Jerusalem blir ikke delt mere

Israels statsminister Benjamin Netanyahu oppfordret den palestinske lederen Mahmoud Abbas til å “bare si de seks ordene: «Jeg vil akseptere den jødiske staten”» – da han talte til ledere for Jewish Agency i dag.
“Det palestinske samfunnet er splittet mellom dem som aktivt er klar til å bruke makt, vold, terror og krig for å utslette oss, og dem som nekter å stille seg bak den første halvparten,” sa han. “Det er i utgangspunktet slik inndelingen er. Dette er fortsatt kjernen i problemet.”
Han la til at det likevel må inngås et “historisk kompromiss som er svært smertefullt,” og at han derfor så mange ganger har sagt til sitt folk at han ønsker å akseptere en palestinsk stat. Så nå må president Abbas stille seg foran sitt folk og si disse seks ordene: “jeg vil akseptere den jødiske staten.”
“Han er nødt til å si det. Jeg vil gjenta dette igjen og igjen fordi det er løgnaktig å vri seg utenom og forbi denne viktige komponenten i freden – å få vekk dette hinderet for fred er hva som kreves. Og dette er hva det internasjonale samfunnet må se i øynene og ta stilling til.
Når det gjelder demilitarisering av en fremtidig “palestinsk stat”, gjentok Netanyahu formuleringer han brukte i sin tale til Kongressen.
“Vi ønsker ikke noen gjentagelse av det som skjedde da vi trakk oss tilbake fra Gaza eller fra Sør-Libanon. Jeg tror dette vil kreve at Israel opprettholder et langsiktig militært nærvær langs Jordan-elven. Det vil komme argumenter om suverenitet og om territorium, men jeg tror at … demilitarisering og et langsiktig militært nærvær langs Jordan er avgjørende for å garantere fred. En fred du ikke kan forsvare, vil ikke holde. En fred du kan forsvare, vil holde.”
Netanyahu sa at Israel vil innlemme innen sine grenser “det som kalles blokker av bosettere, disse store, urbane samfunnene som er ganske tett og konsentrert langs stor-Tel Aviv og stor-Jerusalem  og andre områder av kritisk, strategisk og nasjonal betydning.”
“Vi tror også at Jerusalem må forbli forent under israelsk suverenitet. Det er den eneste gang i byens tusener av år lange historie at den har sikret fri og uhemmet tilgang for alle de tre monoteistiske religioner til deres hellige steder.”
IsraelNationalNews.comStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: