Kirken: Intet jødehat her, men selvforsvar for Israel forbudt

Borg biskop, Ole Chr. Kvarme, ønskte onsdag medlemene i Mellomkyrkjeleg råd velkomne til eit møte i Borg bispegard i Fredrikstad

Mellomkyrkjeleg råd fordømer israelske aksjonar og åtvarar mot jødehat
Borg biskop, Ole Chr. Kvarme, ønsket onsdag medlemene i Mellomkyrkjeleg råd velkomne til eit møte i Borg bispegard i Fredrikstad.
Den norske kirke 
Borg biskop, Ole Chr. Kvarme, ønskte onsdag medlemene i Mellomkyrkjeleg råd velkomne til eit møte i Borg bispegard i Fredrikstad.
Mellomkyrkjeleg råd for Den norske kyrkja har i mange år sett Midt-Austen-konflikten på dagsorden. På sitt møte i Fredrikstad denne veka inviterte rådet Borg-biskop Ole Chr. Kvarme til ein samtale om den aktuelle situasjonen.
– Vi må halde fram arbeidet med å byggje ein felles front mot terror og okkupasjon. Den djupe eksistensfrykta hos jødane er det vanskeleg for oss å forstå. Vi må vere opptekne av å velje eit språk som gjer at både jøder og palestinarar skjønar at vi er opptekne av dei som medmenneske. Utan at våre haldninger er prega av tydeleg medkjensle med menneska i denne konflikten, vil våre prinsippielle standpunkt ikkje nå fram, meiner biskop Kvarme.
KOM: 1) Hvorfor er det vanskelig å forstår jødenes frykt, når både muslimer og kristne vil gjerne utslette jødedommen og jødene? 2)
Så arrogant. Er jøder og muslimer mindre utviklet enn kristne og kanskje trenger Kirkens hjelp for å kunne kommunisere med hverandre?…]
Mellomkyrkjeleg råd vedtok onsdag to fråsegner med bakgrunn i situasjonen i Midt-Austen. Her følgjer desse:
Mellomkyrkjeleg råd fordømer aksjonane i Rafah
Mellomkyrkjeleg råd samla til møte i Fredrikstad 1. og 2. juni 2004 vil uttrykkje si medkjensle med dei som er ramma av dei militære aksjonane som er gjennomførte mot flyktningeleiren i Rafah i Gaza den siste tida. Den israelske hæren har dei siste vekene øydelagt 180 bustader og over 50 palestinarar er drepne, mellom dei fleire barn. Åtaka i Rafah er i strid med internasjonal rett og fører til hat og meir vald. Mellomkyrkjeleg råd fordømer desse handlingane der uskuldige sivile vert ramma. Det er viktig at den norske regjeringa på høgste nivå uttrykkjer si fordøming av desse handlingane, og legg press på Israel for å kome med tiltak som kan gje håp om ei fornying av fredsprosessen. For å byggje ein varig fred må Israel opptre i samsvar med folkerett og menneskerettar. Mellomkyrkjeleg råd vil igjen slå fast alle åtak mot sivile må stansast – uansett kva side i konflikten som står bak.
KOM: … Kirken kommer med slike klare og godt adresserte fordømmelser KUN når jøder forsvarer seg; aldri når muslimske terrorister massakrerer jøder.
2) Norges «fredsprosess» har hittil beriket de rikeste terrorister, men bidratt til undertrykkelse av millioner og tap på tusenvis av liv. Hva er Kirkens motiv?]
Nei til jødehat
Mellomkyrkjeleg råd ser med stor uro på dei teikna til jødehat som vi ser i Noreg og elles i Europa. Det er avskyeleg og i strid med eit kristent menneskesyn å gje uttrykk for eller nøre opp under den slags rasisme. Jødehat og andre former for rasisme er uakseptabelt og i strid med felles normer som vi må byggje det fleirkulturelle og fleirreligiøse europeiske samfunnet på. Jødane høyrer til mellom oss, og er ein viktig del av våre samfunn og vår kulturhistorie. Som kristne har vi våre røter i det jødiske folket. Vi har ei mørk historie når det gjeld jødane i Europa, og kyrkja har vore ein del av denne historia. Kyrkjene må stå fremst i arbeidet for å forhindre at jødar i Europa på nytt vert utsette for hat og overgrep.
KOM: Frekkere kan det ikke være. Det er jo Kirken som misbrukte Skriften mot jødene og som sverter jødene i Norge, og som i uttalige generasjoner har bidratt til jødeforfølgelse. Det er Kirken som i dag fortsetter jødeforfølgelsene, klart på noen modifisert form. ]
 
Møte med Fredrikstad kristne råd
Mellomkyrkjeleg råd som denne veka var samla til møte i Fredrikstad, møtte tysdag representantar frå Fredrikstad kristne råd. På biletet ser ein (frå høgre) Jon Albert Ihlebæk som er sokneprest i Fredrikstad domkyrkje, Elisabeth Golding frå St. Birgitta katolske kyrkje, Jorunn Wendel frå Metodistkyrkja i Fredrikstad, leiar i Mellomkyrkjeleg råd Ingrid Vad Nilsen og generalsekretær i Mellomkyrkjeleg råd Olav Fykse Tveit.
(Kyrkjeinfo)Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: