene. Så stor er frykten og så kynisk har NRK utnyttet den.
 5. NIS er rystet over at NRK inviterer to psykologer for å drøfte jødehatet og Israel. Mener NRK at støtte til jødene og Israel er knyttet til et psykologisk problem?
 6. Problemstillingen, som inkluderer spørsmålet om jødehatet vokser pga. Israels politikk, krever også grundig kunnskap om Israels politikk, noe som ikke er så lett å finne i Norge.
 7. Kombinasjonen av den tittel som NRK valgte og de temaer som virkelig ble drøftet, var manipulerende. Dette fordi NRK ignorerte årsaken til jødehatet: Kristen og muslimsk religion og tradisjon. Derimot ble Israel og jødene selv fremstilt som årsak til jødehatet som rammer dem. Denne merkelige «logikk» virker tydeligvis fornuftig og akseptabel for NRK.
 8. NIS informerte NRK om at programmet kunne skape en situasjon der seerne muligens ville få noe sympati for jødiske barn i Norge, samtidig som de blir manipulert til å tro at jødene i Norge og Europa for øvrig lider pga. jødene i Israel. Intelligente folk forstår at den eneste forskjellen mellom jøder i Norge og i Israel er at jødene i Israel har et selvstendig styre. Men NRK manipulerer folk til å «forstå» at Israel viser hva som skjer hvis du «gir altfor mange jøder altfor mye frihet». Derfor vil noen konkludere med at det er godt å bli kvitt jødene, uansett hvor de måtte befinne seg. Slik har européerne gjort det i århundrer, tyskerne gjorde det for 60 år siden og muslimene prøver å gjøre det selv i dag. Dette er også en «fornuftig løsning» som folk kan konkludere med når de hører norske samfunnsledere som igjen og igjen omtaler Israels «okkupasjon» som den største trussel mot verdensfreden. [NIS: les om okkupasjonen ]
 9. Debattens resultat skapte som ventet enda mer negativ holdning til jøder, fordi det fremkom at jøder i diaspora lider pga. «israelernes aggresjon». Men folk skiller ikke mellom «israelere» og «jøder», og med rette. I denne sammenheng er det ingen forskjell mellom dem.
 10. Spørsmålet som NRK i realiteten valgte å stille til publikum var: «Bidrar Israels politikk til økt jødehat?». Igjen har NRK manipulert seerne til å koble jødehatet til det som jødene selv gjør. Et rimeligere spørsmål kunne f.eks. være: «Har jødehat eksistert i Norge før staten Israel ble opprettet?». svaret er naturligvis JA!
 11. Det var rystende å høre hvordan en arabisk representant i et NRK-studio påstod at jødene kontrollerer norske medier, mens verken programlederne eller tidl. statsminister Willoch protesterte. Med dette konstaterer vi at jødehat er dagens standard i Norge, inkludert i NRK.Som en konklusjon på det ovennevnte, vil man måtte ha nulltoleranse overfor antisemittisme.

NIS konkluderer med at NRK ikke var interessert i å bekjempe dagens rasistiske jødehat. Derimot har NRK bidratt til å øke jødehatet i Norge. Resultatet av negativ holdning til jøder har bestandig vært forfølgelse og folkemord. Hvorfor venter NRK at resultatet vil være annerledes denne gang?
Vi ber Kringkastingsrådet om å kreve at NRK slutter med å øke jødehatet og begynner å formidle balansert informasjon og underholdning.
Vi kan ikke bare sitte stille mens mediene én gang til fremmer jødehat, 60 år etter at Holocaust beviste hvilke resultater medienes påvirking kan føre til.
Med vennlig hilsen,
Norsk Israelsenter for Israel og mot antisemittisme,
Erez Uriely, leder
Kopi:
NRK v/Standpunkt, Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1, 0340 Oslo
NRK v/Kringkastingssjef John G. Bernander, Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1, 0340 Oslo
NRK v/ Kari Werner Øfsti, Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1, 0340 Oslo
Vedlegg:
En del observasjoner om uttalelsene til gjestene som NRK valgte.
Legg merke til at ingen som stod mot Israel tok noe som helst ansvar for arabisk terrorisme og muslimsk eller kristent jødehat. Derimot har alle «på Israels side» kritisert Israel på en eller annen måte:
Mot Israel eller «nøytral» (dvs. programleder):

 • Fuad Timraz (en araber): «[Jødene] viser ingen følelser».
 • Arabisk jente: «Jødene kontrollerer mediene».
 • Sunnanå: «Jødehat skapes av Israel. (dvs jøder)».
 • Standpunkt (nøytral?): «Er det mulig at jødene overdriver i beskrivelsen av faren, for å skaffe legitimitet?».

«På Israels side». Disse uttalelser kom fra gjester som «representerte Israel og jødene»:

 • Med unntak av Ester Kristoffer kritiserte ikke noen av gjestene «på Israels side» arabernes terrorisme (Så stor er frykten). Kristoffer var også den eneste fra denne siden som ikke kritiserte Israel.
 • Martin Bodd: «Jeg skal love deg at det er mange jøder som fortviler over det de ser… [dvs. det Israel gjør, (NIS)]» (i svar til Sunnanå, som spurte: «…i hvilken grad har den jødiske diasporaen prøvd å snakke Israel til rette?»).
 • Bjørn Erik Gran: Jeg synes at det er forferdelig å høre at mine barn må godta å bli trakassert fordi en regjering i et annet land gjør noe du er uenig i. Det er nesten det samme som å anklage alle amerikanere fordi USA er så slem i Irak.» Dette er en delvis innrømmelse av at det er Israel som skaper problemet.
 • Dana Wanounou til den arabiske jenta: «Det er regjeringen i Israel som volder ditt folk smerte»!
 • Berthold Grünfeld erklærte at Holocaust blir brukt politisk.

Vedlegg:
Noen punkter som påviser at problemstillingen er falsk og at de virkelige problemene ligger et annet sted enn der som NRK angriper:

 • Problemene» begynte ikke pga. Israels «okkupasjon» i 1967 eller pga. opprettelsen av staten Israel i 1948: Muslimer drepte jøder også før, f.eks. i 1936-39 og i 1929 
 • Israel har rett til selvforsvar med et antiterroristgjerde 
 • Når er det jødehat og når er det legitim kritikk av Israel? 
 • Historisk perspektiv: Dagens jødehat er intet nytt. 

Problemet er ikke de mange minoriteter som «kjemper mot muslimer», men det motsatte

 • Tell Children The Truth (Islams ofre) 
 • Kopterne (Egypt)- US Copts Association: 
 • Film: Antisemittisme og islams ekspansjonisme 
 • MidEast Truth 


Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: