Jødehatet i Europa: eksplosiv økning

Ifølge en undersøkelse har antallet antisemittiske angrep etter Israels angrep på Gaza i 2009 økt i hele verden, men mest i Storbritannia og Frankrike. Dette i henhold til tall som Tel Avivs universitet har offentliggjort. På verdensbasis har angrepene mer enn doblet i antall. Universitetet registrerer angrep på jødiske personer og eiendommer, og økningen i 2009 har vært mer enn 100%. Det dreier seg om alt fra antisemittisk forfølgelse og vold til grafitti og hærverk på jødiske bygninger.
I Storbritannia var det 374 innmeldte voldelige angrep mot jøder i 2009 sammenlignet med 112 i 2008 ifølge studien. Frankrike hadde en økning fra 50 til 195, Canada hadde 1000% økning, med 130 tilfeller. I USA var det 116 registrerte tilfeller, – mot 98 året før. Totalt i hele verden ble det registrert 1129 tilfeller av antisemittiske angrep, sammenlignet med 559 i 2008. 566 av hendelsene var vandalisme rettet mot jødiske eiendommer, 49 prosent av alle tilfellene.
Dette gjør 2009 til det verste året så langt siden registreringen begynte for et par tiår siden, både når vi snakker om store anti-jødiske voldelige angrep, og den uvennlige holdningen i samfunnet over hele verden i form av massedemonstrasjoner og det som kommer til uttrykk verbalt og visuelt mot Israel og mot jøder.
 
41 av de registrerte tilfellene, 4 prosent, var væpnede angrep mot jøder på grunn av deres religion, og 15% var uten våpen.  Påsatte branner: 34 tilfeller. Trusler om vold mot jøder og jødiske institusjoner sto for 29 prosent av tilfellene.
Storbritannia og Frankrike har Europas største jødiske grupperinger, omtrent hhv. 250.000 og 500.000 mennesker. Man kan jo lure på hvorfor Storbritannia med halvparten så mange jøder som Frankrike har nesten dobbelt så mange antisemittiske angrep.
Ifølge studien kommer de fleste av angrepene, særlig i vest-Europa, fra mennesker med arabisk eller muslimsk bakgrunn, selv om ekstreme høyre-aktivister også spiller en «betydelig rolle» i dette.
 
Studien viser også, ikke overraskende, at det er en sammenheng mellom anti-sionisme og antisemittisme.
Danske jøder sier også at de stadig oftere opplever å bli angrepet på grunn av sin jødiske tro, – eiendommer blir utsatt for hærverk, og også personangrep blir hyppigere. De opplever angrep hovedsaklig fra tre grupper: muslimene, først og fremst dem med palestinsk bakgrunn, som angriper på grunn av den spente situasjonen i midtøsten, dernest den ytterste venstrefløyen som kjemper mot staten Israels eksistens, og til sist den ytterste høyrefløy, som synes Hitler ikke gjorde arbeidet sitt godt nok, ifølge Finn Scwartz, formann i det Mosaiske trossamfunn i Danmark.
Berlingske
HaaretzStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: