Kjærlighet til bestikkelser og belønninger

Av Rabbi Dov Begon (30. april 2004)
Kilde: Arutz 7
I sin irettesettelse av nasjonens ledere uttaler profeten Esaias: Dine fyrster er blitt opprørere og holder lag med tyver. Hver eneste av dem elsker bestikkelser (Esaias 1:23).
I hans trøstende ord som deretter følger lover han: Jeg lar deg igjen få dommere som i opphavet og rådgivere som i begynnelsen. Etter det skal du bli kalt rettferdighetens by, den trofaste staden . Sion skal bli forløst ved rettferdig dom, og de som omvender seg hos henne, forløses med rettferdighet (Esaias 1:26-27).
Det er en hentydning til denne profeti i vår daglige bønn: Gjenopprett våre dommere og våre rådgivere som i begynnelsen . Det er vårt håp at Gud med dette skal ta bort våre sorger og sukker (Shemona Esreh).
Det er tre karakteristiske trekk som kreves av kongen eller den politiske leder for å kunne styre folket på en god måte, og at folket kan kjenne seg fortrolig og komfortabel med sin leder:

  1. Han må være en idealist, og han får ikke ha noen personlige interesser i sine politiske besluttninger.
  2. Han må være klok og forståelsesfull.
  3. Han må være akseptert og elsket av sitt folk.

Med hensyn til den leder som er motivert av private interesser, sier Toran klart: Ta ikke bestikkelser, da bestikkelser gjør den kloke blind og perverterer den rettferdiges ord (5. Mosebok 16:19). Den som elsker bestikkelser mister sin visdom. Det er sant at våre vismenn sa: Hvem er vis? Han som kan se inn i fremtiden (Avot 2:12). Likevel er ikke vismannen som tar imot bestikkelser lenger vis og kan heller ikke se inn i fremtiden. Han er allerede som den blinde mannen som går mot stupet. Han er i dødlig fare.
Dagens alvorlige anklager i vårt legale system mot statsminister Ariel Sharon og hans sønner vedrørende deres mulige mottagelse av bestikkelser, skulle frata hver eneste innbygger i vårt land nattesøvnen. Det spiller ingen rolle om han er på høyresiden eller venstresiden i sitt politiske syn, religiøs eller ikke religiøs, jøde eller hedning. Sharon og hans familie må være fri fra den minste hentydning om bestikkelse og korrupsjon, og det er hans nasjonale, regjeringsmessige og moralske plikt og trekke seg tilbake fra sin stilling helt til saken er tilfredsstillende klarlagt. La ham ikke bli oppfyllelsen av Esaias ord om: Hver eneste av dem elsker bestikkelser og jager etter belønning .
Hver eneste beslutning om den så er politisk, økonomisk eller sosial, tatt av en person som tok imot bestikkelser er sannelig feilaktig og farlig. Som Toran advarer oss; bestikkelser forblinder den vise. Hvor mye mer gjelder ikke dette skjebnesvangre besluttninger vedrørende vårt lands sikkerhet og velbefinnende. Slike besluttninger er en direkte fare for nasjonens samhold. Dette er besluttninger som oppmuntrer terror og oppmuntrer Israels fiender, som ser på avskillelsesplanen om tilbaketrekkning og overgivelse. Disse beslutninger forsvaker også staten sett fra et internasjonalt perspektiv og forårsaker en økende antisemittisme verden over.
Som en innbygger med sivile rettigheter og plikter oppfordrer jeg herved statsminister Sharon: For nasjonens og statens beste og også for ditt eget beste, vær så snill å avgå fra din stilling. Dersom du gjør dette vil det ta bort sorg og sukk. Da skal Sion og de som vender tilbake bli forløst med rettferdighetStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: