Julesang for Betlehem år 2000: AKP misbruker kristendom

Av SMA
Venstreorientert jødehat: sekulære, eller religiøse argumenter?
AKP og lignende ekstremistiske radikalere blander ofte religiøse motiver, som i flere generasjoner har blitt brukt mot jøder, i sin kritikk av Israel, den jødiske staten. Religiøse motiver mot jøder inspirerer flere journalister og politikere, ikke minst i den sentrale årstid for kristendom, jul. (Se flere eksempler).
 
av Jan Børresen
Røde Fane nr 5, 2000 (http://akp.no/rfane/2000/05/jan-borresen.php3)
Et barn er drept i Betlehem,
i Betlehem.
Han myrdet ble av Israels menn,
av Israels menn ­av Israels menn!
Hvor får og hyrder gikk i fred,
de gikk i fred.
Der skytes barn og unge ned,
de skytes ned ­de skytes ned!
En dør til freden sto på klem,
den sto på klem.
Men Israel stengte den igjen,
de stengte den ­ de stengte den!
Et okkupert folk sloss i dag,
de sloss i dag.
Med steiner for den gode sak,
et eget land ­ et eget land!
Vi ber deg støtte alle dem,
ja alle dem.
Som sloss for retten til sitt hjem,
sitt eget hjem ­ JERUSALEM
Les også: Dagbladets nummer av juleaften, 24.12.2001, en artikkel med tittel: «Et palestinsk barn er drept i Beit Lehem».Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: