Jerusalem er ikke okkupert

Jerusalem, Israels hovedstad
Jerusalem, Israels hovedstad

Et gjennomgående argument når man diskuterer Midtøsten, og styrkeforhold og kriger nevnes, er at «Israel er slett ikke omgitt av bare fiender.»
Selvfølgelig ikke bare. Men nesten bare. Dette må bli konklusjonen etter de siste dagenes viderverdigheter på Israel-hatfronten.
JERUSALEM ER IKKE OKKUPERT
Bakgrunnen er Australias beslutning om å slutte å omtale Jerusalem, Israels hovedstad, som «okkupert.» Dette virker som en syl i nesen på araberne – og også, av uforståelige grunner, kunne man hevde – på muslimer over hele verden. Islam er jo som kjent «fredens religion», i alle fall ifølge dens tilhengere og deres støttespillere i den vestlige verden. Så man skulle jo sånn umiddelbart kunne forvente at muslimene legger godsiden til for å gi freden en sjanse, om ingen andre.
Det er kanskje også på sin plass å nevne at Jerusalem ikke har noen plass i Koranen. Byen er ikke nevnt én eneste gang. Mange muslimer vet ikke dette, da de aldri har lest Koranen, – fordi de ikke kan lese.
Saeb Erekat, PA-administrasjonens forhandlingsleder, skrev et sint brev til Australias utenriksminister Julie Bishop, der han sa at PA «vurderer denne utviklingen som det verste som kunne skje, og ser på passende juridiske og diplomatiske tiltak.» Han la til at dette vil skje i samarbeid med Den arabiske liga og Den islamske konferanse.
Erekat hevdet at Australias adferd «plasserer Australia på sidelinjen av den internasjonale konsensus, som er at 1967-grensene må brukes som basis for forhandlinger mot en tostatsløsning.»
Vi minner om at det ikke eksisterte noen grenser i 1967. Det eksisterte kun midlertidige våpenhvilelinjer, som man var fullt klar over skulle diskuteres og forhandles om.
Xavier Abu-Eid, en av Erekats rådgivere, sa at det allerede pågår «en diskusjon blant de arabiske land om hvordan man skal svare på dette» Han avsto fra å detaljere dette nærmere.
Nå er en «palestinsk» delegasjon i Canberra i Australia, sammen med politikere fra Indonesia, Egypt og Saudi Arabia, i alt 18 politikere. Budskapet de leverer den australske regjering er at beslutningen er «veldig provoserende og unyttig. Og den er ikke passende.» Gruppen leverte en formell protest til australsk UD torsdag.
OMDISKUTERTE OMRÅDER
Australias begrunnelse for redefinisjonen er at ordbruken har vært negativt ladet for en situasjon som tross alt har flere sider, og man mener det ikke er formålstjenlig å bruke uttrykk som favoriserer en av sidene i konflikten, og tilsvarende delegitimere den andre parts syn, på den måten det har vært gjort – og gjøres over hele verden. «Sannheten er at det er omdiskuterte områder,» sier statsministeren i landet, Tony Abott.
Kommentaren skapte furore i den arabiske og muslimske verden, mens Israel naturlig nok mente kursendringen er «forfriskende.»
Statminister Benjamin Netanyahu sa følgende da nyheten ble kjent:

Å si dette skarpt og med en slik klarhet, – jeg vil også si mot – er forfriskende, sett på bakgrunn av koret av hykleri og likegyldighet. Man ignorere ikke bare oldtidens historie, men nyere og også dagens historie. Hva hendte her i virkeligheten? Hvem invaderte hvem? Hvem okkuperte hva? Hva skal det forhandles om? Hvilke områder er det snakk om?
Dette er noe nytt. Jeg setter virkelig pris på dette standpunktet fra den australske regjering, og jeg er sikker på at alle dem som ønsker å se en avtale her basert på fred, rettferdighet og sannhet vil være enige. Og det er umulig å bygge fred på historiske løgner. Sannheten finnes, og den må man ta innover seg. Det krever mange, mange konklusjoner og skritt, men det krever absolutt ikke at man sanksjonerer løgner.

TRUER MED ØKONOMISKE STRAFFETILTAK
Nå vurderer den arabiske verden en økonomisk straff som de mener vil ramme Australia. Dette er naturlig nok hvis man følger med ellers når det skjer noe muslimer ikke liker. Det første som faller en inn er gjerne å true. Dette gjør man i alt fra debatter på personlig nivå, via offentlige hendelser som begravelser ette dødsfall eller henrettelser, til forhold mellom folk og stater.
Så også nå. «Uheldigvis tror jeg dette vil ha negative konsekvenser for den australske regjeringen,» er det fredelige budskap Izzat Abdulhadi, som leder den «palestinske» delegasjonen, har å komme med. Avhengig av hvordan Australia reagerer på henstillingen om å omgjøre beslutningen, vurderer man også å ta saken til FN. I alle fall i Generalforsamingen er det neppe så vanskelig å få gehør for en sanksjon, ettersom organisasjonen er full av stater som av forskjellige årsaker er negative til Israel.
Australias handel med land i Midtøsten er svært stor. Den beløper seg til milliarder av dollar årlig. Spesielt handel med levende småfe er utbredt, spesielt til Qatar og Jordan. Også salg av hvete til arabiske land utgjør store summer.
Visestatsminister Warren Truss sa til reportere fredag at landet vil arbeide hardt for å beholde handelen med disse landene.
Israel okkuperte Øst-Jerusalem fra Jordan i 1967, og annekterte bydelen, noe det internasjonale samfunnet ikke har akseptert. Palestina-araberne anser bydelen som sin fremtidige hovedstad.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: