Jan Simonsen: Arafats heroisering av en terrorist

Artikkelen er under bearbeidelse
DATO: 1996-03-13

SPØRRER: Simonsen, Jan (FrP)

KOMITE: Justiskomiteen

RETTES TIL: Utenriksministeren

SVARER: Nordheim-Larsen, Kari (A) (Bistandsministeren)

MERKNAD: Besvares av bistandsministeren på vegne av utenriksministeren

Spørsmål nummer 1
       Presidenten: Dette spørsmålet, fra Jan Simonsen til utenriksministeren, vil bli besvart av bistandsministeren på vegne av utenriksministeren.
       Jan Simonsen (Frp): Jeg skal få lov til å stille følgende spørsmål til utenriksministeren:
       De siste dagene har verden opplevd terrorhandlinger rettet mot sivile israelere som selv overgår de mest brutale terrorhandlingene som Yasir Arafat og den palestinske terroristorganisasjonen PLO tidligere var ansvarlige for. Da en ledende islamsk terrorist, den såkalte ingeniøren , nylig ble drept, ble han av Yasir Arafat kalt for en martyr.
       Hva er utenriksministerens kommentar til PLO-lederens heroisering av Hamas-terroristen?

       Statsråd Kari Nordheim-Larsen: De siste terroraksjonene i Israel har møtt massiv internasjonal fordømmelse. Et sterkt internasjonalt press for en mer aktiv bekjempelse av terrorismen og økt forståelse hos palestinske myndigheter for at alle væpnede terrorgrupper må bekjempes, har ført til omfattende arrestasjoner av personer mistenkt for å være involvert i terroraktiviteter. President Arafats innsats har også høstet israelske myndigheters anerkjennelse.
       Fra norsk side har vi bidratt til det internasjonale presset for en intensivert innsats mot terrorismen fra Arafats side. Vi har blant annet i brev fra utenriksminister Godal til Arafat understreket at dette må til for at fredsprosessen skal kunne fortsette.
       Kampen mot terrorismen og for fredsprosessens framtid står i sentrum for dagens toppmøte i Egypt.
       Yasir Arafats omtale av den såkalte ingeniøren i begynnelsen av januar d.å. var beklagelig. Hans innsats mot Hamas i det siste er desto mer velkommen.
       Odd Roger Enoksen hadde her overtatt presidentplassen.
       Jan Simonsen (Frp): Jeg er selvfølgelig glad for at statsråden på vegne av utenriksministeren nå så klart beklaget Yasir Arafats heroisering av Hamas-terroristen og dermed indirekte medvirkning til de terrorhandlingene som har funnet sted. Jeg er glad for at norske myndigheter legger så stort press som mulig på Yasir Arafat for at han nå skal treffe mer aktive tiltak mot terrorisme. Men spørsmålet er jo: Hvor mye kan man stole på en person som stempler en person som martyr når han er en terrorist, og som er nødt til å la seg presse av hele det internasjonale samfunn for i det hele tatt å gjøre noe som helst for å bekjempe terrorisme?
       Jeg vil minne utenriksministeren og bistandsministeren om at det er drept langt flere sivile jøder etter at Oslo-avtalen ble underskrevet enn før avtalen ble underskrevet, og spørsmålet man nå må stille seg, er: Hvor mange sivile jøder må ofres på Oslo-avtalens alter?
       Statsråd Kari Nordheim-Larsen: Vi er alle svært bekymret over de terroraksjoner vi har sett i dette området i det siste.
       Jeg vil minne om at Norge hele tiden har spilt en svært aktiv rolle i fredsprosessen og hatt en åpen dialog med begge parter, som nettopp dette brevet fra utenriksminister Godal er et eksempel på. Norge vil fortsatt bidra aktivt til å dempe det som er konfliktskapende, og stimulere til forsoning mellom partene.
       Det er verdt å merke seg at de palestinske myndighetene allerede har arrestert hundrevis av personer som er mistenkt for å være involvert i terroraksjoner eller planleggingen av slike. Blant de arresterte er også ledere i Hamas’ væpnede fløy og andre som Israel har bedt om blir arrestert. Til tross for den innenrikspolitiske belastning har Arafat gått inn i Hamas-institusjoner, og til og med inn i moskeer, i jakten på terrormistenkte. Vi kan bidra, og vi kan alle bare håpe på at dette er tegn som tyder på at denne typen aksjoner nå blir tatt mye mer alvorlig, og at vi vil se en mer positiv utvikling i fredsprosessen framover.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: